صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
برق،رایانه و فناوری اطلاعات
مدیریت و حسابداری
صنایع و مکانیک
عمران و نقشه برداری
معماری و شهرسازی
علوم پزشکی و پیراپزشکی
فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدرضا حبيبي اصفهاني روز سه شنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/09]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدرضا حبيبي اصفهاني روز دوشنبه08:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/08]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدرضا حبيبي اصفهاني روز دوشنبه14:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/08]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد خوش بيان روز دوشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/08]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد خوش بيان روز دوشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/08]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد خوش بيان روز دوشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/08]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمد خوش بيان روز دوشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/08]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عليرضا امين خاکي روز يكشنبه14:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/07]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عليرضا امين خاکي روز يكشنبه17:00 تا 20:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/07]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محسن شهسواري روز يكشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/07]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد زهرا نوبخت رمضاني روز يكشنبه15:00 تا 16:30 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/07]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدرضا حبيبي اصفهاني روز سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/09]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد محمدرضا حبيبي اصفهاني روز سه شنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/09]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد امير يکه زارع روز يكشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/07]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد امير يکه زارع روز يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/07]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد امير يکه زارع روز يكشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/07]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد زهرا نوبخت رمضاني روز يكشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/12/06][1396/12/07]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اميرافشين کلانتري روز يكشنبه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1396/12/04][1396/12/07]
19-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد وحيد نيلي روز پنجشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1396/12/03][1396/12/11]
20-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد وحيد نيلي روز پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1396/12/03][1396/12/11]
21-زمان برگزاري آزمون جامع دکتري حسابداري در نيمسال دوم 97-96، ارديبهشت ماه سال 97 [تاریخ درج:1396/12/02][1397/02/31]
22-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/15]
23-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/08]
24-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/15]
25-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/15]
26-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدمرتضي خضري روز دوشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1396/11/30][1396/12/08]
27-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مديريت بازرگاني در نيمسال دوم97-96،ارديبهشت ماه سال 97 [تاریخ درج:1396/11/19][1397/02/31]
28-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري مهندسي مالي در نيمسال دوم97-96،ارديبهشت ماه سال 97 [تاریخ درج:1396/11/12][1397/02/30]
29-مواد امتحاني و زمان برگزاري آزمون جامع دكتري كارآفريني-كليه گرايش‌ها در نيمسال دوم97-96،ارديبهشت ماه سال 97 [تاریخ درج:1396/11/10][1397/02/30]
30-مواد امتحاني آزمون جامع دكتري مهندسي مالي در نيمسال دوم97-96،ارديبهشت ماه سال 97 [تاریخ درج:1396/10/12][1397/02/31]
31-قابل توجه دانشجويان دکتري تخصصي -رشته مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/09/20][1396/12/20]
32-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت فناوري [تاریخ درج:1396/09/20][1396/12/25]
33-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت صنعتي کليه گرايشها [تاریخ درج:1396/09/20][1396/12/20]
34-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي دکتري رشته :مديريت دولتي -کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/05/09][1396/12/26]
35-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي دکتري رشته:مديريت صنعتي -کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/03/04][1396/12/28]
36-قابل توجه دانشجويان دکتري تخصصي -رشته مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/03/04][1396/12/28]
37-قابل توجه دانشجويان دکتري تخصصي -رشته مديريت دولتي (کليه گرايشها) [تاریخ درج:1396/03/04][1396/12/29]
38-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي رشته : مديريت فناوري) [تاریخ درج:1396/02/19][1396/12/28]
39-اطلاعيه آزمون جامع مقطع دکتراي تربيت بدني [تاریخ درج:1396/02/07][1396/12/25]
40-قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد رشته هاي مديريت دولتي وصنعتي کليه گرايشها(وروديهاي 94وماقبل) [تاریخ درج:1396/02/03][1396/12/25]
41-قابل توجه دانشجويان مقطع دکتري تخصصي - رشته مديريت فناوري [تاریخ درج:1396/01/24][1396/12/29]
42-قابل توجه دانشجويان دکتراي مديريت صنعتي -کليه گرايشها [تاریخ درج:1396/01/24][1396/12/28]
43-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
44-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
45-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS