صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرزين رضايي روز چهارشنبه18:00 تا 21:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/08]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هاله دهباشي روز چهارشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/07]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرزين رضايي روز چهارشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/08]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هاله دهباشي روز چهارشنبه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/07]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هاله دهباشي روز چهارشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/07]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي بديع زاده روز سه شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/07]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي بديع زاده روز سه شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/07]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هما جعفرپورممقاني روز چهارشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/08]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد هما جعفرپورممقاني روز چهارشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/08]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي فوليان روز سه شنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/08]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي فوليان روز سه شنبه18:00 تا 21:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/08]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي فوليان روز سه شنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/07]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي فوليان روز سه شنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/07]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي فوليان روز سه شنبه18:00 تا 21:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/07]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرزين رضايي روز چهارشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1395/07/06][1395/07/08]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اکبر ميرزاپورباباجان روز دوشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1395/07/04][1395/07/06]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اکبر ميرزاپورباباجان روز دوشنبه18:00 تا 21:00 [تاریخ درج:1395/07/04][1395/07/06]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد انسيه مطيعي روز شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1395/07/03][1395/07/11]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد انسيه مطيعي روز شنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1395/07/03][1395/07/11]
20-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد انسيه مطيعي روز شنبه11:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1395/07/03][1395/07/11]
21-قابل توجه دانشجويان ارشد مديريت دولتي [تاریخ درج:1395/07/03][1395/07/30]
22-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد حسين سليماني الموتي روز دوشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1395/07/03][1395/07/06]
23-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد حسين سليماني الموتي روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1395/07/03][1395/07/06]
24-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نقي بهرامفر روز پنجشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1395/07/01][1395/07/09]
25-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نقي بهرامفر روز پنجشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1395/07/01][1395/07/09]
26-نكات قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده مديريت و حسابداري كه از پايان نامه خود دفاع نموده اند [تاریخ درج:1395/04/23][1395/12/29]
27-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
28-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
29-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS