صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

 

- معرفی دفتر توسعه آموزش
 •  مسئول واحد توسعه آموزش : خانم دکتر رضائی سپاسی
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پرستاری
- رسالت
 ارتقاي سطح آموزش و يادگيري در دوره هاي آموزشي دانشكده علوم پزشكي با هدف تربيت نيروي انساني توان مند براي ارايه بهترين كيفيت خدمات سلامت به آحاد جامعه

- حيطه های عملكرد
 1.   توانمندسازي اساتید
 2.  برنامه ريزي درسی
 3.   ارزشيابي آموزشي (اعضای هيئت علمی، دانشجو، برنامه)
 4.  حمایت از استعدادهای درخشان

 

- اهداف دفتر توسعه آموزش
 • نظارت بر برگزاري كارگاههاي آموزشي براساس نيازسنجي
 •   نظارت بر تدوین برنامه اجراي كارگاههاي ضروري آموزش پزشكي نظير برنامه ريزي آموزشي ، روشهاي تدريس و روشهاي ارزيابي دانشجو جهت اساتيد تازه وارد
 • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت پيگيري بكارگيري مطالب كارگاهها در محيط هاي آموزشي مرتبط
 • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت تشویق شركت كليه اعضاي هيات علمي در كارگاه هاي ضروري آموزش پزشكي
 • مشاركت در تدوين طرح دوره و طرح درس
 • ارزشيابي طرح دوره ها و طرح درس ها
 • مشارکت در تدوین برنامه آموزش دانشجويان در مركز مهارتهاي باليني
 • نظارت بر سيستم ارزشيابي و ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد بصورت الكترونيكي
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشي بر اساس نتايج ارزشيابي اساتيد
 • شناسایی و معرفی دانشجویان مستعد به دفاتر المپیادهای دانشجویی و استعدادهای درخشان
 • پشتیبانی و اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت کسب آمادگی برای حضور در المپیادهای دانشجویی علوم پزشکی کشور

- کمیته ها

 1. کمیته برنامه ریزی درسی : دکتر رضائی سپاسی
 2.  کمیته ارزشیابی : دکتر رضائی سپاسی
 3. کمیته توانمندسازی اساتید: دکتر محمدی
 4.  کمیته استعدادهای درخشان و المپیادها : دکتر محمدی
- شیوه نامه و آیین نامه ها - طرح درس‌ها (دانلود)

 

-  لاگ بوک‌ها (دانلود)

 

کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها