صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

منابع آزمون جامع دکترا رشته مديريت صنعتي کليه گرايشها نيمسال دوم 99-98
توضیحات
درس علم مديريت فازي: 1- منبع fuzzy sets and systems dubois 2-نظريه مجموعه هاي فازي و كاربرد آن در مهندسي صنايع و مديريت :‌ دكتر شوندي - 3- تصميم گيري چند معياره فازي : دكتر عطايي
درس مدلسازي كمي در مديريت : 1- multivariate date analysis hair 2- مدلسازي رياضي : دكتر مهرگان- 3- مدلسازي رياضي : دكتر خاتمي فيروزآبادي
درس تحقيق در عمليات نرم پيشرفته : 1- soft systems methodolojy/checkland 2- تحقيق در عمليات نرم: دكتر عادل آذر- 3- الگوريتمهاي فراابتكاري : دكتر توكلي مقدم
درس پويايي سيستم : 1- business dynamics : systems thinking 2- پويايي شناسي كسب و كار : استرمن - 3- پويايي سيستم : دكتر تيموري
درس طراحي سيستمهاي پيشرفته توليد و عمليات : 1- manufacturinj systems enjineerinj/ hitomi 2- مديريت توليد پيشرفته جلد 3و4: دكترسيدحسيني- 3- operations production manajement/stevenson 4-جزوه کلاسي و مفاهيم 2-سيستم هاي منعطف 3-سيستم هاي چابک 4-مفاهيم و الگوهاي سيستم توليد در عمليات
درس آينده پژوهي در صنعت : 1- the exploration of the future/cornish 2- آينده پژوهي : مركز تحقيقات دفاعي- 3- آينده نگاري فن آوري : مركز تحقيقات دفاعي
درس نظريه هاي سيستمي : 1- realizinj systems thinking/minjers 2- نظريه هاي سيستمي / دكتر عادل آذر جلد 1 و جلد 2
درس مدلسازي رياضي در مديريت مالي : 1- multivariate data analysis/hair 2- الگوريتم هاي فرا ابتكاري : دكتر توكلي مقدم -3- مدلسازي رياضي : دكتر خاتمي فيروز آبادي
درس مديريت ريسك : 1- مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك : دكتر راعي 2- principles of risk manaje ment and insurance : ترجمه دكتر افخمي
تاریخ درج 1399/02/29

 
  بازگشت
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS