صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پويا ثابت فر روز شنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/09/06][1394/09/08]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پويا ثابت فر روز شنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/09/06][1394/09/08]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اکبر ميرزاپورباباجان روز شنبه11:00 تا 12:30 و شنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/09/06][1394/09/08]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اکبر ميرزاپورباباجان روز شنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/09/06][1394/09/07]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مريم اويسي روز جمعه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/09/05][1394/09/07]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عارفه جمشيدي روز پنجشنبه09:30 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/09/05][1394/09/13]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عارفه جمشيدي روز پنجشنبه13:30 تا 16:30 [تاریخ درج:1394/09/05][1394/09/13]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي حيدري روز يكشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/09]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي حيدري روز يكشنبه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/09]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدجواد مصدق روز پنجشنبه08:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/06]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدباقر طالبي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/07]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدباقر طالبي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/07]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدباقر طالبي روز جمعه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/07]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدباقر طالبي روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/07]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حميدرضا بشارت روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/07]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حميدرضا بشارت روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/07]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حميدرضا بشارت روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/07]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حميدرضا بشارت روز جمعه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/07]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حميدرضا بشارت روز پنجشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/06]
20-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حميدرضا بشارت روز پنجشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/06]
21-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حميدرضا بشارت روز پنجشنبه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/06]
22-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حميدرضا بشارت روز پنجشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/06]
23-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حميدرضا بشارت روز پنجشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/09/04][1394/09/06]
24-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نقي عابديني روز سه شنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1394/09/03][1394/09/11]
25-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ليلا درزي رامندي روز شنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/09/03][1394/09/08]
26-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ليلا درزي رامندي روز شنبه15:00 تا 16:30 [تاریخ درج:1394/09/03][1394/09/08]
27-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ليلا درزي رامندي روز شنبه11:00 تا 12:30 [تاریخ درج:1394/09/03][1394/09/08]
28-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ليلا درزي رامندي روز شنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/09/03][1394/09/08]
29-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ليلا درزي رامندي روز شنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/09/03][1394/09/08]
30-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نقي عابديني روز سه شنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/09/03][1394/09/11]
31-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فاطمه يزدي پور روز شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/09/02][1394/09/15]
32-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فاطمه يزدي پور روز شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/09/02][1394/09/15]
33-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اصغر صرافي زاده قزويني روز پنجشنبه11:00 تا 13:00 [تاریخ درج:1394/08/29][1394/09/06]
34-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اصغر صرافي زاده قزويني روز پنجشنبه13:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1394/08/29][1394/09/06]
35-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اصغر صرافي زاده قزويني روز پنجشنبه16:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1394/08/29][1394/09/06]
36-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اصغر صرافي زاده قزويني روز پنجشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/08/29][1394/09/06]
37-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد الهي روز جمعه10:00 تا 13:00 [تاریخ درج:1394/08/23][1394/09/07]
38-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد الهي روز جمعه14:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1394/08/23][1394/09/07]
39-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
40-قابل توجه دانشجويان ارشد حقو ق علوم تحقيقات [تاریخ درج:1394/04/15][1394/12/12]
41-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
42-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS