استان قزوين در منتها اليه شمال غربي فلات مركزي بين كوههاي البرز ، كوههاي استان زنجان و رشته كوه مركزي قرار گرفته است و پل ارتباطي استانهاي شمال ، شمال غرب و غرب با استانهاي داخل كشور مي باشد .استان قزوين از شمال به استانهاي مازندران و گيلان ، از غرب به استان زنجان ، از جنوب به استانهاي همدان و مركزي و بالاخره از شرق به استان تهران محدود مي شود . وسعت اين استان حدود 16 هزاركيلومتر مربع است كه در مقام مقايسه با وسعت كل كشور كمتر از 1درصد آن را شامل مي شود