صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)

جستجو:

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد کامبيز حيدرزاده هنزائي روز پنجشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1393/12/13][1393/12/22]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد کامبيز حيدرزاده هنزائي روز پنجشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/12/13][1393/12/22]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اصغر صرافي زاده قزويني روز پنجشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/12/12][1393/12/15]
4- کلاس ساعت 15-11 استاد جناب آقاي رشيد شمخال روز جمعه مورخه 15/12/1393 1 با يک ساعت تاخير ساعت 12 تشکيل مي گردد. [تاریخ درج:1393/12/12]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد علي رشيد شمخال روز جمعه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1393/12/12][1393/12/16]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اصغر صرافي زاده قزويني روز پنجشنبه16:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1393/12/12][1393/12/15]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اصغر صرافي زاده قزويني روز پنجشنبه13:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1393/12/12][1393/12/15]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد اصغر صرافي زاده قزويني روز پنجشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1393/12/12][1393/12/15]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد شاهرخ انصاري روز جمعه08:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1393/12/10][1393/12/16]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد شاهرخ انصاري روز جمعه14:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/12/10][1393/12/16]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد بهروز آتشي وايقان روز چهارشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1393/12/08][1393/12/14]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد بهروز آتشي وايقان روز چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1393/12/08][1393/12/14]
13-برنامه گروه هاي حذف شده،كارشناسي مديريت : [تاریخ درج:1393/12/02][1393/12/30]
14- كلاس جبراني استاد جناب آقاي جواد عباسي روز پنجشنبه مورخه 01/03/1393 تشكيل نمي گردد. [تاریخ درج:1393/03/01]
15-قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد که در حال انجام پايان نامه جهت تحويل نهايي هستند [تاریخ درج:1393/02/03][1393/12/29]
16-قابل توجه دانشجوياني که قصد اخذ دروس بصورت معرفي به استاد هستند [تاریخ درج:1393/01/23][1393/12/28]
17-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
18-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS