صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)

جستجو:

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ماندانا ذوالقدري روز يكشنبه13:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1393/09/02][1393/09/03]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ماندانا ذوالقدري روز يكشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1393/09/02][1393/09/03]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي صفي خاني روز يكشنبه18:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1393/09/02][1393/09/03]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي صفي خاني روز يكشنبه17:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/09/02][1393/09/03]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيداحمد مرتضوي روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/09/02][1393/09/04]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ماندانا ذوالقدري روز يكشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/09/02][1393/09/03]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد مهدي حميدي زاده روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/09/01][1393/09/04]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرزين رضايي روز يكشنبه08:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/09/01][1393/09/03]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيداحمد مرتضوي روز يكشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/09/01][1393/09/03]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد مهدي حميدي زاده روز دوشنبه08:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/09/01][1393/09/04]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عسگر معزي قوشه بلاغ روز جمعه10:00 تا 13:00 [تاریخ درج:1393/08/30][1393/09/08]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عسگر معزي قوشه بلاغ روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1393/08/30][1393/09/08]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدرضا محمدي روز جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/08/30][1393/09/08]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدرضا محمدي روز جمعه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/08/30][1393/09/08]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدرضا محمدي روز جمعه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1393/08/30][1393/09/08]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مزدك بلوري‌ روز سه شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/08/27][1393/09/05]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد بابک پاک نيا روز سه شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/08/27][1393/09/05]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سعيد الياسي بروجني روز سه شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/08/27][1393/09/05]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد بابک پاک نيا روز سه شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1393/08/27][1393/09/05]
20-اسامي دانشجوياني كه اصل ريزنمرات خود راجهت انجام معادلسازي به دفتر مديران گروه ارائه نداده اند: [تاریخ درج:1393/08/11][1393/09/30]
21-دانشجويان مراجعه جهت اطلاع از عدم تشکيل [تاریخ درج:1393/07/14][1393/10/30]
22- كلاس جبراني استاد جناب آقاي جواد عباسي روز پنجشنبه مورخه 01/03/1393 تشكيل نمي گردد. [تاریخ درج:1393/03/01]
23-قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد که در حال انجام پايان نامه جهت تحويل نهايي هستند [تاریخ درج:1393/02/03][1393/12/29]
24-قابل توجه دانشجوياني که قصد اخذ دروس بصورت معرفي به استاد هستند [تاریخ درج:1393/01/23][1393/12/28]
25-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
26-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS