صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - فوق ليسانس عمران-نقشه برداري - دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - - ايران - سال 85
- ليسانس عمران-نقشه برداري - دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - - ايران - سال 82
- دانشجوي دکتري عمران-نقشه برداري - دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - - ايران - سال -
   آدرس پست الکترونیک : ashoori_azad_uni@yahoo.com , ashoori@qiau.ac.ir
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/ashoori.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي مهندس حامد عاشوري   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 بهبود دقت طبقه بندي با استفاده از رتبه بندي ويژگيها در تصاوير ماهواره اي با رزولوشن مکاني بالاکنگره 2008 ISPRSبین المللیبرات مجردي- مير احمد ميرقاسم پورچين1387/04/13
2 ارزيابي روشهاي بهينه براي پيش بيني نقاط تجمع الودگي در محيط سيستم اطلاعات مکانيکنگره 2008 ISPRSبین المللیشاد- افشاريچين1387/04/13
3 ارزيابي تأثير روشهاي کمي سازي بافت تصوير براي طبقه بندي نوع محصول کشاورزي در داده هاي سنجنده Hyperionکنگره 2008 ISPRSبین المللیفهيم نژاد- عباس علي محمدي- صوف بافچين1387/04/13
4 توليد ويژگي هاي تصوير مبنا براي بهبود دقت طبقه بندي تصاوير با رزولوشن مکاني بالاکميسيون هفتم ISPRS ، سمپوزيوم ميان مدت 2006 بین المللیعباس علي محمدي- محمدجواد ولدان زوج- برات مجرديهلند1385/02/18
5 ارزيابي الگوريتمهاي توليد اطلاعات مکاني جهت بهبود طبقه بندي تصاوير ماهواره اي همايش ملي ژئوماتيک 85ملیعباس علي محمدي- محمد جواد ولدان زوج- برات مجرديتهران1385/02/11
6 افزايش دقت توليد نقشه کاربري، در مناطق پيچيده با استفاده از ترکيب داده هاي بافت منباي و داده هاي طيفي تصويرنقشه هند 2006بین المللیعباس علي محمدي- محمد جواد ولدان زوج - برات مجرديهند1384/11/10
7 استفاده از اطلاعات زمينه اي تصوير به منظور بهبود دقت طبقه بندينقشه شرق ميانهبین المللیمحمد جواد ولدان زوج- برات مجرديدبي1384/02/03
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS