صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي صنايع - دانشگاه اميرکبير - تهران - ايران - سال 1386
- فوق ليسانس مهندسي صنايع - دانشگاه تربيت مدرس - تهران - ايران - سال 1380
- ليسانس مهندسي صنايع - دانشگاه آزاد اسلامي قزوين - قزوين - ايران - سال 1378
   آدرس پست الکترونیک : abkaazemi@gmail.com , abkaazemi@qiau.ac.ir
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/kazemi_a.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر ابوالفضل کاظمي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار اختراعات و اکتشافات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 رويكرد برنامه ريزي خطي چند هدفه فازي وزن دار براي ارزيابي و انتخاب تامين كننده چند معياره با ميزان انتشار كربن كمششمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عملياتبین المللیبهزاد اريايي-عليرضا علينژادايران 
2 تشخيص بيماري هپاتيت با تركيب روشهاي داده كاوياولين همايش ملي كاربرد سيستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنايع ملیاحسان يوسف زاده-پرهام عظيميايران 
3 ارائه مدلي جهت تحليل كيفي ريسك پروژه ها با رويكرد فازيدومين كنفرانس ملي تعالي ملی--ايران 
4 بهبود عملكرد ناوگان ماهيگيري با استفاده از QFD‌فازياولين همايش تخصصي سيستم هاي هوشمند كامپيوتري و كاربرد هاي آنها ملیسانتا واضعيايران90
5 چگونه مي توان يک ساختمان سبز- ايمن را با معيارهاي عملکردي ارزيابي کردچهارمين کنفرانس معماري، عمران، کشاورزي و محيط زيستبین المللیAlireza Motaghifard, Manouchehr OmidvariDelhi, India1398/12/07
6 کاربرد تکنيک داده کاوي درخت تصميم در تعيين موثرترين فاکتور هاي ايمني در ساختماناولين کنفرانس بين المللي روندهاي نوين تحليل داده در لجستيک و زنجيره تامينبین المللیمتقي فرد عليرضا، اميدواري منوچهردانشگاه آزاد اسلامي قزوين، قزوين، ايران1398/08/23
7 ارائه مدل انتخاب تامين کنندگان با استفاده از سيستم هاي خبره در شرايط عدم قطعيتاولين کنفرانس بين المللي روندهاي نوين تحليل داده در لجستيک و زنجيره تامينبین المللیقلي‌زاده حمل‌آبادي کامران، وفادار دوگانه آرشدانشگاه آزاد اسلامي قزوين، قزوين، ايران1398/08/23
8 ارائه يک مدل جهت پيش‌بيني بدهي‌ها و تاثير‌ آن بر عوامل مختلف در صنايع با استفاده از شبکه عصبياولين کنفرانس بين المللي روندهاي نوين تحليل داده در لجستيک و زنجيره تامينبین المللیقلي‌زاده حمل‌آبادي کامران، وفادار دوگانه آرش دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، قزوين، ايران.1398/08/23
9 پيش بيني پذيرش سرويس پيشنهادي به مشتريان فروشگاه با استفاده از تکنيک درخت تصميماولين کنفرانس بين المللي روندهاي نوين تحليل داده در لجستيک و زنجيره تامينبین المللیاميري جم فاطمه، وفادار دوگانه آرش دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، قزوين، ايران1398/08/23
10 طراحي يک سيستم خبره براي تشخيص علت و پيشنهاد در مورد شيوه درمان اوليه زانو دردسومين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعبین المللی تهران1396/10/07
11 طراحي سيستم خبره براي عيب يابي و رفع عيب موتور ماشينسومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم¬هابین المللی مشهد1396/06/22
12 توسعه يک مدل يکپارچه براي زنجيره تأمين سبزاولين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21نا مشخصزارع تاج آبادي فرزادتهران1394/12/12
13 ارائه يک مدل چند هدفه براي مسيريابي وسايل نقليه با استفاده از الگوريتم فراابتکاريNSGAII و روش دقيق اپسيلون محدوديت و رسيدن به کاهش هزينه هااولين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري با رويکرد ارزش آفرينينا مشخصطاهائي مژگانشيراز1394/03/31
14 ارائه يك سيستم كنترل فازي جهت محاسبه عدد ريسك در FMEA با در نظر گرفتن ضريب اهميت پارامترهادومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريتنا مشخصمکنت جو مرتضيتهران1394/03/31
15 ارائه مدلي براي اندازه گيري ريسک در زنجيره تأمين الکترونيک برمبناي سناريوهاي رخداد در محيط خاکستريکنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايعنا مشخصليلا احمدپورتهران1394/03/26
16 استفاده از تکنيک درخت تصميم داده کاوي براي پيش بيني ورشکستگي کيفيکنفرانس استانبول، ترکيهنا مشخصاحمدي رضا، آزاد ايماني اميرترکيه1394/02/27
17 مسيريابي وسايل نقليه با ناوگان ناهمگن و پنجره زماني با استفاده از الگوريتمهاي فراابتکاريNSGAII و MOPSOکنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيستنا مشخص تهران1394/02/15
18 مسيريابي وسايل نقليه با ناوگان ناهمگن و استفاده از الگوريتم فراابتکاري MOPSO و مقايسه با روش دقيق اپسيلون محدوديتکنفرانس بين المللي علوم مهندسي و فناوري هاي محيط زيستنا مشخصطاهائي مژگانتهران1394/02/15
19 ارائه مدل بهينه سازي زنجيره تامين با استفاده از رويکرد بهينه سازي پايدارکنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايعنا مشخص مرکز همايشهاي بين المللي هتل المپيک1393/12/13
20 توسعه يک متامدل با استفاده از تکنيک شبيه سازي براي کنترل موجودي در يک زنجيره تأمين سه سطحياولين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21،نا مشخص تهران1393/12/12
21 شناسايي و مديريت ريسک¬هاي ايمني و بهداشتي عمليات حفاري چاه¬هاي نفت با بهره¬گيري از تکنيک Delphi و مدل ارزيابي ريسک 3D-Melbourne (مطالعه موردي: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب)دومين کنگره ملي صنعت حفاري ايراننا مشخص تهران1393/12/12
22 شناسايي، ارزيابي و رتبه بندي راهکارهاي کنترلي به منظور بالا بردن ضريب ايمني و پايداري ديواره چاه¬ها در هنگام حفاري سازندهاي شيلي با بهره¬گيري از تکنيک Delphi و مدل تصميم¬گيري چند معياره Topsisدومين کنگره ملي صنعت حفاري ايراننا مشخصرضايي محمد، محبوبه قديري،تهران1393/12/12
23 بهينه سازي مساله طراحي شبکه لجستيک معکوس با استفاده از الگوريتم ژنتيکششمين کنفرانس ملي و چهارمين کنفرانس بين المللي لجستيک و زنجيره تاميننا مشخصعزيزي مريم، کاظمي ابوالفضلمحل دائمي نمايشگاههاي بين اللملي تهران1393/11/04
24 ارائه مدل چند هدفه جهت بهينه سازي زنجيره تامينسومين كنفرانس ملي حسابداري و مديريتنا مشخص تهران1393/10/29
25 ارائه مدلي چند هدفه در مديريت زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن هزينه و تاثيرات محيطيسومين کنفرانس ملي حسابداري و مديريتنا مشخصغفاري فرزانهتهران1393/10/29
26 ارائه يک مدل چند هدفه لجستيک معکوس با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضاسومين کنفرانس ملي حسابداري و مديريتنا مشخص تهران1393/10/29
27 ارائه مدل چند هدفه جهت بهينه سازي و كاهش ريسك زنجيره تامينسومين كنفرانس ملي حسابداري و مديريتنا مشخصچرخچيان ميناتهران1393/10/29
28 ارائه مدل چند هدفه جهت بهينه سازي و افزايش عملكرد زنجيره تامين با رويكرد فراابتكاريسومين كنفرانس ملي حسابداري و مديريتنا مشخصچرخچيان ميناتهران1393/10/29
29 بکارگيري تکنيک درخت تصميم جهت انتخاب روش پيشگيري از بارداريهشتمين کنفرانس داده کاوينا مشخصاحمدي رضاتهران1393/09/11
30 ارائه مدلي جهت انتخاب پورتفوليوي فازي با استفاده از قابليت اعتبار بین المللینيک فرجام- اميرعباس نجفيايران1393
31 بررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني (OCB) و عملكرد كاركناندومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم¬هانا مشخصپيشاهنگ بناب مهسا، علي نژاد عليرضا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد1392/12/06
32 يک نگرش بهينه سازي ميرايي ارتعاش (VDO) براي خوشه بندي داده هادهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايعنا مشخصتيموري محمد، مهدي زاده اسماعيل، دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه تهران1392/11/07
33 تحليل مشتريان بانک با استفاده از درخت تصميم و خوشه بندي ميانگينKهفتمين کنفرانس داده کاوينا مشخصمراقي محسنتهران1392/09/20
34 يك رويكرد جديد براي تشخيص كم كاري تيروييد با استفاده از تكنيك هاي داده كاوياولين همايش ملي كاربرد سيستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنايع ملیاحسان يوسف زاده-پرهام عظيميايران1392
35 ارائه يك مدل مكانيابي - موجودي در يك زنجيره تامين چند سطحي و حل ان با استفاده از الگوريتم فراابتكارياولين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم هاملیايمان ابراهيمي-بهروز افشارنجفيايران1392
36 تركيب درخت تصميم و ماشين بردارپشتيبان براي تشخيص سرطان سينهاولين همايش ملي كاربرد سيستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنايع ملیاحسان يوسف زاده-پرهام عظيميايران1392
37 تصميمات مكان يابي و تخصيص در يك زنجيره تامين دو سطحي با تامين كنندگان خارجي در محيط تصادفيششمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات بین المللیاميرحسين نوبيل-عليرضا علينژادايران1392
38 ارائه مدل فازي احتمالي براي انتخاب پرتفوليوي كاراكنفرانس ملي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي ملیعلي شكورلو-عليرضا علينژادايران1392
39 يك مدل دو هدفه مكانيابي و تخصيص در زنجيره تامينinternational conference on nonlinear modeling &optimizationبین المللیاميرحسين نوبيل-عليرضا علينژادايران1391/06/07
40 بهبود برنامه هاي مديريت منابع انساني راه اهن ج.ا.ا با استفاده از داده كاويششمين كنفرانس داده كاوي ايران ملیسارا ورمزيار-الميرا عباسيايران1391
41 تشخيص بيماري عروق كرونر قلب با استفاده از سيستم استنتاج فازيدوازدهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران ملیسيده بنت الهدي حسنيان-حميدرضا جواديايران1391
42 ارائه يك مدل چند هدفه موجودي-مكانيابي در يك زنجيره تامينسه سطحي و حل آن با استفاده از الگوريتم ژنتيكنهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايعبین المللیايمان ابراهيمي -بهروز افشار نجفي ايران1391
43 مقايسه اثر بخشي تبليغات موبايلي با ديگر رسانه هاي تبليغاتينهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع بین المللیمهدي عباديان-علي روتيوند غياثوندايران1391
44 بهبود برنامه هاي مديريت منابع انساني راه اهن ج.ا.ا با استفاده از داده كاويششمين كنرانس داده كاوي ايراننا مشخصسارا ورمزيار-الميرا عباسيايران1391
45 ارائه مدلي جهت بهينه سازي برنامه توليد و توزيع در زنجيره تامينسومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستمملیفاطمه كنگيايران1391
46 بهينه سازي مسئله برنامه ريزي يكپارچه توليد -توزيع در يك شبكه زنجيره تامين چند سطحيسومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ملیكيوان صرافها-عليرضا علينژادايران1391
47 ارايه مدلي جهت انتخاب يك تصميم بهينه به روش درجه امكان خاكستري مطالعه موردي: انتخاب عضو هيئت علمياولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنهانا مشخصاميري زهرادانشگاه پيام نور تهران1390/09/17
48 ارائه مدل فازي جديد براي تحليل سيستم اندازه گيريآکادمي جهان علمبین المللیحاجي پورهلند1390/04/23
49 ارائه مدلي جهت تحليل كيفي ريسك پروژه ها با رويكرد فازيدومين كنفرانس ملي تعالي ملی--ايران1390
50 ارائه مدلي براي محاسبه و كنترل عددد ريسك در FMEA با استفاده از منطق فازي ملی--ايران1390
51 انتخاب تامين كننده با تركيب روش AHP‌و تئوري مجموعه هاي تقريبيهشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع نا مشخصامين اميني-عليرضا علينژادايران- تهران1390
52 مدل ارزيابي توانايي هاي ارتباط مديران با استفاده از آناليز فاصله اي فازيدومين كنفرانس ملي تعالي ملی--ايران1390
53 ارائه مدلي براي شناسايي رضايتمندي مشتريان از عملكرد بانكها با استفاده از علم داده كاويپنجمين كنفرانس داده كاوي ايران بین المللیحميد بهادر -بابك مصطفاييايران1390
54 fuzzy project scheduling with progress paymentپنجمين كنفرانس داده كاوي ايران بین المللی--ايران1390
55 ارائه مدلي براي شناسايي رفتار مشتريان بانک از نظر سرقتهاي بانکي با استفاده ار داده کاويچهارمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیحميد بهادرتهران1389/09/10
56 مدل موجودي فروشنده چند محصولي جديد با در نظر گرفتنکنفرانس بين المللي نآوريبین المللیپورقنادسنگاپور1388/11/21
57 رويکرد فازي يکپارچه براي فرايند انتخاب تامين کننده در چارچوب جند هدفهمدلهاي تصميم و بهينه سازي براي ارزيابي و مديريتبین المللیمسعود دلدار، بهروز پورقنادايتاليا1388/06/17
58 زمانبندي پروژه فازي با پرداخت پيشرفتمدلهاي تصميم و بهينه سازي براي ارزيابي و مديريتبین المللیالهام مريخيايتاليا1388/06/17
59 يک مدل انتخاب تامين کننده با تابع هزينه فازي غير قطعيمدلهاي تصميم و بهينه سازي براي ارزيابي و مديريتبین المللیسميرا رمضاني، بهروز پورقنادايتاليا1388/06/17
60 مقدمه اي بر آموزش الکترونيکي و ارائه مدلي براي پياده سازي پروژه هاي آموزش الکترونيکياولين کنفرانس بين المللي شهر الکترونيکبین المللی بهروز پورقنادتهران1386/04/20
61 کاربرد تئوري مجموعه هموار در داده کاوي براي فرايند تصمصم گيريکنفرانس بين المللي مهندسي صنايعبین المللیمحمد حسين قاضل زرنديتهران1383/04/24
62 سيستم خبره و نقش آن در مهندسي صنايعهفتمين همايش مهندسي صنايعملی--قزوين1379/02/13
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها