صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)

جستجو:

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد شقايق بهشتي روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/08/03][1393/08/17]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد شقايق بهشتي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/08/03][1393/08/17]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد شقايق بهشتي روز جمعه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1393/08/03][1393/08/17]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبداله دين محمدي روز شنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/04]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناصر آزاد روز جمعه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/03]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناصر آزاد روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/03]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناصر آزاد روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/03]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناصر آزاد روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/03]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد وحيد رنگريز روز شنبه17:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/04]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناصر بهرنگي نيا روز جمعه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/10]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناصر بهرنگي نيا روز جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/10]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناصر بهرنگي نيا روز جمعه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/10]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبداله دين محمدي روز شنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/04]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبداله دين محمدي روز شنبه11:00 تا 12:30 و شنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/04]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نادر شيخ السلامي کندلوسي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/03]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نادر شيخ السلامي کندلوسي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/03]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نادر شيخ السلامي کندلوسي روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/03]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نادر شيخ السلامي کندلوسي روز جمعه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/03]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نادر شيخ السلامي کندلوسي روز جمعه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/03]
20-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نادر شيخ السلامي کندلوسي روز شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/04]
21-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نادر شيخ السلامي کندلوسي روز شنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/04]
22-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نادر شيخ السلامي کندلوسي روز شنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/08/02][1393/08/04]
23-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد خدابخشي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1393/08/01][1393/08/03]
24-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد خدابخشي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/08/01][1393/08/03]
25-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد خدابخشي روز جمعه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1393/08/01][1393/08/03]
26-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد خدابخشي روز جمعه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/08/01][1393/08/03]
27-قابل توجه دانشجويانيکه درس پروژه مالي بااستاد آقاي حميدي زاده دارند. [تاریخ درج:1393/07/26][1393/08/10]
28-دانشجويان مراجعه جهت اطلاع از عدم تشکيل [تاریخ درج:1393/07/14][1393/10/30]
29- كلاس جبراني استاد جناب آقاي جواد عباسي روز پنجشنبه مورخه 01/03/1393 تشكيل نمي گردد. [تاریخ درج:1393/03/01]
30-قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد که در حال انجام پايان نامه جهت تحويل نهايي هستند [تاریخ درج:1393/02/03][1393/12/29]
31-قابل توجه دانشجوياني که قصد اخذ دروس بصورت معرفي به استاد هستند [تاریخ درج:1393/01/23][1393/12/28]
32-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
33-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS