صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)

جستجو:

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد وحيد رنگريز روز جمعه11:00 تا 13:00 [تاریخ درج:1393/09/27][1393/09/29]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد علي نيا روز شنبه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1393/09/27][1393/09/30]
3-کلاس جبراني استاد جناب آقاي دکتر خون سياوش به شرح زير مي باشد. [تاریخ درج:1393/09/27][1393/10/05]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن‌ خون‌ سياوش‌ روز شنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/09/27][1393/09/30]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حامد رحماني روز پنجشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/09/27][1393/09/28]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد وحيد رنگريز روز جمعه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/09/27][1393/09/29]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد وحيد رنگريز روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/09/27][1393/09/29]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد علي نيا روز شنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1393/09/27][1393/09/30]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد وحيد رنگريز روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1393/09/27][1393/09/29]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسن فرج زاده دهکردي روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/09/26][1393/10/02]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناصر حميدي روز پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/09/26][1393/09/28]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناصر حميدي روز پنجشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/09/26][1393/09/28]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مجيد انيسي روز دوشنبه13:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1393/09/25][1393/10/02]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نوشين حکمي پور روز دوشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1393/09/24][1393/10/02]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نوشين حکمي پور روز دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/09/24][1393/10/02]
16-امتحان ميان ترم درس "مباني جامعه شناسي" استاد مرتضوي [تاریخ درج:1393/09/10][1393/09/30]
17-اسامي دانشجوياني كه اصل ريزنمرات خود راجهت انجام معادلسازي به دفتر مديران گروه ارائه نداده اند: [تاریخ درج:1393/08/11][1393/09/30]
18-دانشجويان مراجعه جهت اطلاع از عدم تشکيل [تاریخ درج:1393/07/14][1393/10/30]
19- كلاس جبراني استاد جناب آقاي جواد عباسي روز پنجشنبه مورخه 01/03/1393 تشكيل نمي گردد. [تاریخ درج:1393/03/01]
20-قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد که در حال انجام پايان نامه جهت تحويل نهايي هستند [تاریخ درج:1393/02/03][1393/12/29]
21-قابل توجه دانشجوياني که قصد اخذ دروس بصورت معرفي به استاد هستند [تاریخ درج:1393/01/23][1393/12/28]
22-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
23-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS