صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي حسابداري - دانشگاه علامه طباطبايي - تهران - ايران - سال 1389/10/18
- فوق ليسانس حسابداري - دانشگاه تهران - تهران - ايران - سال 1380
- ليسانس حسابداري - دانشگاه بين المللي امام خميني - قزوين - ايران - سال 1377
   آدرس پست الکترونیک : kazemiho@yahoo.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/kazemi.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر حسين کاظمي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 بررسي تاثير ويژگيهاي هيات مديره و کيمته حسابرسي بر افشا داوطلبانه شرکتها کنفرانس ملي مطالعات نوين اقتصاد، مديريت و حسابداري در ايرانملی دانشگاه جامع علمي و کاربردي کرج1397/06/24
2 حسابداري مديريت: گذشته، حال و آينده دومين کنفرانس بين المللي مديريت تغيير و تحولبین المللی دانشگاه اصفهان1396/08/10
3 اثر تعديل کنندگي حاکميت شرکتي و مالکيتي با مديريت سود در وضعيت جريان وجوه نقد آزاد مثبتدومين کنفرانس بين المللي فرصت ها و چالش ها در مديريت، اقتصاد و حسابداريبین المللی تهران1396/07/28
4 بررسي ارتباط بين ساختار سرمايه، جريان وجوه نقد آزاد، تنوع فعاليت ها و عملکردسومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد دانش بينانبین المللی دانشگاه علامه طباطبايي1396/06/24
5 بررسي ارتباط بين ساختار سرمايه، جريان نقد آزاد، متنوع سازي و عملکرد شرکت سومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد دانش بنيان با تاکيد بر اقتصاد مقاومتيبین المللی دانشگاه علامه طباطبايي تهران1396/06/24
6 ارتباط بين سازوکارهاي راهبري شرکتي با مديريت سود در وضعيت جريان نقدي آزاد مثبت دومين کنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداريملی دانشگاه شهيد چمران اهواز1396/04/15
7 ارتباط بين سازوکارهاي راهبري شرکتي با مديريت سود در وضعيت جريان نقدي آزاددومين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري بین المللی تهران1396/04/15
8 بررسي و تبيين ارتباط حاکميت شرکتي، انگيزه هاي مديريتي و اجتناب مالياتي شرکتهادومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پويابین المللی دانشگاه خوارزمي کرج1396/03/04
9 ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري با استفاده از نسبت هاي کالمر، استرلينگ و بورکدومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پويابین المللی دانشگاه خوارزمي1396/03/04
10 بررسي و تبيين ارتباط بين حاکميت شرکتي و انگيزه هاي مديريتي با اجتناب مالياتيدومين کنفرانس بين المللي مديريت حسابداري و حسابرسي پويابین المللی دانشگاه خوارزمي1396/03/04
11 ارتباط بين سازوکارهاي راهبري شرکتي با مديريت سود در وضعيت جريان نقدي آزاددومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پويابین المللی دانشگاه خوارزمي کرج1396/03/04
12 اثر تعديل کنندگي حاکميت شرکتي و مالکيتي بر مديريت سود با وضعيت جريان وجوه نقد آزاد مثبتدومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پويابین المللی دانشگاه خوارزمي1396/03/04
13 بررسي تاثير بهره وري و انباشت سرمايه بر رشد مالي شرکت هااولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت، حسابداري و اقتصادبین المللی دانشگاه جامع علمي کاربردي تهران1395/07/09
14 بهينه سازي ترکيب پرتفوي سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهراناولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت، حسابداري و اقتصادبین المللی دانشگاه جامع علمي کاربردي تهران1395/07/09
15 بررسي ارتباط بين کيفيت سرمايه گذاري و سودآوري با بازده مورد انتظار سهام دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سومبین المللی دانشگاه فني و حرفه اي رشت1394/12/15
16 بررسي ارتباط بين ساختار مالکيت و ويژگيهاي هيئت مديره با مديريت سودچهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکردهاي کاربردي و پژوهشي نوينبین المللی سازمان مديريت صنعتي تبريز1394/05/12
17 بررسي کارايي تکنيک هاي نوين آموزش حسابداري در سطح دانشگاههاي ايران (فرصتها و چالشها)پنجمين همايش ملي دانشجويان حسابداري ايرانملی دانشگاه فردوسي مشهد1393/11/29
18 بررسي تطبيقي استانداردهاي حسابداري ايران و بين الملل با عنوان فعاليتهاي کشاورزياولين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در کسب و کارملی دانشگاه تبريز1393/08/29
19 اخلاق حرفه اي و حاکميت شرکتياولين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعيبین المللی رشت1393/03/31
20 بررسي رابطه بين ارائه مجدد صورتهاي مالي و محافظه کاريکنفرانس منطقه اي کاربرد حسابداري و مديريت مالي در مسائل اقتصادي و اجتماعيمنطقه ای دانشگاه قم1392/12/01
21 رابطه کيفيت گزارشگري مالي و نظام راهبري با هزينه بدهي شرکتهانخستين همايش ملي حاکميت شرکتي در راستاي تحقق سند چشم اندازملی دانشگاه الزهرا 1392/02/10
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها