صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

 

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
نـام حـوزه شمـاره داخلي

مسئول دفتر فن آوری اطلاعات

1051

رییس اداره شبکه اینترنت و امنیت

1057

کارشناس شبکه اینترنت

1053

کارشناس نرم افزار (سیستم جامع)

1054

کارشناس نرم افزار (سیستم جامع)

1055

کارشناس نرم افزار (سیستم جامع)

1056

کارشناس نرم افزار (سیستم جامع)

1061

رییس اداره پشتیبانی فنی

1058

کارشناس پشتیبانی فنی

1052

کارشناس پشتیبانی فنی برق و رایانه

1060

مرکز رایانه(سایت)

4027

کارشناس سایت

4010

 
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS