صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

مواد آزمون جامع دكتري رشته کارآفريني - كليه گرايشها در نيمسال دوم 98-97
توضیحات
آزمون جامع دانشجويان دكتري تخصصي رشته کارآفريني - كليه گرايشها نيمسال دوم 98-97 روز چهارشنبه مورخ 12/04/1398 برگزار مي گردد.
مواد آزمون *رشته کارآفريني گرايش بين المللي : 1- دروس کارآفريني بين الملل 2- جهاني سازي 3- فرصت هاي کارآفريني
*رشته کارآفريني گرايش کسب و کار: 1- دروس فرصت هاي کارآفريني ( ساعت 8:30 ) 2- ايجاد رشد کسب و کار ( ساعت 15 ) 3- پيش بيني بازار ( ساعت 11:30)
*رشته کارآفريني گرايش فناوري : 1- دروس فرصت هاي کارآفريني ( ساعت 8:30) 2- آينده پژوهي در فناوري پيشرفته ( ساعت 11:30 ) 3- کارآفريني بر مبناي فناوري پيشرفته ( ساعت 15 )
*رشته کارآفريني توسعه : 1- دروس فرصت هاي کار آفريني ( ساعت 8:30) 2- توسعه محيط کسب و کار ( ساعت 11:30) 3- برنامه ريزي توسعه کارآفريني ( ساعت 15 )
*رشته کارآفريني گرايش سازماني : 1- دروس فرصت هاي کارآفريني ( ساعت 8:30) 2- پويايي کارآفريني ( ساعت 11:30) 3- تدبير امور شرکتي ( ساعت 15)
*رشته کارآفريني آموزش عالي : 1- دروس فرصت هاي کار آفريني ( ساعت 8:30) 2- تجاري سازي و دانش و فناوري ( ساعت 15) 3- دانشگاه کارآفريني ( ساعت 11:30)
*رشته کارآفريني : 1- دروس فرصت هاي کارآفريني (ساعت 8:30) 2- پيش بيني بازار ( ساعت 11:30) 3- ايجاد رشد کسب و کار ( ساعت 15 ) مي باشد، منابع دروس آزمون جامع متعاقبا اعلام مي گردد.
تاریخ درج 1398/02/26

 
  بازگشت
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS