صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مجيد حرآبادي فراهاني روز دوشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد غلامرضا رضائي روز دوشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد غلامرضا رضائي روز دوشنبه11:00 تا 13:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسين حيدري روز دوشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسين حيدري روز دوشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اکبر ميرزاپورباباجان روز دوشنبه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اکبر ميرزاپورباباجان روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد غلامرضا رضائي روز دوشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسن رازافشار روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد وارسته بازقلعه روز دوشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حامد رحماني روز سه شنبه14:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/21]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حامد رحماني روز سه شنبه17:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/21]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدجواد روحيان روز دوشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدجواد روحيان روز دوشنبه13:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد وارسته بازقلعه روز دوشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/11/19][1394/11/20]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز يكشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/11/18][1394/11/19]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/11/18][1394/11/19]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز يكشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/11/18][1394/11/19]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمود غفاري روز يكشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/11/18][1394/11/19]
20-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمود حسن زاده ايني روز دوشنبه18:00 تا 21:00 [تاریخ درج:1394/11/18][1394/11/20]
21-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمود حسن زاده ايني روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/11/18][1394/11/20]
22-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
23-قابل توجه دانشجويان ارشد حقو ق علوم تحقيقات [تاریخ درج:1394/04/15][1394/12/12]
24-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
25-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS