باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان موسسه ايست غيرانتفايي که با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت، هدايت و اعتلاي سطح علمي دانش آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد کشور، از طريق انسجام بخشيدن به آنها در قالب گروههاي علمي و پژوهشي، تشکيل شده است و زير نظر دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت مي کند. لازم به ذکر است جناب آقاي دکترموسي خاني، رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، از بنيان گذاران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و يکي از اعضاي اصلي در تدوين اساسنامه اوليه باشگاه مي باشند.

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين در سال1382، با پيشنهاد و نظارت جناب آقاي دکتر موسي خاني و همکاري حوزه پژوهشي دانشگاه به طور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود. از فعاليت هاي برجسته اين باشگاه مي توان به برگزاري مسابقات علمي و فرهنگي، سمينارها، همايش ها، کارگاه هاي تخصصي و فراهم نمودن تسهيلات موردنياز براي دانشجويان به منظور تشويق هرچه بيشتر در انجام فعاليت هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي و ارتقاي آنها اشاره کرد.
کليه تصميم گيري هاي مهم در باشگاه واحد بر عهده شوراي باشگاه مي باشد. اين شورا از رئيس دانشگاه، معاون پژوهشي دانشگاه، معاون دانشجويي دانشگاه، يکي از اعضاي هيئت علمي و رئيس باشگاه تشکيل شده است. هم اکنون رياست باشگاه بر عهده مهندس جعفر چگینی است.