صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت دولتي( نيمسال اول97)
توضیحات
تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت دولتي( نيمسال اول97)روز شنبه مورخ1397/10/01وروز يکشنبه مورخ 1397/10/02ساعت 8 صبح ميباشد .مواد آزمون روزشنبه مورخ 1397/10/01/ مباني فلسفي تئوريهاي مديريت دولتي و فلسفه علم و روش شناسي تحقيق (مشترک درکليه گرايشها)/و موادآزمون روز يکشنبه مورخ 1397/10/02ساعت8صبح دروس تخصصي (گرايش مديريت منابع انساني) استراتژيهاي مديريت منابع انساني و تحليل مسائل برنامه ريزي نيروي انساني /(گرايش مديريت رفتارسازماني) مديريت تحول و نظريه رفتاري سازمان /( گرايش خط مشي گذاري) مديريت مسائل عمومي واجرا وارزيابي خط مشي ميباشد. ضمناآزمون شفاهي گروه مذکور روز پنجشنبه مورخ1397/10/13ميباشد.
تاریخ درج 1397/08/28

 
  بازگشت
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS