صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي كشاورزي - علوم صنايع غذائي -تبديل موادغذايي - آزاد اسلامي علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1389
- فوق ليسانس مهندسي كشاورزي - علوم صنايع غذائي -تبديل موادغذايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1383
- ليسانس مهندسي كشاورزي - علوم صنايع غذائي -تبديل موادغذايي - دانشگاه تبريز - تبريز - ايران - سال 1375
   آدرس پست الکترونیک : nmoayednia@qiau.ac.ir
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/moayednia.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی خانم دكتر نسرين مويدنيا   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 روشي نوين در توليد ماست هاي نوشيدنيکنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني غذاملینيلوفر هاشمي تهران1394/12/14
2 مطالعه بر روي افزودن جوانه گندم به عنوان منبع غني از کربوهيدراتها بر ميزان اب اندازي در فرايند توليد ماستسومين همايش ملي پروبيوتيک و غذاهاي فراسودمندملیحسن بغداديدانشگاه شهيد بهشتي تهران1394/11/18
3 بررسي تاثير زمان نگهداري و افزودن جوانه گندم بعنوان بخشي از جايگزين چربي بر روي ميزان اسيديته و ويسکوزيته در فرايند توليد ماستسومين همايش ملي پروبيوتيک و غذاهاي فراسودمندملیحسن بغداديدانشگاه شهيد بهشتي تهران1394/11/18
4 مروري بر عملکرد اگزوپلي ساکاريدهاي توليد شده از باکتريهاي اسيدلاکتيکيکنفرانس بين المللي علوم و مهندسي بین المللیمهديه خسرويدبي . امارات1394/09/10
5 ارزيابي تغييرات ماست تغليظ شده ساده و پروبيوتيکي در شرايط نگهداري مختلف23 امين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايرانملیفرشته احمديدانشگاه ازاد قوچان1394/08/20
123456789
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS