صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي عمران -سازه وزلزله - دانشگاه صنعتي امير كبير - - ايران - سال 1390/11/08
- فوق ليسانس مهندسي عمران -سازه وزلزله - دانشگاه صنعتي امير كبير - - ايران - سال 1383
- ليسانس مهندسي عمران -سازه وزلزله - دانشگاه صنعتي شريف - - ايران - سال 1381
   آدرس پست الکترونیک :
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/delnavaz.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر علي دلنواز   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 تعمير و نگهداري پل‌هاي بتني راه‌آهن جنوب دومين کنفرانس بين المللي پيشرفتهاي اخير در مهندسي راه آهنبین المللیمجيد صادق آذر، ريموند صوفز زادهايران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران 
2 ارائه الگوريتم جهت مکان يابي محل احداث دپوي پلهاي سريع النصبکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستنا مشخص دانشگاه آزاد اسلامي قزوين1394/03/02
3 اثر مولفه قائم زلزلههاي حوزه نزديک بر روي پلهاي با دهانه بلند ساخته شده بر روي خاکهاي مختلفکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیحسن آقابراتي - علي شيري ترکمانيدانشکاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
4 بررسي اثرنانورس برروي ميزان جمع شدگي انواع مختلف ملات سيمان پرتلند تيپ 2و5کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیجواد شايگان - محيا روستايي حسين آباديدانشکاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
5 بررسي اثر ضايعات کارخانجات توليد پودر سيليس به عنوان جايگزين سيمان و سنگدانه برخصوصيات فيزيکي خمير سيمان تازه و سخت شدهکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیمجتبي جليله ونددانشکاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
6 بررسي اثر سختي الياف CFRP در باربري خمشي تيرهاي فلزيکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملی دانشکاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
7 تاثير سنگدانه باريتي بر روي مقاومت بتن و ميزان عبور اشعه گاما کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیانيسه صلواتيها دانشکاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
8 بررسي عملکرد لرزهاي اتصال RBS ساخته شده از فولاد پرمقاومتکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیحميدرضا يزدانيدانشکاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
9 مقايسه رفتار تک محوري مقاطع استوانهاي تقويتشده با CFRP با آييننامه ISIS کانادا کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیمحمد حميدنيادانشکاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
10 تعيين ضريب رفتار معادل در سازه هاي فولادي داراي مهاربند همگرا بدون اعمال ضوابط ويژه لرزه اي به منظور دستيابي به سطح عملکرد معادل با ضوابط ويژه لرزه ايکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیفيروزه نصيري نژاد دانشکاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
11 شبکه عصبي با ضرايب وزني تصحيح شده براي پيشبيني بارکمانشي جانبي-پيچشي تير لانه زنبوري با بازشو سينوسي شکل تحت بارگستردهکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیمهدي براتيدانشکاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
12 بررسي اثر کربناسيون در تغيير مشخصات فيزيکي بتنهاي حاوي دوده سيليسدهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي درياييبین المللیعلي اکبر رمضانيانپورتهران1391/08/29
13 برسي عوامل موثر بر دوام بتن سبك حاوي ليكا با استفاده از آزمايشهاي سريعکنفرانس ملي بتنملیمهران سيد رزاقي، سيد عباس حق پرستتهران 1389/07/15
14 استفاده از بتنهاي اليافي به عنوان جايگزين آسفالت در جاده هااولين همايش اصلاح الگوي مصرف در شهرداري هاملیحميد رضا مشايختهران1388/04/21
15 ين ضريب نغوذ کلرايد در بتن بر پايه مدلهاي مبتني بر شبکه عصبيسومين کنفرانس بين المللي بتن و توسعهبین المللی رمضانيانپور, اشرفيتهران 1388/02/07
16 بررسي و ارائه روشهاي تعمير و حفاظت پايه پل هاي بتني راه آهن زاد محمود-فين در مقابل شرايط محيطي خورندهسومين کنفرانس بين المللي پلبین المللیمجيد صادق آذر-مجيد پارساتهران1387/03/07
17 بررسي اثر مولفه قائم زلزله در پلهاي پيوسته و قابي شکلاولين کنفرانس اروپايي مهندسي زلزله و لرزه شناسيبین المللیعليرضا رهاييسوئيس1385/06/12
18 بررسي اثر مؤلفه قائم زلزله بر روي پلهاي قابي شكل و پيش‌تنيدهدومين کنفرانس بين المللي بتن و توسعهبین المللیعليرضا رهاييتهران 1384
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها