كانون دانشجويي هلال‌احمر

اين كانون با اهداف انسان دوستانه و توافق بين دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان هلال‌احمر شكل گرفته و اعضاي آن (كه تماماً دانشجويي است) با آموزش‌هاي اوليه و اردوهاي مختلف آماده كمك به دانشجويان و اقشار مختلف جامعه مي‌باشند.