صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
برق،رایانه و فناوری اطلاعات
مدیریت و حسابداری
صنایع و مکانیک
عمران و نقشه برداری
معماری و شهرسازی
علوم پزشکی و پیراپزشکی
فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيده زهرا موسوي روز چهارشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/02/04][1397/02/06]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد رحيم معروفي روز دوشنبه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1397/02/04][1397/02/25]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ذوالفقار انصاري نژاد روز سه شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/02/04][1397/02/12]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ذوالفقار انصاري نژاد روز سه شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/02/04][1397/02/12]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد رحيم معروفي روز دوشنبه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1397/02/04][1397/02/11]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد زهرا چگيني روز سه شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/02/04][1397/02/12]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد زهرا چگيني روز سه شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/02/04][1397/02/12]
8-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي جبراني استادسيده زهرا موسوي روز چهارشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/02/04][1397/02/20]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد رحيم معروفي روز دوشنبه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1397/02/04][1397/02/18]
10-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مديريت بازرگاني در نيمسال دوم97-96،تيرماه ماه سال 97 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/04/14]
11-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مهندسي مالي در نيمسال دوم97-96،تيرماه ماه سال 97 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/04/14]
12-تاريخ برگزاري آزمون دانشجويان دکتري رشته ي مديريت ورزشي [تاریخ درج:1397/02/03][1397/05/01]
13-تاريخ برگزاري آزمون دانشجويان دکتري رشته ي مديريت ورزشي- گرايش رسانه [تاریخ درج:1397/02/03][1397/05/01]
14-تاريخ آزمون جامع دکتري اقتصاد (کليه گرايشها)نيمسال دوم 97-96 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/04/31]
15-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري حسابداري (نيمسال دوم 97-96) [تاریخ درج:1397/02/03][1397/04/31]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن صيقلي روز جمعه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/08]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن صيقلي روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/08]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن صيقلي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/08]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن صيقلي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/08]
20-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن صيقلي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/08]
21-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد امير يکه زارع روز دوشنبه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/04]
22-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/04]
23-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد وحيد مقدم روز دوشنبه12:00 تا 14:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/04]
24-مواد امتحاني آزمون جامع دكتري كارآفريني-كليه گرايش‌ها در نيمسال دوم97-96،تيرماه ماه سال 97 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/04/14]
25-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسين حيدري روز چهارشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/06]
26-تاريخ برگزاري آزمون جامع دانشجويان دکتري رشته مديريت فناوري [تاریخ درج:1397/02/03][1397/12/21]
27-تاريخ برگزاري آزمون جامع دانشجويان دکتري مديريت صنعتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1397/02/03][1397/12/20]
28-قابل توجه دانشجويان دکتري مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1397/02/03][1397/12/20]
29-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي رجائي قاضيلو روز سه شنبه09:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/05]
30-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد عباس بي نياز روز دوشنبه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1397/02/03][1397/02/04]
31-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نوشين حکمي پور روز دوشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1397/02/02][1397/02/04]
32-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نوشين حکمي پور روز دوشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1397/02/02][1397/02/04]
33-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد نوشين حکمي پور روز دوشنبه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1397/02/02][1397/02/04]
34-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد حامد شيرواني زاده آراني [تاریخ درج:1397/01/31][1397/02/08]
35-اطلاعيه برگزاري كلاس جبراني استاد جناب آقاي دکترمحمد عطايي [تاریخ درج:1397/01/30][1397/02/30]
36-قابل توجه دانشجويان درس وصاياي امام استاد جلال فارسي: [تاریخ درج:1397/01/30][1397/02/06]
37-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد آقاي محمد مهدي حميدي زاده [تاریخ درج:1397/01/27][1397/02/30]
38-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد محمد مهدي حميدي زاده [تاریخ درج:1397/01/27][1397/02/04]
39-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد محمد مهدي حميدي زاده [تاریخ درج:1397/01/27][1397/02/04]
40-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد آقاي محمد مهدي حميدي زاده [تاریخ درج:1397/01/27][1397/02/30]
41-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد آقاي دکترسيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/01/26][1397/02/30]
42-جلسه توجيحي درس پروژه و کارآموزي آقاي وحيد محمودي [تاریخ درج:1397/01/26][1397/02/20]
43-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد آقاي دکترسيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/01/26][1397/02/30]
44-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد آقاي دکترسيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/01/26][1397/02/30]
45-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد آقاي دکترسيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/01/26][1397/02/30]
46-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم كلاسهاي استاد آقاي دکترسيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/01/21][1397/02/30]
47-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
48-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
49-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS