صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه کانال رسمی تلگرام دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي :


   آدرس پست الکترونیک :
   آدرس صفحه اصلي :  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •     فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 آشکارسازي خودکار مرکز مردمک چشم با استفاده از آشکارسازي چهره و تحليل هيستوگرام ناحيه چشمپانزدهمين کنفرانس بين المللي سالانه انجمن کامپيوتر ايرانبین المللیمنصور اسدي فرد- جمشيد شنبه زادهتهران1388/12/19
2 بازشناسي چهره به کمک آرايه PCA قطعه اي وزندار شده توسط آنتروپي تحت تغييرات شرايط روشنايي از يک تصوير نمونه از هر شخصهفتمين کنفرانس بين المللي اطلاعات، ارتباطات و پردازش سيگنالبین المللیحميدرضا رشيدي کنعانچين1388/09/16
3 ادغام الگوريتم هاي خطي و غيرخطي استخراج ويژگي در سيستم هاي تأييد چهره مبتني بر تصاوير رنگيهفدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیفهيمه سليمي کوچي - محمدتقي صادقيتهران1388/02/22
4 بازشناسي چهره با استفاده از ترکيب طبقه بندها از طريق روش AdaBoostپنجمين کنفرانس بين المللي بينايي ماشين و تصويربین المللیپريسا فردي- کيوان معقوليتبريز1387/08/14
5 بازشناسي الگوي عنبيه با استفاده از طبقه بندي کننده هاي ويژگي هاي محلي و کليپنجمين کنفرانس بين المللي بينايي ماشين و تصويربین المللیخديجه علي اوغلي فاضلي- علي آقاگل زاده- محمدعلي طينتيتبريز1387/08/14
12345
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS