صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)

جستجو:

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1- تاريخ تحليل صدر اسلام روز جمعه ساعت 8الي10استاد طاهري بشارت به استاد جمشيد قاسمي وتاريخ تحليل صدر اسلا م روز جمعه ساعت10الي12وتاريخ تمدن ساعت 13الي15و15الي17 استاد طاهري بشارت به استاد احمد رضائي نيا انتقال يافته است. [تاریخ درج:1394/07/16]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پانته آ پهلواني روز چهارشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/07/15][1394/07/16]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پانته آ پهلواني روز چهارشنبه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/07/15][1394/07/16]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حبيب اميربيگي لنگرودي روز پنجشنبه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1394/07/15][1394/07/17]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد پانته آ پهلواني روز چهارشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/07/15][1394/07/16]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرخ قوچاني روز جمعه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1394/07/14][1394/07/18]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مرتضي اويسي ها روز چهارشنبه11:00 تا 13:00 [تاریخ درج:1394/07/14][1394/07/16]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرخ قوچاني روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/07/14][1394/07/18]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرخ قوچاني روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/07/14][1394/07/18]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد محمد زاهدي روز پنجشنبه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/07/14][1394/07/17]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد محمد زاهدي روز پنجشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/07/14][1394/07/17]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد محمد زاهدي روز پنجشنبه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/07/14][1394/07/17]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيد محمد زاهدي روز پنجشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1394/07/14][1394/07/17]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فرخ قوچاني روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/07/14][1394/07/18]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبدالله نعامي روز جمعه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1394/07/13][1394/07/18]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبدالله نعامي روز جمعه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/07/13][1394/07/18]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبدالله نعامي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/07/13][1394/07/18]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عبدالله نعامي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/07/13][1394/07/18]
19-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي جبراني استادسيداحمد مرتضوي روز چهارشنبه17:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1394/07/11][1394/07/16]
20-قابل توجه دانشجويان ارشد حقو ق علوم تحقيقات [تاریخ درج:1394/04/15][1394/12/12]
21-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
22-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS