صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

سئوال پاسخ

1- اطلاع از اعلام نتایج آزمون ها از چه طریق امکان پذیر می باشد؟

برای اطلاع از اعلام نتایج آزمون به وب سایت www.azmoon.org مراجعه فرمایید

2- جهت شرکت در تکمیل ظرفیت از چه طریق باید اقدام نمود؟

اعلام ثبت نام در تکمیل ظرفیت در اختیار مرکز آزمون می باشد و داوطلبان میتوانند این مورد را ازسایت مرکز آزمون( www.azmoon.com) پیگیری نمایند .

3- مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشگاه چیست؟

اصل شناسنامه و اصل کارت ملی به همراه 3 سری تصویر از همه صفحات آنها

عکس4*3 (12قطعه)
اصل مدرک پایه بسته به نوع مقطع تحصیلی دانشگاهی به همرا سه سری تصویر از آن
مدرک نظام وظیفه مختص برادران

4- افرادیکه در آزمون پذیرفته شده اند تاچه زمانی باید ثبت نام نمایند؟

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه
(
www.qiau.ac.ir) درج می گردد.

5- نحوه پر کردن فرمهای ثبت نام( ورود اطلاعات) چگونه می باشد؟

راهنمای طریقه تکمیل فرمهای ثبت نامی در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه (www.qiau.ac.ir) درج شده است.

6- شرایط ورود به دانشگاه چگونه است؟

پذیرفته شدن در آزمون ورودی ،نداشتن منع قانونی ازنظرنظام وظیفه ،داشتن گواهینامه پایان تحصیلات در مقطع قبلی

7- نحوه ثبت نام بدون آزمون چگونه می باشد؟

پس از اعلام زمانِ ثبت نام بدون آزمون  دانشگاه آزاد اسلامی(مرکز سنجش و پذیرش) که معمولاَ در شهریور ماه و بهمن ماه می باشد؛ داوطلب درسایت مرکز آزمون  www.azmoon.org ثبت نام نموده و کد رهگیری در یافت می نماید ، سپس طبق زمانبندی که در سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اعلام می گردد برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه می نماید.

8- تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟

کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی می شوند .
کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی می شوند.

9- هر سال تحصیلی چگونه تعریف می شود؟

هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی ویک دوره تابستانی می باشد که هر نیمسال شامل 16 هفته و دوره تابستان شامل 6
هفته می باشد که دوره تابستان جزو سنوات تحصیلی محسوب نمی شود.

10- حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و کارشناسی) چگونه است؟

دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 12 می باشد مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 12 تا 99/16  می باشد  مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند

دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد( با حداقل 12 واحد درسی )
  مجاز به انتخاب حداکثر 24  واحد درسی در نیمسال بعد می باشند
تبصره: دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر 24
  واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر در نیمسال بلا مانع است.

11- حداقل واحد انتخابی دانشجو  (کاردانی و کارشناسی)چگونه است؟

دانشجو موظف به اخذ حداقل 12 واحد (با احتساب وصایا و روخوانی قرآن)می باشد.

12-دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نمایدچه دروسی می باشد؟

دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت دانشگاه (www.qiau.ac.ir)  بخش آموزشی دانشجویی (چارت کلی دروس)موجود می باشد . با توجه به اینکه برنامه کلاسی و برنامه امتحانات طبق چارت دروس تنظیم می شود؛ لذابه دانشجویان توصیه میگردد دروس خود را در هر ترم  طبق چارت اخذ نمایند

13- چنانچه دانشجویی 2 درس همنیاز راباهم اخذ نمایدو یکی از آنها را نگذراند،وضعیت درس دیگر چگونه است؟

مردودی در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود ویا به عبارتی نمرات دروس همنیاز مستقل از هم میباشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم زمان اخذ گردند.

14- شرایط اخذ درس کارآموزی  چیست؟

در صورتی که دانشجویان دوره کاردانی بدون احتساب دروس پیش نیاز حداقل 60واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ
درس کارآموزی هستند ( در برخی رشته ها طبق سرفصل درترم آخرباشند)
درصورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بدون احتساب دروس جبرانی حداقل 60 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند
در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته بدون احتساب دروس پیش نیاز حداقل 100 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند
دانشجو  همراه با درس کارآموزی نمی تواند بیش از 16 واحد درسی انتخاب نماید(بجز ترم آخر).

 

 

 

15- مراحل اخذ درس کارآموزی راشرح دهید.

1-   اخذ واحد کارآموزی در زمان انتخاب واحد
2- مشخص نمودن محل کارآموزی (حداقل یک ماه قبل از شروع ترم)
3- اخذ نامه رزرو کارآموزی از کارشناس گروه  در دانشکده (از یک ماه قبل از شروع ترم )
4- ارائه نامه کارآموزی ازدانشگاه به محل کارآموزی
5- ارائه موافقت نامة محل کارآموزی به دانشکده جهت تایید و ثبت در سیستم
6- گرفتن نامه معرفی به کار از کارشناس گروه  در دانشکده (نیمسال اول حداکثر تا پایان مهر ماه و نیمسال دوم تا پایان بهمن ماه و دوره تابستان تا پایان تیرماه )
7- ارائه نامه شروع به کاربه محل کار آموزی
8- ارتباط با استادمربوطه در طی دوره کارآموزی

9 ارائه گزارش کارآموزی و نمره سرپرست کارآموزی به استاد مربوطه

16- معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟

در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت علوم باشد؛ گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل 80% تشابه به سر فصل جدید داشته باشد و تعداد واحد درس در رشته ی قبلی با رشته ی جدید یکسان باشد؛ معادلسازی می گردد. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 12کمتر  و برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از 14 کمتر و در دوره دکتری کمتراز 16 باشد.

17- حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید.

طبق آخرین بخشنامة حوزه محترم نظام وظیفه عمومی  حداکثر سنوات تحصیلی برای دانشجویانِ مشمول در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته (5ترم) وکارشناسی ارشد ناپیوسته (6 ترم) و برای کارشناسی پیوسته  (10 ترم) می باشد و برای مقطع دکتری (9 ترم) است.
در ضمن میزان سنوات تحصیلی برای دانشجویان  غیر مشمول(خانم ها و...) طبق آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی تصمیم گیری می شود.

18- در صورتی که دانشجو معرفی به استاد اخذ نماید تاریخ فارغ التحصیلی ایشان چه تاریخی است

طبق بخشنامه شماره 75733/42 مورخه 10/12/93 زمان اعلام نمره درس یا دروس مذکور، تاریخ فراغت از تحصیل است.

19- شرایط اخذ دروس معرفی به استاد چگونه است؟

 طبق آخرین بخشنامه در صورتی که دانشجو کلیه دروس دوره را با موفقیت بگذراند و حداکثر 6 واحد درسی باقیمانده داشته باشد می تواند درس یا دروس مورد نظر را خارج از تقویم دانشگاهی از طریق ارجاع به استاد بگذراند.

20- شرایط اخذ دروس پیش نیاز با درس وابسته چگونه است؟

در صورتی که دانشجو  از یک درس پیش نیاز نمره قبولی کسب نکند یا پس از شرکت در کلاسها در امتحان شرکت ننماید درصورت تایید گروه ، می تواند درس پیش نیاز را به همراه درس وابسته به صورت همزمان اخذ نماید.

21-اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو به چه صورت است؟

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ 2ترم ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ 4 ترم  مرخصی تحصیلی می باشند.مرخصی تحصیلی برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد طبق آیین نامه آموزشی 1 ترم می باشد.

22-درچه صورت، دانشجو به دلیل مشروطی بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می شود؟

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته که در 2 نیم سال مشروط شده باشندومیانگین کل بالاتر از10 داشته باشندتا زمانی که میانگین ترمی و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصیل دارند در غیر این صورت اخراج آموزشی
بوده و ادامه تحصیل آنها مشروط به مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص میباشد.
دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که در سه ترم متوالی و چهار ترم متناوب مشروط شده باشند و میانگین کل بالاتر از 10 داشته باشندتا زمانی که میانگین ترمی و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصیل دارند در غیر این صورت اخراج آموزشی بوده و ادامه تحصیل آنها مشروط به مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص می باشد.
دانشجویان دوره
  کارشناسی ارشد که در 2 نیم سال مشروط شده باشنداخراج آموزشی بوده و در صورتی که میانگین کل آنها کمتر از 14 و بالاتر از 12 باشد طبق کمسیون موارد خاص فقط یک ترم دیگر با اخذ تعهد می توانند ادامه تحصیل دهند.

23- حضور وغیاب دانشجو در کلاس درس چگونه است؟

دانشجو موظف به شرکت در 16 جلسه کلاس هر درس می باشد در صورت غیبت وی تا 3 جلسه موجه و بیش از 3 جلسه باعث محرومیت دانشجو از شرکت در امتحان میشود.

24- شرایط اخذ دروس برای جبران معدل راشرح دهید.

اگر دانشجویی(کاردانی و کارشناسی) بعد از گذراندن کلیه دروس دوره ،میانگین کل نمراتش کمتر از 12 باشد موظف به اخذمجدد تعدادی از دروسِ خود، برای جبران معدل می باشد .و دانشجویی که میانگین نمراتش بیش از 12
میباشد وتمایل دارد میانگین نمرات خود را افزایش دهد
  .می توانند از این ماده استفاده نماید.
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز در صورتی که قبل از دفاع از پایان نامه خود میانگین نمراتشان کمتر از 14 باشد باید از قانون جبران معدل استفاده نمایند

25- آیا تحصیل در دو محل دانشگاهی امکان پذیر است؟

دانشجو همزمان حق ادامه تحصیل در بیش از یک رشته را ندارد . در صورت تخلف از ادامه تحصیل محروم و موظف و به پرداخت هزینه انصراف می باشد

26- تعداد واحدهای انتخابی در ترم تابستان امسال (تابستان 1396) چه میزان است؟

بر اساس بخشنامه شماره 13734/30 مورخ 2/3/96 حداکثر تعداد واحد انتخابی ( بدون وصایا و قرآن کریم) برای دوره های کاردانی و کارشناسی:   8 واحد درسی

برای کارشناسی ارشد: دو درس جبرانی حداکثر تا سقف 6 واحد می باشد.

27- تغییر رشته در دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است؟

تغییر رشته تحصیلی صرفاً با شرکت در آزمون مجدد امکان پذیر می باشد.

28-چگونه دانشجو میتواند از وضعیت تحصیلی خود ،واحدهای گذرانده و واحدهای باقیمانده مطلع گردد؟

هردانشجو موظف است بعد از پایان هر ترم وضعیت نمرات خود را از طریق وب سایت (پروفایل دانشجویی) بررسی نماید و در صورت تمایل ضمن اخذ کارنامه کلی از  وب سایت و تطبیق آن با چارت کلی دروس خود، از تعداد واحد های گذرانده و باقیمانده مطلع گردد و در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه به کارشناس آموزش یا به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

29- اقداماتی که دانشجویان ترم آخر موظف به انجام آن می باشند چیست؟

دانشجویی که در ترم آخر مشغول به تحصیل می باشد موظف است نسبت به تکمیل پروندة خود اقدام نماید( ارائه اصل مدرک پایه اصل تاییدیه تحصیلی مدرک پایه  و اصل ریزنمرات مقطع قبلی )

30-در صورتی که دانشجو نسبت به نمره اعلام شده پایان ترم اعتراض داشته باشد چگونه پیگیری نماید؟

هر دانشجو در صورتی که نسبت به نمره اعلام شده خود اعتراض دارد می تواند حداکثر یک هفته بعد از اعلام نمره ،اعتراض خودرا از طریق وب سایت (پروفایل دانشجویی) اعلام نماید در صورت وارد بودن اعتراض از نظر استاد  و با تصویب شورای آموزشی گروه و دانشکده ، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح میشود

31- در خصوص اقدامات دانشجو برای شرکت در امتحانات توضیح دهید.

هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعیه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به در یافت کارت  ورود به جلسه اقدام نماید بدیهی است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامی است.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد در غیر این صورت دانشجو غایب محسوب می شود .

32- نمرات تاچند روز پس از امتحان مشخص می گردد؟

اساتید محترم  موظفند حداکثر تا 10 روزپس از امتحان هر درس (درس نظری و یا دروس عملی)،  نمرات دانشجویان را تحویل اداره امتحانات داده تا وارد وب سایت گردد.

33- شرایط اخراجی دانشجو را شرح دهید.

دانشجو، در صورت مشروطی بیش از حد ویا اتمام سنوات آموزشی مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نیست.

34- روال انجام مراحل مهمانی ازسایر واحد­ها به واحد قزوین را شرح دهید.

1- ثبت شماره نامه در دبیرخانه واقع درساختمان اداری
2- ارائه کپی ازاصل مجوزو تحویل اصل آن به کارشناس نقل و انتقالات واقع در طبقه دوم سالن ورزشی امینی

3- مراجعه به اداره ثبت نام (طبقه همکف ساختمان اداری) جهت احراز هویت و تکمیل فرم ها و مشخصات و تعریف شماره دانشجویی
4-مراجعه جهت گرفتن عکس دیجیتالی دراتاق سمعی بصری واقع در طبقه دوم سالن ورزشی امینی
5- واریز شهریه وتایید مالی
6-اخذ دروس توسط دانشجو از طریق اینترنت با شماره دانشجویی تعریف شده و رمز عبور(شماره شناسنامه یا کد ملی)

 

35- روال انجام مراحل میهمانی از واحد قزوین  به سایر واحد ها را شرح دهید.

1- تهیه 2سری کپی از اصل مجوز
2- مراجعه به آموزش دانشکده جهت اخذ لیست دروس
3- تایید مالی
4- امضای معاونت آموزشی دانشگاه
  واقع درساختمان اداری طبقه دوم
5- دبیر خانه واقع درساختمان اداری
توجه : رعایت پیش نیازی ،همنیازی ، سقف واحد و کف واحد به عهده دانشجو می باشد.

36-ثبت نام دانشجویان مهمان از چه زمانی آغاز می شود؟

با مراجعه به  وب سایت دانشگاه (www.qiau.ac.ir) بخش  /آموزشی - دانشجویی/تقویم آموزشی// از تاریخ و مهلت ثبت نام  دانشجویان میهمان مطلع شوید

37- نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل(معرفی نامه) چگونه است؟

گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل تنها از طریق دستگاه هایِ  Rack مستقر در دانشکده عمران(ساختمان اداری، طبقه همکف) امکان پذیر می باشد .

38- نحوه اخذِ نامه جهت گرفتنِ گواهی مدرک پایه و تاییدیه تحصیلی و سایر نواقص پرونده چگونه است؟

گرفتن نامه جهتِ اخذ مدرک پایه و نامه برای اخذ تاییدیه تحصیلی و سایر نواقص، از ادارات آموزش دانشکده ها امکان پذیر می باشد.

39- تاریخ امتحان معرفی به استاد چه زمانی می باشد؟

تاریخ امتحان معرفی به استاد  معمولاً  پایان هر ماه ( غیر از ماههایی که امتحانات پایان ترم برگزار می شود) می باشد و حدود 20 روز قبل از امتحان معرفی به استاد از طریق وب سایت دانشگاه اعلام میگردد.

40- انتخاب واحد از کی شروع می شود و تاکی ادامه دارد؟

با مراجعه به سایت دانشگاه (www.qiau.ac.ir)//آموزشی -دانشجویی//تقویم آموزشی// از تاریخ و  زمان انتخاب واحد  مطلع شوید

41- حذف واضافه از چه زمانی شروع وتاچه مدت ادامه دارد؟

با مراجعه به سایت دانشگاه (www.qiau.ac.ir)//آموزشی - دانشجویی/تقویم آموزشی / از تاریخ و مهلت حذف و اضافه مطلع شوید

42- در صورت پر شدن ظرفیت ها دانشجو چگونه باید انتخاب واحدنماید؟

با توجه به اینکه هرگروه درسی دارای ظرفیت محدودمی باشد و الویت ثبت نام در هر ترم با دانشجویان ورودی قدیم می باشد دانشجویان می توانند در گروهی که دارای ظرفیت می باشد ثبت نام نمایند. ضمن اینکه دانشگاه موظف است درس را به دانشجو ارائه نماید ،اما در صورت تکمیل ظرفیت اخذ درس باگروه خاص یا روز خاص امکان پذیر نمی باشد.

43- در مورد ماده 55 توضیح دهید.

در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو (کاردانی وکارشناسی) در یک ترم ارائه نشود دانشجو می تواند حداکثر 11 واحد درسی خود را فقط در یک نیمسال در واحدهای دانشگاهی دیگر بگذراند

44-در مورد ماده 24 توضیح دهید .

در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو (کارشناسی ارشد) در یک ترم ارائه نشود دانشجو می تواند طبق آئین نامه آموزشی سال 95 حداکثر تا 6 واحد از دروس خود را  فقط در یک نیمسال در واحدهای دانشگاهی دیگر بگذراند.

45-کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد چه تعداداست؟

کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد بدون دروس جبرانی، حداکثر 32 واحد درسی می باشد.

46- در خصوص دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد به اختصار توضیح دهید.

چنانچه به تشخیص مدیر گروه گذراندن تعدادی از دروس دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود ویا جبرانی ضروری تشخیص داده شود ، داتشجو موظف به گذراندن حداکثر 12 واحد درس جبرانی می باشد.

47- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد چند واحددرسی است؟

 

تعداد واحد پایان نامه برای کلیه رشته ها موجود در واحد قزوین، 6 واحد درسی است

48-  حداقل و حداکثر واحدمجاز هر ترم در مقطع کارشناسی ارشد چه تعداد است؟

دانشجوی کارشناسی ارشد در هر ترم می تواندحداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی اخذ نماید.

49- در خصوص ارزشیابی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد توضیح دهید.

حداقل نمره قبولی هر درس اعم از اصلی و جبرانی 12 می باشد .
 نمرات دروس جبرانی در احتساب میانگین ترمی و کل محاسبه نمی شود.
میانگین نمرات هر ترم نباید از 14 کمتر باشد .درغیر این صورت دانشجو مشروط بوده و در صورتی که دانشجوی کارشناسی ارشد 2 ترم مشروط گردد اخراج محسوب
  می شود.

50- آیا گذراندن درس قرآن کریم در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اجباری است ؟

دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری ) از گذراندن درس آشنایی با قرآن کریم معاف هستند.

51- آیا گذراندن درس وصایای امام (ره) اجباری است ؟

همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن درس وصایای امام (ره) هستند مگر آنکه این درس را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.

52 نمره قبولی در درس قرآن کریم در هرمقطع تحصیلی چگونه است؟

نمره قبولی درس قرآن کریم  در همة مقاطع تحصیلی 12 می باشد.

53 نمره قبولی در  درس وصایای حضرت امام(ره)  در هرمقطع تحصیلی چگونه است؟

نمره قبولی درس وصایا  در همة مقاطع 10 می باشد.

 

دانشجویان محترم ، در صورتی که سئوال مورد نظر شما جزء سئوالا ت فوق نمی باشد لطفا سئوال خود را به ایمیل office.edu@qiau.ac.ir ارسال نمائید تا همراه با پاسخ به سئوالات متداول اضافه شود.

 

اداره برنامه ریزی آموزش 25/3/96

 

 

 

کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها