صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مديريت صنعتي - دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1380
- فوق ليسانس مديريت صنعتي - دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب - تهران - ايران - سال 1371
- ليسانس مديريت بازرگـاني - دانشگاه تهران - تهران - ايران - سال 1368
   آدرس پست الکترونیک : nhamidi1344@gmail.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/hamidi.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر ناصر حميدي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات طرح های پژوهشی کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 ارائه مدل تلفيقي تصميم گيري گروهي وFTOPSIS براي انتخاب گزينه برتر جهت مربيگريهمايش ملي علم و کاراتهملیبهمبري - عابديتبريز 
2 آسيب شناسي طرح تکريم ارباب رجوع رويکرد مديريت عملکرد يا ارزيابي عملکرددومين کنفرانس ملي مديريت عملکردملیمرتضي موسي خانيتهران 
3 توسعه روش پرومته 2وکاربرد آن در صنايع غذاييامنيت غذاييملیاسدي عکاف پورسوادکوه1391/07/26
4 ارائه مدل ترکيبي براي فن اوري اطلاعات در پستتحقيق در عمليات ايراننا مشخصصفاريتبريز1391/02/15
5 کارآفريني فردي و بنگاهي - مطالعه اي در اداره کل تربيت بدني زنجانهمايش ملي کارآفريني درايران 1404ملیدکتر الواني ، محمدي قزوين دانشگاه آزاد اسلامي1391
6 بررسي طرحهاي توانمند سازي در کميته امداد با مدل SCM-S فيشر توانمند سازيملیسمويي الهياريتهران1390/11/11
7 بررسي طر حهاي آموزش حسابداري با استفاده از SCM فيشر و پويايي شناسي سيستميهمايش منطقه اي حسابداريمنطقه ایحميدي زاده و بشکوهدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1390/02/29
8 تکنيک هاي FGMADM براي انتخاب مواد اوليه در صنعت ريسندگيسومين کنفرانس ملي نساجي و پوشاکملیخاتمي نژاد ، قدمگاهييزد1390/02/01
9 ..بین المللی..1389/06/16
10 ..بین المللی..1389/06/02
11 ..نا مشخص.London1389/06/02
12 .چهلمين کنفرانس بين المللي کامپيوتر و مهندسي صنايعبین المللیصادق عابدي- مرتضي موسي خاني- امين جبارزادهژاپن1389/05/03
13 .کنفرانس بين المللي سالانه تحقيقات کسب و کاربین المللیامير محمدزاده- صادق عابدي-زينب فتحيانگلستان1389/04/21
14 .کنفرانس بين المللي سالانه تحقيقات کسب و کاربین المللیرضا رادفر- صادق عابديانگلستان1389/04/21
15 .چهاردهمين کنفرانس بين المللي نفت و گاز و پتروشيميبین المللیموسي بهروزي- سيد اميد هاشميتهران1389/02/29
16 کارآفريني فردي و بنگاهي با رويکرد توسعه و بالندگي منابع انسانيسومين کنگره ملي مديريت ورزشيملیسيد مهدي الواني- نبي اله محمديشهرکرد1388
17 ارائه الگويي جهت افزايش ميزان بهره وري در جايگاه سوخت رساني با رويکرد مديريت بر مصرف بنزيناولين کنفرانس بين المللي مديريت بهره وري و کيفيت در نگرش جهاني شدنبین المللیصادق عابديتهران1387/11/07
18 تأثير حکمراني خوب در ارتباط دولت ، دانشگاه و صنعتدوازدهمين کنگره ملي ارتباط دولت، دانشگاه و صنعتملیمحمد عطايي و فهيمه جباريتهران1387
19 شکافهاي کيفيت خدمات آموزشي در رشته مديريت صنعتيکنگره ملي علوم انسانيملیفهيمه جباريتهران1385/12/22
20 موانع و چالشهاي اجراي بورس الکترونيک در ايراناولين همايش سراسري بورس الکترونيکملیماني شريفي - محمد مهدي حميدي زادهقزوين1385/12/03
21 مشکلات دانش آموختگان مديريت صنعتي در جذبهمايش ملي اشتغالملیفهيمه جباريمشهد1385
22 ارزيابي کارآيي و رشد بهره وري دانشگاه هاي غيردولتيهمايش ملي بهره وري کشورملیمرتضي موسي خاني - بهرام ودودي مفيدتهران1385
23 بررسي قابليت بکارگيري استاندارد سرمايه گذاري در منابع انساني در يک سازمان دولتي ايراندومين کنفرانس توسعه منابع انسانيملیرقيه حسن زادهتهران1384/02/26
24 بررسي علل مغايرت در ارزيابي و خود ارزيابي دستگاه هاي دولتي استان قزوينهمايش ملي ارزيابي عملکردملیمرتضي موسي خانيتهران1384
25 طراحي و تبيين شاخص هاي بهره وري در سازمانهاي خدماتي (با تأکيد بر سيستم خدمات درون پرواز)سمينار بهبود کيفيت خدمات پروازملیمرتضي موسي خاني- بهروز شريفيتهران1382/12
26 بهبود مستمر فرآيند روشي کارا در توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و اشتغال زاييهمايش منطقه اي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در توسعه صنايع کوچکمنطقه ای قزوين1382/11/07
27 مطالعه تطبيقي براي ارائه مدل توسعه تکنولوژي در ايران (با تآکيد بر ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت )ششمين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعتملی تهران1381
28 الگوي پيشنهادي براي بهبود وضعيت پژوهش در کشورهمايش ملي ارتقاء و رشد کيفيت خدمات هواييملی فيروزکوه1380
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها