صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي برق - دانشگاه کاليفرنيا - لس آنجلس - آمريكا - سال 1364
- فوق ليسانس فيزيك - دانشگاه کاليفرنيا - لس آنجلس - آمريكا - سال 1358
- ليسانس فيزيك - دانشگاه صنعتي شريف - تهران - ايران - سال 1356
   آدرس پست الکترونیک : faez@sharif.edu , rfaez@yahoo.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/faez_r.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر رحيم فائز   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 آشکار ساز چند باندي مادون قرمز مياني برمبناي نقطه کوانتمي هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (ICEE2010) ملینرجس داوري اصفهان 1389/02/21
2 بررسي و شبيه سازي ترانزيستور HFET GaSb/AlSb و مقايسه آن با حالت دوکاناله از لحاظ سرعت و بازدهي با اعمال اثر کوانتمي هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (ICEE2010ملی، محي الدين سرايلو اصفهان 1389/02/21
3 شبيه سازي رفتار بار نقطه کوانتمي آشکار سازي شده توسط اتصال کوانتمي هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (ICEE2010ملیکاوه شروين،اصفهان1389/02/21
4 يك مايكرو مدل اسايس جديد براي شبيه سازي مدارهاي تك الكترونيکنفرانس بين المللي ريز الکترونيکبین المللیکريميان- دوستي- پويانژاپن1388/06/24
5 يك ماكرو مدل بهبود يافته براي شبيه سازي ترانزيستور تك الكتروني با استفاده از HSPICEکنفرانس بين المللي IEEE تورنتوبین المللیکريميان- دوستي- پويانژاپن1388/06/24
6 بررسي تغييرات ارتفاع سد شاتكي بر روي مشخصات ترانزيستور InAs/AlSb HEMT دوازدهمين دوره کنفرانس دانشجوئي مهندسي برق ايران (ISCEE2009ملیمحي الدين سرايلو، مهدي يار سرايلوتبريز1388/05/25
7 بررسي روشهاي شبيه سازي ادوات تک الکتروني دوازدهمين دوره کنفرانس دانشجوئي مهندسي برق ايران ملیحسام توسليتبريز 1388/05/25
8 بررسي نويز در MESFET ساخته شده با GaAs دوازدهمين دوره کنفرانس دانشجوئي مهندسي برق ايران (ISCEE2009ملی پروانه فرجيتبريز1388/05/24
9 مکانيزم کنترل جريان در ادوات تک الکتروني دوازدهمين دوره کنفرانس دانشجوئي مهندسي برق ايران (ISCEE2009ملیحسام توسلي تبريز1388/05/24
10 شبيه سازي خصوصيات ترانزيستور تك الكتروني دو جزيره اي توسط شبيه ساز سيمون دوازدهمين دوره کنفرانس دانشجوئي مهندسي برق ايران (ISCEE2009ملیكاوه شروينتبريز1388/05/24
11 شبيه سازي ترانزيستورهاي InAs/AlSb HEMT دوازدهمين دوره کنفرانس دانشجوئي مهندسي برق ايران (ISCEE2009ملیمحي الدين سرايلو، مهدي يار سرايلو تبريز 1388/05/24
12 بررسي سد شاتکي در اتصال جانبي بين نانو تيوپ- پالاديم به روش تئوري تابع چگاليکنفرانس دانشجويي مهندسي برق تبريزداخلیعلي کاظم پور- علي شاه حسينيتبريز1388/05/22
13 بررسي سد شاتکي در کنتاکت نانو تيوپ-فلز با استفاده از تکنيک line-upکنفرانس دانشجويي مهندسي برق تبريزداخلیعلي کاظم پور- آرش قدرت نماتبريز1388/05/22
14 بررسي اثر تغييرات طول گيت بر روي مشخصات DC و RF ترانزيستور HFET InAs/AlSb هفدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (ICEE2009ملیمحي الدين سرايلو، رضا خداقلي، عقيل باجلان و احسان عطائي پور تهران1388/02/24
15 بررسي اثرات لايه InGaN در ترانزيستور DH- HFET بر مبناي AlGaN-GaNهفدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران ملیحميد نيازي، مريم صارميتهران 1388/02/23
16 طراحي و ساخت سلول هاي I2L و اندازهگيري پارامترهاي آن هفدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران ملیعباس خانمحمديتهران1388/02/22
17 بررسي اثر لايه روکش (cap) بر مقاومت سورس ترانزيستور HFET ساخته شده با AlGaN-GaN کنفرانس مهندسي برق ايرانبین المللیمحمد صادق پيشوايي- احسان عطايي پورتهران1387/02/24
18 مطالعه اثر نسبت طول گيت به کانال در فرکانس قطع در .CNTFET Iranian conference on electrical engineeringبین المللیمحمد جاهد تاجيکتهران1387/02/24
19 اثر عدم تقارن روي ولتاژ آستانه ترانزيستور تك الكترونيکنفرانس بين المللي نانو الکترونيک 2008بین المللیعلي شاه حسيني- ثقفي- محمد کاظم مروج فرشيچين1387/01/05
20 شبيه سازي ترانزيستور InP HEMT با ساختار لايه سد مرکب و مقايسه آن با ساختار لايه سد سادهکنفرانس مهندسي برق ايرانملیحميد نيازي- مريم صارمينجف آباد1386/12/26
21 InGaP/InGaAs اثرات كوانتمي در ترانزيستور دو كاناله بر مبناي کنفرانس ملي مهندسي برق ايران ملیاحسان عطائي پور - عقيل باجلان نجف آباد 1386/12/25
22 مدل جديد براي ترانزيستور تك الكتروني تونلي نامتقارن: يك روش تحليليدومين کنفرانس نانو ساختار ايرانبین المللیکاظم ثقفي - مروج فرشيکيش1386/12/21
23 كنترل بار در ماسفت دو كاناله با گيت محافظ : شبيه سازي كوانتميکارگاه آموزشي بين المللي فيزيک وسايل نيمه هاديبین المللینيما دهدشتي اخوان- علي عروجيهند1386/09/27
24 شبيه سازي دو بعدي اثر مقياس در ماسفت با بدنه باريك: روش NEGFکارگاه آموزشي بين المللي فيزيک رساناي نيمه هاديبین المللیعلي عروجي- نيما اخوان دهدشتيهند1386/09/26
25 شبيه سازي كاملا كوانتمي يك ماسفت دو كاناله جديد: روش دو بعدي NEGF هشتمين کنفرانسIEEE Africonبین المللینيما اخوان دهدشتي - علي عروجيناميبيا1386/07/06
26 معادله نفوذ- رانش کوانتومي براي شبيه سازي ادوات نيمه هاديپانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران ملیسيدابراهيم حسيني -هادي صدوقي يزديتهران 1386/02/27
27 اچ هوشمند يا اچ سيليكان با نسبت مقياس بالا به كمك لاسماي هيروژنهپانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران ملی عظيمي- امير سماك – خادم حسنيه – مهاجرزاده – ايزدي تهران1386/02/27
28 شبيه سازي HEMT دو کاناله بر اساس GaN با اثرات کوانتومي و مقايسه آن با يک کانال پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران ملیعقيل باجلان - احسان عطائي پورتهران1386/02/26
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها