صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي شهرسازي - دانشگاه آزاداسلامي علوم وتحقيقات - - ايران - سال 1390
- فوق ليسانس شهرسازي - دانشگاه علم وصنعت - - ايران - سال 1387
- ليسانس معماري - دانشگاه آزاداسلامي قزوين - - ايران - سال 1384
   آدرس پست الکترونیک : m_khatibi@qiau.ac.ir
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/khatibi.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر سيدمحمدرضا خطيبي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار فعالیت های علمی و اجرائی طرح های پژوهشی کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 بازخواني تکنيک گروه متمرکز در برنامه ريزي راهبردي در راستاي تحقق پايداري زيست محيطينخستين همايش ملي مسکن پايدارملیمريم کاووسي - نفيسه مهاجريدانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران1399/04/19
2 ارائه راهبردهاي موثر بر ارتقاء حضورپذيري در ميان ساکنان محله مسکوني نمونه موردي: محله ملک آباد قزويناولين کنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و شهرسازيملیعليرضا شعبانعليشيروان1396/11/09
3 بررسي نقش غناي حسي در کيفيت منظر محيطياولين کنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و شهرسازيملیمهسا حجتي پورشيروان1396/10/10
4 بررسي ديدگاه هاي نظري زيست پذيري در محلات مرکزي شهرهاپنجمين کنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهريبین المللیعلي گچ پزمرکز همايش هاي بين المللي امام خميني1396/10/05
5 شناسايي شاخص هاي توسعه پايدار محلي با استفاده از تبيين مفهوم محله و توسعه پايدار محله ايپنجمين کنفرانس بين المللي عمران معماري و توسعه شهريبین المللیعلي اصغر حقيقت پسنددانشگاه شهيد بهشتي1396/10/05
6 واکاوي مفهوم مکان در محلات تاريخي نمونه موردي: گذر امازاده يحيي محله عودلاجانچهارمين کنفرانس ملي دستاوردهاي اخير در مهندسي عمران معماري و شهرسازيملیفائزه احمد خمسهتهران1396/07/21
7 تدوين مولفه هاي طراحي فضاي شهري با رويکرد زمينه گراييدومين کنفرانس ملي يافته هاي نوين پژوهشي و آموزشي عمران معماري و محيط زيست ايرانملیعاطفه شهسواريدانشگاه تهران1396/06/02
8 تاثير تنوع عملکردي با رويکرد زمينه گرايي کالبدي و تاريخي بر فعاليت هاي اجتماعي(نمونه موردي: خيابان اکباتان همدان)دومين کنفرانس ملي يافته هاي نوين پژوهشي و آموزشي عمران معماري شهرسازي و محيط زيست ايرانملیعاطفه شهسواريتهران1396/06/02
9 بررسي نقش فضاهاي شهري بر شادي آفريني(نمونه موردي: شهر گرگان)کنفرانس بين المللي عمران معماري و شهرسازي ايران معاصربین المللیمهسا منصوري رضيتبريز1396/05/25
10 ساماندهي بافت هاي مرکزي شهري با بهره گيري از رويکرد شهرسازي بيوفيليک با استفاده از روش SWOT نمونه موردي: بافت مرکزي قزوينکنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر پيشرو در کشورهاي اسلاميبین المللیشايان اسديمشهد1396/02/19
11 ارائه راهکارهاي پيشنهادي براي خيابان چهارباغ عباسي اصفهان با رويکرد فن آوري نوين در طراحي شهريدومين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران معماري و شهرسازي و مديريت فرهنگي شهرهابین المللیزيورالسادات بينندهتهران1396/02/13
12 بررسي تطبيقي نظريه هاي طراحي شهري با برخي تجربيات جهان با رويکرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در عصر نوين شهرهاي هوشمند و مجازينخستين کنفرانس بين المللي استراتژي هاي شهر هوشمند و محيط زيست هوشمندبین المللیزيورالسادات بينندهاصفهان1396/02/02
13 اثرات توسعه هاي معاصر ناموزون شهري بر پديده تغيير اقليمهمايش ملي صد سال معماري و شهرسازي معاصر ايرانملی ايران كرج1391/07/15
14 در جستجوي مبادي ورودي شهرها به عنوان فضاهاي شهري گمشده در طراحي شهري معاصر، نمونه موردي: ورودي شهر سنندج- ايراندومين همايش بين المللي معماري پايدار و طراحي شهريبین المللیدكتر فرح حبيبمالزي- پنانگ1390/12/13
15 متخصصان مداخله كننده در عرصه منظر شهري: طراحان شهردر سايه خلاقيت يا برنامه ريزان شهر در سايه ضوابط و مقرراتهمايش ملي منظر شهري، مفاهيم و تجاربملی تهران1389/09/07
16 كميته هاي سيما و منظر شهري: از طرح مسئله تا اجراهمايش ملي منظر شهري، مفاهيم و تجاربملی-تهران1389/09/07
17 تاملي در حوزه مفاهيم شهري: شكل شهر، شاكله شهر، سيماي شهر، منظر شهرهمايش ملي منظر شهري، مفاهيم و تجاربملی-تهران1389/09/07
18 كميته هاي سيما و منظر شهري: از طرح مسئله تا اجراهمايش ملي منظر شهري، مفاهيم و تجاربملی-تهران1389/09/07
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها