صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)

جستجو:

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
دانشکده برق،رایانه و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده صنایع و مکانیک
دانشکده عمران و نقشه برداری
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشکده فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسن غنيمتي روز چهارشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/02/07][1394/02/10]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسن غنيمتي روز چهارشنبه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1394/02/07][1394/02/10]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد حسن غنيمتي روز چهارشنبه16:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/02/07][1394/02/10]
4-جبراني خانم دکتر صفائيان روز يکشنبه مورخ 1394/02/06بشرح زيرميباشد. [تاریخ درج:1394/02/06][1394/02/10]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدرضا کياموسوي روز دوشنبه15:00 تا 19:00 [تاریخ درج:1394/02/05][1394/02/08]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدرضا کياموسوي روز يكشنبه18:00 تا 21:00 [تاریخ درج:1394/02/05][1394/02/07]
7-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد سيدرضا کياموسوي روز يكشنبه15:00 تا 18:00 [تاریخ درج:1394/02/05][1394/02/07]
8-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مريم تقوائي روز چهارشنبه11:00 تا 12:30 [تاریخ درج:1394/02/05][1394/02/10]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مريم تقوائي روز چهارشنبه09:30 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/02/05][1394/02/10]
10-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فريبا محمديان روز چهارشنبه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/02/05][1394/02/10]
11-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد زهرا نوبخت رمضاني روز چهارشنبه13:30 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/02/05][1394/02/10]
12-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فريبا محمديان روز چهارشنبه13:30 تا 16:30 [تاریخ درج:1394/02/05][1394/02/10]
13-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1394/02/04][1394/02/12]
14-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز جمعه15:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1394/02/04][1394/02/12]
15-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز جمعه13:00 تا 15:00 [تاریخ درج:1394/02/04][1394/02/12]
16-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عسگر معزي قوشه بلاغ روز جمعه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1394/02/04][1394/02/12]
17-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد جواد عباسي روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1394/02/04][1394/02/12]
18-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عسگر معزي قوشه بلاغ روز جمعه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1394/02/04][1394/02/12]
19-قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت اجرايي [تاریخ درج:1394/02/03][1394/02/30]
20-جلسه توجيهي کارتحقيقي(1)جناب آقاي دکتر اميني کارشناسي حقوق (آبيک) [تاریخ درج:1394/02/03][1394/02/08]
21-قابل توجه دانشجويانيکه باآقاي دکتر عليپور روز جمعه درس تحليل استراتژيهاي موفق وناموفق دارند. [تاریخ درج:1394/02/02][1394/02/30]
22-قابل توجه دانشجويانيکه باآقاي دکتر حميدي در روز شنبه مورخ1394/02/05کلاس دارند. [تاریخ درج:1394/02/02][1394/02/10]
23-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مهرنوش کيال روز دوشنبه18:30 تا 19:30 [تاریخ درج:1394/02/01][1394/02/08]
24-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مهرنوش کيال روز دوشنبه17:30 تا 18:30 [تاریخ درج:1394/02/01][1394/02/08]
25-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مهرنوش کيال روز دوشنبه15:30 تا 17:30 [تاریخ درج:1394/02/01][1394/02/08]
26-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد مهرنوش کيال روز دوشنبه13:30 تا 15:30 [تاریخ درج:1394/02/01][1394/02/08]
27-قابل توجه دانشجويان محترم که با آقاي داود زماني درس آيين دادرسي کيفري 2دارند مي رساند: [تاریخ درج:1394/01/26][1394/02/07]
28-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
29-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS