صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي صنايع -سيستم وبهره وري - آزاداسلامي علوم تحقيقات - تهران - ايران - سال 1387
- فوق ليسانس مهندسي صنايع -سيستم وبهره وري - دانشگاه تربيت مدرس - تهران - ايران - سال 1381
- ليسانس رياضي كاربردي - دانشگاه علم و صنعت - تهران - ايران - سال 1377
   آدرس پست الکترونیک : alalinezhad@gmail.com , alinezhad_ir@yahoo.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/alinezhad.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر عليرضا علي نژاد   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار فعالیت های علمی و اجرائی طرح های پژوهشی مسابقات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 a two objective model for location -allocation in a supply chaininternational conference on nonlinear modeling & optimization بین المللیاميرحسين نوبيل-ابوالفضل كاظميايران2012
2 بررسي تاثيرات انگيزه بخش GAMIFICATION در توليد و لجستيکروندهاي نوين تحليل داده درلجستيک وزنجيره تامينبین المللی QIAU1398/08/23
3 ارائه رويکردي براي انتخاب پروژه¬هاي شش سيگماي ناب با استفاده از تجزيه و تحليل رابطه خاکستري و روش دمپستر شافرپنجمين کنفرانس بين المللي علوم مديريت و حسابداريبین المللی دانشگاه تهران1398/07/15
4 ارائه يک روش ترکيبي از بهينه سازي استوار و مديريت ريسک جهت طراحي شبکه زنجيره تأمين حلقه بسته سبز پيشرو/معکوسInternational Conference of Iranian Operations Research Societyبین المللی Mazandaran University of Science and Technology1398/03/11
5 ارزيابي و رتبه بندي مکان هاي بالقوه با در نظر گرفتن شاخص هاي سبز و به کمک نظريه شواهد مديريت و مهندسي صنايعبین المللی allame1396/10/08
6 شناسايي شاخص هاي زيست محيطي تاثير گذار در انتخاب مکان بهينهمديريت و مهندسي صنايعبین المللی علامه1396/10/08
7 تحليل پوششي داده هامهندسيبین المللی فردوسي مشهد1396/08/06
8 تحليل پوششي داده هاکامپيوتربین المللی دبي1396/07/27
9 رويكرد بسط تحليل پوششي داده ها/ تحليل مميزي در مدل هاي فازيدومين کنفرانس بين المللي نوآوري در مهندسي علوم و توسعه تکنولوژي22 مهر 96 هلند آمستردام.بین المللی هلند1396/07/22
10 رتبه بندي سازمان ها با استفاده ازمدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و فرآيند تحليل شبکهسومين کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در برق و کامپيوتر و صنايع 19 و 20 مهر مجتمع آموزشي عالي فني و مهندسي اسفراين.بین المللی مجتمع آموزشي عالي فني و مهندسي اسفراين.1396/07/20
11 تحليل پوششي داده هامهندسي صنايع و سيستمهابین المللی دانشگاه فردوسي مشهد1396/06/23
12 ارائه يک روش ترکيبي از DEA وANP-QUALIFLEX جهت تعيين کاراترين گزينه مهندسي صنايع و سيستمهابین المللی دانشگاه فردوسي مشهد1396/06/23
13 ارائه يك روش تركيبي از ANP و مدل SAR در تحليل پوششي داده‌ها جهت مقايسه و رتبه‌بندي گزينه‌هادومين کنفرانس بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه 29 مرداد ماه 96 دانشگاه تهران-ايران.نا مشخص دانشگاه تهران1396/05/29
14 امتيازدهي اعتباري مشتريان در شركت هاي ليزينگ با استفاده از تحليل پوششي و تحليل مميز در محيط فازيدومين کنفرانس بين المللي مديريت فرصتها و چالشها در مديريت اقتصاد و حسابداري 20 مهر 96 تهران.بین المللی تهران1396/01/06
15 ارائه مدلي براي ارزيابي عملکرد واحدهاي تصميم گيري با استفاده از تکنيک پرومته و تحليل پوششي داده هاي چندمرحله اي در محيط خاکستريمهندسي صنايعبین المللی مازندران1395/12/05
16 اولويت بندي مشتريان محصولات نفتي در توزيع چند معياره سبز در محيط خاکستري (مورد مطالعه: شركت پخش فرآ ورده هاي نفتي منطقه فارس ) کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع (بهمن 1395)بین المللی انجمن مديريت وحسابداري1395/11/30
17 ارزيابي عملکردمحصولات نفتي در زنجيره تامين چند معياره سبز در محيط خاکستري (مورد مطالعه: شركت پخش فرآ ورده هاي نفتي منطقه فارس ) کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع (بهمن 1395)بین المللی نجمن پژوهش در مديريت و حسابداري1395/11/30
18 فازي چندهدفهnew challenges in management and business heldبین المللی Dubai-UAE1395/11/23
19 انتخاب تامين کننده6th international conference on new challenges in management and business held.Dubai-UAE-11 February, 2017.بین المللی Dubai-UAE1395/11/23
20 ارائه مدلي براي تحليل پوششي داده هاي چند شاخصه در محيط خاکستريکنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت پايدار بین المللی دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان1395/09/25
21 داده کاوي و امراضInternational Conference on Data Mining, Information Technology and Computer Sciences (DMITCS-2016) Kuala Lumpur (Malaysia) Nov. 15-16, 2016.بین المللی Kuala Lumpur (Malaysia) Nov. 15-16, 2016.1395/08/26
22 الگوريتم داده کاويInternational Conference on Data Mining, Information Technology and Computer Sciences (DMITCS-2016) Kuala Lumpur (Malaysia) Nov. 15-16, 2016.بین المللی International Conference on Data Mining, Informati1395/08/26
23 داده کاوي و کلاسترينگInternational Conference on Data Mining, Information Technology and Computer Sciences (DMITCS-2016) Kuala Lumpur (Malaysia) Nov. 15-16, 2016.بین المللی Kuala Lumpur (Malaysia) Nov. 15-16, 2016.1395/08/25
24 ارائه مدل داده کاوي جهت رتبه بندي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري31 تيرماه 95 دانشگاه تهران.بین المللی دانشگاه تهران1395/07/28
25 اندازه گيري بهره ورياندازه گيري بهره وريبین المللی دانشگاه تهران1395/03/06
26 ارائه مدل تحليل پوششي داده ها جهت رتبه بندي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري31 تيرماه 95 دانشگاه تهران.بین المللی دانشگاه تهران1395/01/03
27 ارزيابي عملکرد با رويکرد BSC و کارايي متقاطع در تحليل پوششي داده هاي فازي (مطالعه موردي : بيمارستان هاي مشهد)مديريت و مهندسي صنايعبین المللی استانبول ترکيه1394/12/28
28 ضرورت بکارگيري لجستيک معکوس در کاهش هزينه هاکنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم مهندسي24 و 25 اسفند 1394 دانشگاه تهران.بین المللی دانشگاه تهران1394/12/24
29 ارائه مدلي براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين با در نظر گرفتن ورودي هاي مشترک به روشDEAدو سطحي تحت شرايط نامطلوب30مهر94 درسومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت درمرکز همايشهاي تلاش تهران.ايرانبین المللی همايشهاي تلاش تهران.ايران1394/07/20
30 ارائه يک روش ترکيبي از تاپسيس و تحليل پوششي داده ها تحت شرايط عدم قطعيت با ساختار بيليف"مديريت در قرن21 دومين کنفرانس بين المللي 23 شهريور 94بین المللی دومين کنفرانس بين المللي 1394/06/23
31 طراحي نمودار کنترلNP با استفاده از تصميم گيري چند هدفه وتحليل پوششي داده ها 31خرداد94 در دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت تهران.ايرانبین المللی  و مديريت تهران.ايران1394/03/31
32 ارائه يک مدل برنامه ريزي رياضي براي مسئله مکان يابي با رويکرد فازي و حل آن با استفاده از روش فراابتکاريکنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع.13 اسفند 1393.بین المللی بين المللي مديريت و مهندسي صنايع1393/12/24
33 شناسايي واولويت بندي مهارتهاي عمومي مسئولين نيروي انتظامي شهرستان اروميه درتأثير بر بهبود عملکرد سازمانسومين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد و حسابداري سازمان مديريت صنعتي آذربايجان شرقي ايران.بین المللی آذربايجان شرقي ايران.1393/12/20
34 Measuring Productivity Changes in Banking Systemاولين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21در12 اسفند1394 مرکز همايشهاي صدا وسيما به صورت شفاهي تهران ايرانبین المللی  تهران ايران1393/12/12
35 تعيين کارايي مجموعه داده¬هاي بزرگ با استفاده از شبکه عصبي پس¬انتشار خطا و تحليل¬پوششي داده¬ها15 بهمن 93 دراولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت تهران.ايرانبین المللی حسابداري و مديريت تهران.ايران1393/11/15
36 ارزيابي عملکرد يک شرکت توليدي در صنعت نساجي به کمک مدل کارت امتيازمتوازن(BSC)و فرايند تحليل شبکه فازي (FANP15 بهمن 93 دراولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت تهران.ايرانبین المللی کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت تهران.ايران1393/11/15
37 ارائه مدل دو مرحله اي به منظو بهبود و تحول در طراحي محصول و انتخاب تامين کننده در فرايند تغيير وضعيت محصول(مورد کاوي:ساپکو)15 بهمن 93 دراولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت تهران.ايرانبین المللی بين المللي حسابداري و مديريت تهران.ايران1393/11/15
38 ارائه رويکرد ترکيبي AHP-VIKOR فازي براي ارزيابي و انتخاب تامين کننده در زنجيره تامين سبز (مطالعه موردي:شرکت صنايع غذايي پيچک) 15 بهمن 93 دراولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت تهران.ايرانبین المللی مديريت تهران.ايران1393/11/15
39 رتبه بندي فاکتورهاي اثربخش 7Mدر سيستمهاي توليدي ايران با استفاده از AHP فازي15 بهمن 93 دراولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت تهران.ايرانبین المللی مديريت تهران.ايران1393/11/14
40 ارائه يک مدل براي مسئله حمل و نقل سه¬بعدي با هزينه ثابت در شبکه زنجيره تأمين دومرحله‌اي وحل آنکنفرانس بين المللي ابزار وتکنيکهاي مديريت.16 و 17 دي ماه 1393 مرکز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي تهران.بین المللی بين المللي شهيد بهشتي تهران.1393/10/17
41 توسعه شبکهيازدهمين کنفرانس بين الملي مديريت28 آذرماه 1392تهربین المللی يازدهمين کنفرانس بين الملي مديريت28 آذرماه 1392تهر1393/09/27
42 ارزيابي تراکم در تحليل پوششي داده¬هاي فازيسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي5 تا7 شهريور92 ايراننا مشخص سيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي5 تا7 شهريور92 ايران1393/09/08
43 استفاده از الگوريتم Big Bang-Big Crunch به عنوان رويکردي جديد در بهينه سازي سبد سهام22 آبان93 در دوازدهمين کنفرانس بين المللي مديريت تهران.ايرانبین المللی  دوازدهمين کنفرانس بين المللي مديريت تهران ايران1393/08/22
44 The Classification of Fuzzy Streaming Data Using Data Envelopment Analysis"12th international conference on industrial engineering, kharazmi University, tehran, iranبین المللی tehran, iran1393/07/23
45 ."رتبه بندي بر اساس واحدهاي تصميم گيرنده ايده آل با وزن هاي مشترک در حالت فازي"پنجمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده‌ها15-13 شهريور 1392- مو سسه آموزش عالي آيندگان – تنکابن- ايران.ملی مو سسه آموزش عالي آيندگان 1393/06/15
46 طراحي اقتصادي-آماري نمودار کنترلNP با استفاده از تحليل پوششي داده ها و تصميم گيري چند هدفه با در نظر گرفتن علت هاي غير تصادفي26خرداد94 در اولين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد و مهندسي صنايعتهران.ايرانبین المللی اولين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد و مهندسي 1393/03/26
47 دسته بندي داده هاي فازي با استفاده از تحليل پوششي داده هاهشتمين کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات دانشگاه فردوسي مشهد 31 ارديبهشت و 1 خرداد1394بین المللی دانشگاه فردوسي مشهد 1393/03/01
48 طراحي و حل يک مدل چندهدفه فازي جهت انتخاب و تخصيص سفارش به تامين کنندگان با در نظر گرفتن شرايط ريسکهفتمين کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات 24و 25ارديبهشت ماه 1393دانشگاه سمنان.بین المللی دانشگاه سمنان1393/02/25
49 اجراي مدل EFQM بهمنظور شناسايي فرصت هاي بهبود و اثرآن بر بهره وري (مطالعه موردي)"دومين کنفرانس ملي چالشهاي اصلي صنعت و توليد ملي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، 14 و 15 اسفند 1392.ملی ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز1392/12/20
50 انتخاب ايده آل‌ترين پروژه شش سيگما با استفاده ازTOPSIS خاکستري و بهبود آن با TRIZ(مطالعه موردي :شهرداري تهران)" کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع در مرکز همايشهاي صدا و سيما19 اسفند تهران ايران.بین المللی  صدا و سيما19 اسفند تهران ايران.1392/12/19
51 استفاده از روشPROMETHEE در رتبه بندي با بهره گيري از آزمونهاي کفايت تخصصي PT(مطالعه موردي:آزمايشگاه هاي همکار رنگ و رزين سازمان استاندارد)"دومين کنفرانس ملي چالشهاي اصلي صنعت و توليد ملي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، 13 و 14 اسفند 1392ملی ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، 1392/12/15
52 Practical common weight Maximin approach for technology selectionNational Conference on Industrial Engineering &Systemsملی  1392/12/07
53 سيستم توليدي Drum-Buffer-Rope"" در مفهوم مديريتي "تئوري محدوديت¬ها6 و7 اسفند 1392 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد گروه مهندسي صنايع. ملی دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد گروه مهندسي صناي1392/12/07
54 توسعه تکنيک ديماتل برمبناي الگوريتم ماکسيموم ميانگين¬هاي دي آنتروپي به منظور دستيابي به حد آستانه¬اي کارامد در محيط فازيدومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستمها . گروه مهندسي صنايع6 و 7 اسفند 1392 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد.ملی دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد.1392/12/07
55 رويکرد ترکيبي DEA-BSC فازي جهت رتبه بندي شرکتهاي برون سپاري شونده(مطالعه موردي:شرکت همکاران سيستم) 6 و7 اسفند 1392 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد. دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستمها . گروه مهندسي صنايع. ملی 1392 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد1392/12/07
56 Ranking Iranian accredited laboratories with Proficiency Tests using PROMETHEE methodNational Conference on Industrial Engineering &Systems .Islamic Azad University, Najafabad Branch 25-26 February 2014ملی  1392/12/06
57 Performance Evaluation of IT Industries using SERVQUAL, DEANational Conference on Industrial Engineering &Systems .Islamic Azad University, Najafabad Branch 25-26 February 2014ملی  1392/12/06
58 ارائه رويکرد ترکيبي از تحليل پوششي داده هاو کارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي کارايي سازمان استراتژي محور (مطالعه موردي:صنعت رسانه)کنفرانس ملي حسابداري و مديريت1اسفند 1392 مرکز همايشهاي پژوهشگاه نيرو ، تهران،ايران.ملی کنفرانس ملي حسابداري و مديريت1اسفند 1392 مرکز هماي1392/12/01
59 روش ترکيبي نوين از تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و تحليل پوششي داده هاي استواردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع7 و 8 بهمن 1بین المللی دهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع7 و 8 بهمن 11392/11/08
60 اثر سنجي فاکتورهاي ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از رويکرد ترکيبي تحليل پوششي داده هاونظريه بازيها (مطالعه موردي:صنعت رسانه)دهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع7 و 8 بهمن 1392 دانشگاه تهران،ايران.بین المللی  دانشگاه تهران،ايران.1392/11/08
61 يک مدلي ترکيبي از برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط با تحليل پوششي داده ها در شرايط فازيدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع7، و 8 بهمن 1392دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه تهران،ايران.بین المللی مهندسي صنايع دانشگاه تهران،ايران1392/11/08
62 اولويت بندي پروژه‌هاي شش سيگما با استفاده ازدرجه امکان خاکستري و بهبود آن باTRIZ (مطالعه موردي :شهرداري تهران)" کنفرانس بين المللي ابزار وتکنيکهاي مديريت.16 و 17 دي ماه 1393 مرکز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي تهرانبین المللی بين المللي شهيد بهشتي تهران1392/10/17
63 يک مدل براي حل چند هدفه فازيکنفرانس ايراني فازيبین المللی QIAU1392/08/02
64 روش تلفيقي تحليل پوششي داده ها و داده کاوي در ارزيابي عملکرد شعب بيمهپنجمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده‌ها15-13 شهريور 1392- موسسه آموزش عالي آيندگان – تنکابن- ايران.ملی موسسه آموزش عالي آيندگان – تنکابن- ايران.1392/06/15
65 Evaluation of Congestion in Fuzzy Data Envelopment AnalysisEvaluation of Congestion in Fuzzy Data Envelopment Analysisبین المللی  1392/02/25
66 طراحي يک مدل برنامه ريزي چندهدفه فازي جهت انتخاب و تخصيص سفارش به تامين کنندگان با در نظر گرفتن شرايط تخفيف" اولين کنفرانس ملي علوم مهندسي ،ايده هاي نو.موسسه آموزش عالي آيندگان-21 ارديبهشت 92ملی موسسه آموزش عالي آيندگان-21 ارديبهشت 921392/02/21
67 ارائه مدل فازي احتمالي براي انتخاب پرتفوليوي كاراكنفرانس ملي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي ملیابوالفضل كاظمي-علي شكورلوايران1392
68 تصميمات مكان يابي و تخصيص در يك زنجيره تامين دو سطحي با تامين كنندگان خارجي در محيط تصادفيششمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عملياتبین المللیاميرحسين نوبيل-ابوالفضل كاظميايران1392
69 رويكرد برنامه ريزي خطي چند هدفه فازي وزن دار براي ارزيابي و انتخاب تامين كننده چند معياره با ميزان انتشار كربن كمششمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عملياتبین المللیبهزاد اريايي-ابوالفضل كاظميايران1392
70 ارزيابي عملکرد زنجيره تامين سبز به روش تحليل پوششي داده هاي دو مرحله اي با در نظر گرفتن عوامل نامطلوب و غيرقابل کنترل"کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک ايران.بین المللی مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک ايران1391/12/15
71 وزنهاي مشترک در انتخاب تکنولوژيدومين کنفرانس ملي چالشهاي اصلي صنعت و توليد ملي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز،14 و 15 اسفند 92ملی ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز،14 1391/12/15
72 طراحي يک مدل برنامه ريزي چندهدفه فازي جهت انتخاب و تخصيص سفارش به تامين کنندگان در حالت چند دوره اي با در نظر گرفتن فاصله پوشش" دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستمها . گروه مهندسي صنايع6 و 7 اسفند 1392 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آبادملی  دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد1391/12/07
73 يک مدل 2 هدفه مکانيابي و تخصيص در يک زنجيره نامينINT conf on nonlinear modeling and optimizationنا مشخص shomal uvin1391/09/10
74 بهينه سازي مسئله برنامه ريزي يکپارچه توليد – توزيع در يک زنجيره تأمين چند سطحيسومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستمملی ايران1391/02/30
75 ارزيابي كارايي گمركات غير مرزي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي دو مولفه اينهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايعبین المللیزين العابدين گنج خانلوايران1391
76 انتخاب تامين کننده با AHP ,و تئوري مجموعه هاي تقريبي هشتمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايعبین المللیدکتر کاظميايران1390/11/27
77 انتخاب سبد سهام با استفاده از تحليل پوششي داده ها و وزنهاي مشترکدومين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملیمجيد زهره بنديان و فاطمه دهدارايران-رشت1389/05/14
78 انتخاب پروژه هاي شش سيگما با استفاده از تحليل پوششي داده هاي بازه ايدومين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملیمجيد زهره بنديان و نوشين صمدي بهراميايران-رشت1389/05/13
79 روش وزن هاي مشترک و تابع ارزشي براي تحليل کارايي اولين کنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايرانبین المللیرضا کياني ماوي- مجيد زهره بنديان- احمد ماکوييايران-کيش1386
80 بررسي عوامل بحراني موفقيت در مديريت کيفيت فراگير در آموزشهمايش منطقه اي مديريت کيفيت فراگير در آموزشداخلیآرش معدندارايران-رودهن1382/11/30
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها