صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
برق،رایانه و فناوری اطلاعات
مدیریت و حسابداری
صنایع و مکانیک
عمران و نقشه برداری
معماری و شهرسازی
علوم پزشکی و پیراپزشکی
فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد امين قاسم پور روز يكشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/29]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد امين قاسم پور روز يكشنبه13:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/29]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد امين قاسم پور روز يكشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/29]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد امين قاسم پور روز يكشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/29]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد امير يکه زارع روز يكشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/29]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اسلام رجبعلي روز دوشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/30]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اسلام رجبعلي روز دوشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/30]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد زهرا چگيني روز يكشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/29]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد زهرا چگيني روز يكشنبه18:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/29]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد رضائي قلعه زو روز سه شنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/08/01]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد رضائي قلعه زو روز سه شنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/08/01]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد زهرا چگيني روز يكشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1398/07/28][1398/07/29]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فريدون اوحدي روز جمعه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1398/07/26][1398/08/04]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فريدون اوحدي روز جمعه10:00 تا 13:00 [تاریخ درج:1398/07/26][1398/08/04]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فريدون اوحدي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1398/07/26][1398/08/04]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فريدون اوحدي روز جمعه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1398/07/26][1398/08/04]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناهيد نجفي روز يكشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1398/07/24][1398/07/29]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناهيد نجفي روز دوشنبه08:00 تا 09:30 و چهارشنبه08:00 تا 09:30 [تاریخ درج:1398/07/24][1398/07/30]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناهيد نجفي روز دوشنبه15:00 تا 16:30 [تاریخ درج:1398/07/24][1398/07/30]
20-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناهيد نجفي روز دوشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1398/07/24][1398/07/30]
21-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناهيد نجفي روز دوشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه11:00 تا 12:30 [تاریخ درج:1398/07/24][1398/07/30]
22-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناهيد نجفي روز چهارشنبه11:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1398/07/24][1398/08/02]
23-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد ناهيد نجفي روز يكشنبه11:00 تا 14:00 [تاریخ درج:1398/07/24][1398/07/29]
24-گروه حذفي رشته حسابداري [تاریخ درج:1398/07/23][1398/08/30]
25-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سجاد ياوري روز يكشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1398/07/21][1398/07/29]
26-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سجاد ياوري روز يكشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1398/07/21][1398/07/29]
27-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سجاد ياوري روز يكشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1398/07/21][1398/07/29]
28-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد رضا موسوي روزان روز چهارشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1398/07/21][1398/08/02]
29-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد رضا موسوي روزان روز چهارشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1398/07/21][1398/08/02]
30-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد رضا موسوي روزان روز چهارشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1398/07/21][1398/08/02]
31-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد رضا موسوي روزان روز چهارشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1398/07/21][1398/08/02]
32-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سجاد ياوري روز يكشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1398/07/21][1398/07/29]
33-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد كبري رشوندي [تاریخ درج:1398/07/19][1398/07/29]
34-منابع و مقالات آزمون جامع دروس مربوط به،دکتراي مديريت دولتي جناب آقاي دکتر الواني در نيمسال اول 99-98 [تاریخ درج:1398/07/14][1398/09/30]
35-مواد ازمون جامع دکتراي مديريت دولتي کليه گرايشها در نيمسال اول 99-98: [تاریخ درج:1398/07/08][1398/09/30]
36-منابع آزمون جامع درس نظريه رفتاري سازمان رشته مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني، استاد جناب آقاي دکتر عطايي: [تاریخ درج:1398/07/08][1398/09/30]
37-منابع درس فلسفه علم و روش شناسي تحقيق در آزمون جامع دکتراي مديريت دولتي استاد؛جناب آقاي دکتر عبايي: [تاریخ درج:1398/07/08][1398/09/30]
38-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت دولتي (نيمسال دوم 97) [تاریخ درج:1398/01/29][1398/12/25]
39-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت فناوري(نيمسال دوم 97) [تاریخ درج:1398/01/29][1398/12/25]
40-منابع آزمون جامع دكتري رشته مديريت صنعتي - كليه گرايشها در نيمسال دوم 98-97 [تاریخ درج:1398/01/29][1398/12/25]
41-منابع آزمون جامع دکتري رشته بازرگاني گرايش بازاريابي نيمسال دوم 98-97 [تاریخ درج:1398/01/28][1398/12/25]
42-برگزاري آزمون جامع دانشجويان مقطع دكتري در نيمسال دوم 97 رشته مديريت صنعتي [تاریخ درج:1398/01/22][1398/12/25]
43-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد آقاي دکترسيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/12/22][1398/12/22]
44-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
45-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
46-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS