صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

منابع آزمون جامع دكتري رشته مديريت صنعتي - كليه گرايشها در نيمسال اول 99-98
توضیحات
درس علم مديريت فازي: 1- منبع fuzzy sets and systems dubois 2-نظريه مجموعه هاي فازي و كاربرد آن در مهندسي صنايع و مديريت :‌ دكتر شوندي - 3- تصميم گيري چند معياره فازي : دكتر عطايي
درس مدلسازي كمي در مديريت : 1- multivariate date analysis hair 2- مدلسازي رياضي : دكتر مهرگان- 3- مدلسازي رياضي : دكتر خاتمي فيروزآبادي
درس تحقيق در عمليات نرم پيشرفته : 1- soft systems methodolojy/checkland 2- تحقيق در عمليات نرم: دكتر عادل آذر- 3- الگوريتمهاي فراابتكاري : دكتر توكلي مقدم
درس پويايي سيستم : 1- business dynamics : systems thinking 2- پويايي شناسي كسب و كار : استرمن - 3- پويايي سيستم : دكتر تيموري
درس طراحي سيستمهاي پيشرفته توليد و عمليات : 1- manufacturinj systems enjineerinj/ hitomi 2- مديريت توليد پيشرفته جلد 3و4: دكترسيدحسيني- 3- operations production manajement/stevenson 4-جزوه کلاسي و مفاهيم 2-سيستم هاي منعطف 3-سيستم هاي چابک 4-مفاهيم و الگوهاي سيستم توليد در عمليات
درس آينده پژوهي در صنعت : 1- the exploration of the future/cornish 2- آينده پژوهي : مركز تحقيقات دفاعي- 3- آينده نگاري فن آوري : مركز تحقيقات دفاعي
درس نظريه هاي سيستمي : 1- realizinj systems thinking/minjers 2- نظريه هاي سيستمي / دكتر عادل آذر جلد 1 و جلد 2
درس مدلسازي رياضي در مديريت مالي : 1- multivariate data analysis/hair 2- الگوريتم هاي فرا ابتكاري : دكتر توكلي مقدم -3- مدلسازي رياضي : دكتر خاتمي فيروز آبادي
درس مديريت ريسك : 1- مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك : دكتر راعي 2- principles of risk manaje ment and insurance : ترجمه دكتر افخمي
تاریخ درج 1398/08/16

 
  بازگشت
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS