صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي معماري - آزاد اسلامي تهران مرکزي - - ايران - سال 1393/04/07
- فوق ليسانس معماري - دانشگاه بين المللي امام خميني - - ايران - سال 1386
- ليسانس معماري - دانشگاه بين المللي امام خميني - - ايران - سال 1384
   آدرس پست الکترونیک : maryam.armaghan@gmail.com , armaghan@qiau.ac.ir
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/armaghan.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی خانم دكتر مريم ارمغان   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار فعالیت های علمی و اجرائی رساله و پایان نامه
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 Transformation of privacy in persian housesARCHTHEO 12 Theory of Architecture Conference: House and Homeبین المللیحسين سلطان زادهاستانبول2012
2 شناسايي مولفه هاي شکل دهنده فضاي بينابيني در معماري سنتي ايران (نمونه موردي: محدوده تاريخي سعدالسلطنه و مسجد نبي قزوين)معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه هاملیعارفه ميرزاعلي محمديدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1397/07/26
3 بررسي چگونگي کاربرد کيفيات فضاي بينابين در طراحي مجتمع هاي فرهنگيمعماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه هاملیعارفه ميرزاعلي محمديدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1397/07/26
4 بازتعريف فضاهاي خانگي در مجتمع هاي مسکوني براساس تغيير سبک زندگيپنجمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه هاملیفاطمه محمدي زادهدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1397/07/26
5 بررسي ويژگي هاي کالبدي به کار رفته در معماري خانه هاي برون گراي قاجار در تهران (نمونه موردي: خانه سردار اسعد بختياري)معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه هاملیحسين سلطان زاده، پريسا ساسان پوردانشگاه آزاد اسلامي قزوين1397/07/26
6 شناسايي ويژگي هاي فضاهاي مناسب سازي شده براي گروه هاي کم توان جامعه پنجمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه هاملیمحدثه رعيتدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1397/07/26
7 بررسي فاکتورهاي تأثيرگذار بر کيفيت پياده روها در مجتمع هاي مسکوني در راستاي رضايتمندي ساکنان (مطالعه موردي: شهرک اکباتان و اميد در تهران) پنجمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه هاملیسولماز مبهوتيدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1397/07/26
8 معماري، تجسم موسيقي و شنيدن: بررسي ادراکات حسي مشترک ميان موسيقي و معماريپنجمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه هاملیغزل سليمانيدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1397/07/26
9 بررسي نمود فرهنگ عامه در معماري بومي مازندران (نمونه موردي: سقانفارهاي مازندران)پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهريبین المللیسيده مهسا محمديتهران- دانشگاه شهيدبهشتي1396/10/07
10 بررسى ويژگى هاى تاثيرگذار فضاى معمارى بر ارتقاء خلاقيت هنرمندان از ديدگاه نظريه پردازانچهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيتملیفرناز زهديدانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1396/02/30
11 خوانش شهر: بازخواني تهران در ادبيات داستانياز پنداره ها تا پديده ها در معماري و شهرسازينا مشخصمحدثه شقيعياندانشگاه آزاد اسلامي قزوين1395/07/03
12 بررسي شاخص هاي کيفيت فضاهاي باز عمومي در مجتمع هاي مسکونيکنفرانس از پنداره ها تا پديده ها در معماري و شهرسازينا مشخصسارا خراسانيدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1395/07/03
13 بررسي تاثير فضاهاي کودک محور در ايجاد حس دلبستگي به مکان در کودکان با تاکيد بر ارتباط با طبيعتکنفرانس از پنداره ها تا پديده ها در معماري و شهرسازينا مشخصمهشاد روزبهانيدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1395/07/03
14 بررسي نقش الگوهاي به کار رفته در خانه ايراني به منظور افزايش حس تعلق به مجتمع هاي مسکونيدوممن کنفرانس بين المللي انسان، معماري و عمران و شهربین المللیسحر طلوعيان رحيم آباديتبريز1395/05/11
15 بررسي پديدارشناسي مولفه هاي نامکاني درفضاهاي شهريسومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهريبین المللیيحيي باقريتهران - دانشگاه شهيد بهشتي1394/10/08
16 خوانش شهر از ادبيات داستانيهمايش ملي فرهنگ، کالبد و محيط در معماري و شهر اسلاميملیمحدثه شفيعياندانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/09/28
17 بررسي پديدارشناسي مؤلفه هاي مکاني در فضاهاي شهريهمايش ملي فرهنگ، کالبد و محيط در معماري و شهر اسلاميملیيحيي باقريدانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/09/28
18 نقش فضاي سبز در ايجاد حس تعلق کودکان به فضاي آموزشيهمايش ملي معماري شهرسازي عمران و گردشگري توسعه پايدار شهريملیپريسا داناپورقزوين1394/03/20
19 بررسي سير تحولات معماري و هويت ايراني در دوره ي قاجارکنفرانس بين المللي نقش ميراث فرهنگي در شکل گيري هويت مليبین المللیحسين سلطانزادهايران ، شيراز1391/06/15
20 زبان مشترک معماري و نقاشي در خانه هاي اشرافي دوره قاجارهمايش ملي مسکن ايرانيملی شيراز1390/07/27
21 تجلي طبيعت کيهاني در ايده هاي معماري معنويهمايش معماري از ايده تا مکانمنطقه ای نائين1388/03/28
22 کاربرد نور روز در ساختمان در راستاي اهداف معماري پايدارهمايش ملي دانشجويي معماري ايرانيملی کاشان1387/08/30
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها