صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي صنايع -سيستم وبهره وري - دانشگاه UPM مالزي - سردانگ - مالزي - سال 1389
- فوق ليسانس مهندسي صنايع - دانشگاه آزاد واحد نجف آباد - نجف آباد - ايران - سال 1379
- ليسانس مهندسي صنايع - دانشگاه آزاد اسلامي قزوين - قزوين - ايران - سال 1377
   آدرس پست الکترونیک : avakh@qiau.ac.ir
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/avakh darestani.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 بهينه سازي انبارهاي متقاطع در يک زنجيره تامين سه سطحي با نرخ ورود و خدمت دهي احتماليپانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايعبین المللیپريناز رستميYazd University1397/11/04
2 بهينه سازي انبارهاي متقاطع در يک زنجيره تامين سه سطحي با نرخ ورود خدمت دهي احتمالي و حل آن با استفاده از الگوريتم ژنتيک و شبيه سازي تبريد The First Congress of Fundamental Researches in Management and Accountancy ملیParinaz RostamiTehran University1397/10/29
3 Optimization of Project Scheduling Problem with Resource Constraints using Meta-heuristic AlgorithmsInternational Conference on Applied Researchers in Science & EngineeringداخلیRana ImannezhadIstanbul-Turkey1397/10/15
4 ارزيابي و رتبه بندي معيارهاي مديريت زنجيره تامين سبز با استفاده از DEMATEL فازي و ELELCTER,III در صنعت مواد شوينده )مورد مطالعاتي: شرکت صنايع شوينده ساينا)سومين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعبین المللیسيده راضيه حسينيفرانکفورت - آلمان1396
5 ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان براي صنايع غذايي با استفاده از رويكرد DEMATEL&ANP&PROMETHEE فازي (مطالعه موردي:شركت آتا)چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعبین المللیمنا كاظمي گرجستان- تفليس1395/09/11
6 مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان در مديريت زنجيره تامين با استفاده از MCDMسومين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعبین المللیميترا عباس زاده توسلي، سارا عباس زاده توسليفرانکفورت - آلمان1395/06/24
7 ارزيابي و انتخاب تامين کننده سبز با استفاده از TOPSIS (مطالعه موردي: مجتمع فولاد گيلان)سومين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعبین المللیسارا عباس زاده توسلي، ميترا عباس زاده توسليفرانکفورت - آلمان1395/06/24
8 مروري بر تحقيقات انجام شده در سال هاي 2009 تا 2016 در رابطه با مولفه هاي توليد ناب سبزششمين کنفرانس بين المللي علوم مهندسي و هنربین المللیرامينا طاهرخانيسوئد1395/04/10
9 مروري بر متريک هاي اثربخشي کلي تجهيزات از سال 1988 تا سال 2015ششمين کنفرانس بين المللي علوم مهندسي و هنربین المللیمهسا فکري سريسوئد1395/04/10
10 توسعه يک مدل فازي آناليز سيستم اندازه گيري با در نظرگيري ثبات ابزار اندازه گيري ششمين کنفرانس بين المللي علوم مهندسي و هنربین المللی ندا قانع لاکلايهسوئد1395/04/10
11 ارائه يک رويکرد فازي جهت طراحي زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن قيمتگذاري پويااولين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعبین المللیفرانک پوراسدللهتهران1395
12 ارزيابي عملکرد شعب قضايي با در نظر گرفتن متغيرهاي محيطي با استفاده از رويکرد ترکيبي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها (DEA-BSC)دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايعبین المللیشعبان قنبريدانشگاه خوارزمي1394/11/05
13 ارائه يک مدل رياضي براي يکپارچه سازي ماشين آلات و زمان بندي دستگاه توليد سلولي با استفاده از الگوريتم ژنتيکاولين کنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در کسب و کاربین المللیهدي رحمتي گيلان- صومعه سرا1394/06/29
14 ارائه مدل برنامه ريزي رياضي بهينه سازي پايدار سياست نگهداري و تعميرات با هدف افزايش رضايت کاربر، کاهش هزينه و توقف توليد اولين کنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در کسب و کارنا مشخصمريم رضاييگيلان - صومعه سرا1394/06/29
15 مروري برمباحث مهندسي صنايع ومسائل زيست محيطي دومين همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايعملیعذرا قباديتهران - ايران1394/06/12
16 پياده سازي فناوري اطلاعات و تأثير آن بر عملکرد عملياتي زنجيره تأمين (موردمطالعه : شرکت ايساکو) چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريتبین المللی آرش ارجيتهران - ايران1394/05/12
17 ارائه رويکرد ترکيبي از روش ANP-DEMATEL فازي براي اولويت بندي معيارهاي تامين کننده (مطالعه موردي: ماموت صنعتي کارخانه) کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و کشاورزيبین المللی نفيسه منظمانزلي - ايران1394/04/31
18 ارائه يک مدل چند هدفه مسئله انتخاب پيمانکار در فضاي تخفيف با استفاده از الگوريتم فراابتکاري کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايعبین المللیراحله ناصربختتهران - ايران1394/03/26
19 رتبه بندي و انتخاب تامين کننده مبتني بر QFD با استفاده از FANPو TOPSISاولين کنفرانس بين المللي اقتصاد ، مديريت ، حسابداري ، علوم اجتماعيبین المللیآمنه حسن پور رودکليمشهد - ايران1394/03/26
20 مروري بر تحقيقات انجام شده درزمينه شبکه زنجيره تامين حلقه – بسته دومين کنفرانس ملي توسعه علوم مهندسيملی عذرا قبادي مازندران-تنکابن1394/02/22
21 ارائه ي مدلي در جهت ارزيابي و رتبهبندي ريسک با استفاده ازFMEA و روش VIKOR در محيط خاکستريکنفرانس بين المللي علوم مهندسي، هنر و حقوقبین المللیمريم صديقي شمامي اسپانيا1394/01/26
22 ارائه مدلي به منظور برنامه ريزي راهبردي مبتني بر مدل تلفيقي سناريونويسي و ويکور(مورد مطالعه : شرکت جامينه) اولين کنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در کسب و کاربین المللیناهيد استاديگيلان- صومعه سرا1394
23 توسعه يک مدل چند هدفه چند دوره اي و چند محصولي براي انتخاب تامين کننده و تخصيص سفارش در زنجيره تامين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعبین المللی وحيد انتظاريتهران - ايران1393/12/13
24 تاثير يکپارچگي در زنجيره تامين برعملکرد مالي شرکت ها از طريق رضايتمندي مشتري با استفاده از رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري (مطالعه موردي: شرکت هاي فعال توليدي شهرک صنعتي شهرستان رشت)کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعبین المللی شاهرخ بني حاتم - محسن بني حاتمتهران - ايران1393/12/13
25 ارائه الگويي جهت شناسايي شاخصهاي پايداري درتوليدات لوازم خانگي بااستفاده ازکارت امتيازمتوازناولين کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيکهاي مديريتبین المللیمينا ملک محمديتهران1393/12/05
26 ارزيابي ريسک بوسيله تجزيه و تحليل حالات خرابي و اثر آن با استفاده از روشهاي ANP و SAW فازيکنفرانس بين المللي مهندسي، هنر و محيط زيستبین المللیسمانه ميرزائي - اعظم مرادي طادي - نفيسه پيرزاده کشور لهستان1393/09/21
27 انتخاب تأمين کننده بارويکرد VIKOR-QFD و استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي براي وزندهيکنفرانس بين المللي مهندسي، هنر و محيط زيستبین المللیسمانه سجاديکشور لهستان - دانشگاه University of Szczecin1393/09/20
28 ارزيابي ريسک بوسيله تجزيه و تحليل حالات خرابي و اثر آن با استفاده از روشهاي ANP و SAW فازيکنفرانس بين المللي مهندسي، هنر و محيط زيستبین المللیسمانه ميرزائي, اعظم مرادي طادي؛ نفيسه پيرزادهکشور لهستان1393/09/20
29 رتبه بندي شاخصهاي عملکردي سازمانهاي داراي سيستم OHSAS18001 با استفاده از دو روشVIKOR و ANPدر محيط فازيکنفرانس بين المللي اقتصاد، حسابداري، مديريت و علوم اجتماعيبین المللیسيده نفيسه پيرزاده کشور لهستان1393/09/20
30 تجزيه و تحليل حالات خرابي و اثر آن با استفاده از تکنيک فرايند تحليل شبکه اي فازي کنفرانس بين المللي مهندسي، هنر و محيط زيستنا مشخص سمانه ميرزائيکشور لهستان - دانشگاه University of Szczecin1393/09/20
31 توسعه کنترل چارت (IX-MR) با استفاده از روش فازي کنفرانس بين المللي اقتصاد، حسابداري، مديريت و علوم اجتماعيبین المللیاعظم مرادي طاديکشور لهستان - دانشگاه University of Szczecin1393/09/20
32 توسعه ي نمودار کنترل IX-MR ، با استفاده از روش مد فازيInternational Conference on Engineering, Arts and the Environmentبین المللیاعظم مرادي طاديکشور لهستان - دانشگاه University of Szczecin1393/09/20
33 انتخاب تأمين کننده با استفاده از روش AHP و SAW با رويکرد فازيکنفرانس بين المللي مهندسي، هنر و محيط زيستبین المللیسمانه سجادي - اعظم مرادي طادي - اکرم مرادي طاديکشور لهستان1393/07/09
34 ارزيابي جايزه کيفيت اروپابراساس مدل تعالي EFQM بابکارگيري رويکردهاي تحليل سلسله مراتبي و تحليل شبکه فازياولين همايش ملي پژوهشهاي مهندسي صنايع ملی صالح پوراسماعيل بي بالان همدان ايران1393/06/27
35 مروري برتحقيقات انجام شده درزمينه ي مسئله ي مکان يابي پوشش هابهمايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايعملیزهرا رجبيهمدان1393/06/27
36 توسعه فازي انفرادي X و حرکت در محدوده نمودار کنترلچهاردهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانملینسيم خسرويتبريز1393/05/30
37 طراحي سيستم کنترل فرآيند آماري براي کنترل کيفيت آسفالتهمايش ملي رويکردي بر حسابداري، مديريت و اقتصادملیسهيل حريري موحدفومن و شفت - گيلان1393/05/23
38 رتبه بندي و انتخاب تامين کننده به روش بسط عملکرد کيفيت (QFD) با استفاده از FANP و FVIKORکنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21بین المللیآمنه حسن پور رودکلي ، دکتر عليرضا علي نژادتهران - ايران1393/05/17
39 ارائه يک مدل چند هدفه چند آيتمه براي انتخاب تامين کننده با در نظر گرفتن تخفيف نمويکنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21بین المللیسمانه قوامي و مريم مؤمنيتهران1393/05/15
40 نمودار کنترل فازياولين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعيبین المللی رشت1393/03/31
41 يک مدل رياضي براي موقعيت تسهيلات با لجستيک معکوسدومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستمملیمهران شهربافاصفهان1392/12/07
42 مروري برادبيات کاربرد متدهاي تصميم گيري چندمعياره درکارت امتيازي متوازندومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم هاملی نسرين عسگرياصفهان1392/12/07
43 استفاده ازرويکردمدل سازي معادلات ساختاري جهت تبيين عملکرد زنجيره تامين باتوجه به نفش اعتمادونوآوري مطالعه موردي شرکت هاي توليدي شهرک صنعتي رشتدومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم هاملی شاهرخ بني حاتم - ابراهيم گلزار - محسن بني حاتم اصفهان1392/12/07
44 ارائه يک رويکرد فازي جبراني جهت مسئله انتخاب تامين کننده چند هدفه چند محصولي با در نظر گرفتن تخفيف با استفاده از الگريتم ژنتيکدومين کنفرانس ملي و مهندسي صنايع و سيستم هاملیسمانه قوامينجف آباد اصفهان1392/12/06
45 طراحي مدل رياضي براي مکانيابي تسهيلات در لجستيک معکوس : برنامه ريزي و کنترل فعاليت هاي بازيابي محصولات مرجوعي دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم هاملی مهران شهربافاصفهان1392/12/06
46 بررسي و انتخاب استراتژي مديريت دانش با استفاده از رويکرد فرآيند شبکه تحليل در مراکز اداري (مورد مطالعه سازمان مالياتي کشور)اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه ) و حماسه اقتصادي ( با رويکردي بر مديريت و حسابداري)بین المللیمنوچهر اميدواري، حميد طاهري رودهن1392/11/24
47 ارائه الگوريتم الکترو مغناطيس براي مساله انتخاب تامين کننده چند هدفه چند محصولي با در نظر گرفتن تخفيف و رويکرد فازيدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايعبین المللیسمانه قواميتهران - ايران1392/11/08
48 توسعه قابليت فرايند فازي شاخص PP، PPKدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايعبین المللیمينا نصيريتهران - ايران1392/11/07
49 مکان يابي چند هدفه تسهيلات به کمک تحليل پوششي داده ها در شرايط عدم قطعيتسيزدهمين کنفرانس سيستم هاي فازي ايرانداخلیسپيده محمدرضاقزوين1392/06/05
50 ارائه يک مدل تلفيقي به منظور اولويت بندي لوله هاي قابل استفاده در شبکه هاي توزيع و انتقال آب با رويکرد DEA و AHP (طالعه موردي:استان مازندران)ششمين کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات بین المللیمقداد متاني بورخيلي، بهمن نادريتهران1392/02/18
51 کيفيت خدمات بانک هاي دولتي شهر تبريزاولين کنفرانس ملي چالش هاي اصلي صنعت و توليد مليملیسارا صالح پور تبريز1391/12/14
52 بهبود عملکرد خريد با اجراي سيستم مديريت کيفيت به روش فرآيند مديريت در يک شرکت توليديکنفرانس بين المللي ساخت و بهينه سازيبین المللیافسانه نوري هوشيار، نفيسه اسماعيل، لمانچين1391/06/25
53 نمودار استاندارد Xbar و کنترل Rبراي نظارت بر مشخصات محصول نابرابر در محيط توليد کنفرانس بين المللي نوآوري، مديريت و پژوهش فناوريبین المللیکامران رضايي، افسانه نوري هاشم، نفيسه اسماعيلمالزي1391/02/27
54 روش ميانگين وزني براي اندازه گيري توليد کنندگان، کيفيت محصول بر اساس توزيع نرمال IIE کنفرانسنا مشخص  ايالات متحده آمريکا1391/02/22
55 پايش آماري عملکرد تامين کننده با استفاده از روش ميانگين وزني مميزي محصولکنفرانس بين المللي کيفيت، بهره وري و اندازه گيري عملکردبین المللیيوسف اسماعيل، نفيسه اسماعيل، زلکيفيپوتراجايا1390
56 ارزيابي دو مدل شبيه سازي و مدل سنتي موجودي مديريت فروش در زنجيره تامينکنفرانس APIEMSنا مشخصافسانه نوري هوشيار، مختار، سليمانمالزي1389/09/19
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها