صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
برق،رایانه و فناوری اطلاعات
مدیریت و حسابداری
صنایع و مکانیک
عمران و نقشه برداری
معماری و شهرسازی
علوم پزشکی و پیراپزشکی
فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد حبيب اله رحمتي روز سه شنبه17:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1397/08/29][1397/08/30]
2-اعلام تاريخ آزمون جامع کتبي وشفاهي نيمسال اول97رشته (مديريت صنعتي کليه گرايشها) [تاریخ درج:1397/08/28][1397/12/28]
3-تاريخ برگزاري آزمون جامع مقطع دکتري رشته حسابداري [تاریخ درج:1397/08/28][1397/11/30]
4-تاريخ برگزاري آزمون جامع مقطع دکتري رشته اقتصاد -اقتصاد اسلامي [تاریخ درج:1397/08/28][1397/11/30]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مريم ضيائي نجف آبادي روز دوشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1397/08/28][1397/08/29]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مريم ضيائي نجف آبادي روز دوشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/28][1397/08/29]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مريم ضيائي نجف آبادي روز دوشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/08/28][1397/08/29]
8-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مديريت بازرگاني در نيمسال اول98-97،ديماه سال 97 [تاریخ درج:1397/08/28][1397/09/11]
9-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مهندسي مالي در نيمسال اول98-97،ديماه سال 97 [تاریخ درج:1397/08/28][1397/10/15]
10-مواد امتحاني آزمون جامع دكتري كارآفريني-كليه گرايش‌ها در نيمسال اول98-97،ديماه سال 97 [تاریخ درج:1397/08/28][1397/10/15]
11-تاريخ آزمون جامع دکتري مديريت ورزشي [تاریخ درج:1397/08/28][1397/12/28]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي رشيد شمخال روز دوشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/28][1397/09/06]
13-تاريخ آزمون جامع کتبي وشفاهي دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت فناوري (نيمسال اول97) [تاریخ درج:1397/08/28][1397/12/28]
14-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت دولتي( نيمسال اول97) [تاریخ درج:1397/08/28][1397/12/28]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مسعود جليلي آذرخياو روز سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1397/08/27][1397/08/30]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سعيد حبيبا روز پنجشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/08/27][1397/09/02]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مسعود جليلي آذرخياو روز سه شنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1397/08/27][1397/08/30]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مسعود جليلي آذرخياو روز سه شنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1397/08/27][1397/08/30]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ذوالفقار انصاري نژاد روز سه شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/24][1397/09/07]
20-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي جبراني استادسيدمحمديوسف هاديزاده خيرخواه روز پنجشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/24][1397/09/02]
21-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ذوالفقار انصاري نژاد روز سه شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/08/24][1397/09/07]
22-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ذوالفقار انصاري نژاد روز پنجشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/24][1397/09/09]
23-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمحمديوسف هاديزاده خيرخواه روز پنجشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/24][1397/09/09]
24-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فضل اله صالحي روز پنجشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/08/24][1397/09/02]
25-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ذوالفقار انصاري نژاد روز پنجشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/08/24][1397/09/09]
26-منابع مورد نياز جهت مطالعه آزمون پايان ترم دروس تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه ( ويژه کميسيون پزشکي ) [تاریخ درج:1397/08/20][1397/10/30]
27-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي جبراني استاد علي رحمتي [تاریخ درج:1397/08/20][1397/08/29]
28-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني- گرايش كسب وكار در نيمسال اول 97-98 [تاریخ درج:1397/08/13][1397/09/17]
29-منابع مورد نياز جهت مطالعه آزمون پايان ترم دروس تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه ( ويژه کميسيون پزشکي ) [تاریخ درج:1397/08/13][1397/10/30]
30-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد مهدي هفتاني [تاریخ درج:1397/08/10][1397/08/30]
31-قابل توجه دانشجويانيکه بااستادآقاي هفتاني روزهاي جمعه کلاس دارند. [تاریخ درج:1397/08/10][1397/08/30]
32-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد مهدي هفتاني [تاریخ درج:1397/08/10][1397/08/30]
33-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني گرايش بين الملل در نيمسال اول97-98 [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/12]
34-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/08/30]
35-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/10]
36-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني-گرايش بخش عمومي و توسعه در نيمسال اول 97-98 [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/12]
37-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني- گرايش فناوري در نيمسال اول 97-98 [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/12]
38-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/10]
39-منابع دروس تخصصي آزمون جامع كارآفريني -گرايش آموزش عالي و سازماني در نيمسال اول97-98 [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/12]
40-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد سيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/08/03][1397/09/10]
41-تاريخ برگزاري آزمون جامع دانشجويان دکتري رشته مديريت فناوري [تاریخ درج:1397/08/02][1397/12/21]
42-منابع مورد نياز جهت مطالعه آزمون پايان ترم دروس تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه ( ويژه کميسيون پزشکي ) [تاریخ درج:1397/08/01][1397/10/30]
43-منابع آزمون جامع دكتراي مهندسي مالي: [تاریخ درج:1397/07/29][1397/09/10]
44-منبع درس فرصتهاي كارآفريني در آزمون جامع رشته كارآفريني: [تاریخ درج:1397/07/29][1397/09/10]
45-مواد امتحاني آزمون جامع دكتري كارآفريني-كليه گرايش‌ها در نيمسال اول98-97،آذرماه ماه سال 97 [تاریخ درج:1397/07/25][1397/09/30]
46-منابع آزمون جامع دكتراي مديريت بازرگاني(گرايش بازاريابي) [تاریخ درج:1397/07/23][1397/09/12]
47-تاريخ برگزاري آزمون جامع دانشجويان دکتري مديريت صنعتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1397/02/24][1397/12/20]
48-قابل توجه دانشجويان دکتري مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1397/02/03][1397/12/20]
49-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
50-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
51-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS