صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

مواد و منابع ازمون جامع دکتراي مديريت دولتي کليه گرايشها در نيمسال دوم 97-98:
توضیحات
آزمون كتبي(چهار درس تخصصي)
چهارشنبه 12/04/1398
گرايش منابع انساني: ساعت 8:30 صبح؛ مباني فلسفي تئوريهاي مديريت - ساعت 11:30صبح؛ استراتژيهاي منابع انساني
گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري: ساعت 8:30 صبح ؛ مباني فلسفي تئوريهاي مديريت - ساعت 11:30صبح؛ مديريت مسائل عمومي
گرايش رفتار سازماني: ساعت 8:30 صبح؛ مباني فلسفي تئوريهاي مديريت - ساعت 11:30صبح ؛ مديريت تحول
پنجشنبه13/04/1398
گرايش منابع انساني : ساعت 8:30صبح؛ تحليل مسائل برنامه ريزي - ساعت 11:30 صبح؛ درس فلسفه علم و روش شناسي تحقيق
گرايش تصميم گيري وخط مشي گذاري : ساعت 8:30صبح؛ اجرا و ارزيابي خط مشي - ساعت 11:30 صبح؛ درس فلسفه علم و روش شناسي تحقيق
گرايش رفتار سازماني : ساعت 8:30صبح؛ نظريه رفتاري سازمان - ساعت 11:30 صبح؛ درس فلسفه علم و روش شناسي تحقيق
ساعت 15عصر؛ نظريه هاي رفتاري سازمان تاريخ آزمون شفاهي کليه گرايشها ؛ در روز پنج شنبه مورخ 20/04/198 از ساعت 8 صبح مي باشد.
" حداكثر تا يك ماه قبل از زمان برگزاري آزمون كتبي ، جهت ثبت نام آزمون جامع به مدير آموزش دانشكده مديريت‌(اتاق 109) مراجعه نماييد.
تاریخ درج 1398/03/09

 
  بازگشت
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS