صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu


فرم هاي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد


 • روال گردش كار پايان نامه هاي كارشناسي ارشد (واحد قزوین)   -
 • تذكرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد -
 • ساختار (نحوه تدوين) پايان نامه كارشناسي ارشد -
 • منشور اخلاق پژوهش
  • فرم شماره 01 -
  • فرم شماره 02 -
  • فرم شماره 03 -
  • فرم شماره 04 -
  • فرم شماره 05 -
  • فرم شماره 06 -
  • فرم شماره 07 -
  • فرم شماره 08 -
  • فرم شماره 09 -
  • فرم شماره 10 -
  • فرم شماره 11 -
  • فرم شماره 12 -
  • فرم شماره 13 -
  • فرم شماره 14 -
  • فرم شماره 15 -
  • فرم شماره 16 -
  • فرم شماره 17 -
  • فرم شماره 18 -
  • فرم شماره 19 -
  • فرم شماره 20 -
  • فرم شماره 21 -
  • فرم شماره 22 -
  • فرم شماره 23 -
  • فرم شماره 24 -
  • فرم شماره 25 -
 • آیین نامه کارشناسی ارشد (واحد علوم وتحقیقات قزوین)   -
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS