صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت فناوري
توضیحات
اريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت فناوري باتوجه به تعطيلي روز دوشنبه مورخ 1396/09/06به روزسه شنبه مورخ 1396/09/07ساعت 8.30تغيير يافته است .(موادامتحاني آزمون روز سه شنبه مورخ 1396/09/07 1-کسب وکارهوشمند2-تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان ومديريت 3-استراتژيهاي مديريت دانش سازماني مي باشد) تذکر: ثبت نام امتحان جامع يک هفته قبل ازآزمون الزامي ميباشد. تذکر: آزمون شفاهي گروه مذکور پنجشنبه مورخ1396/10/07 ساعت 9.30ميباشد .
تاریخ درج 1396/09/20

 
  بازگشت
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS