صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي شهرسازي - آزاداسلامي علوم وتحقيقات - - ايران - سال 1388
- فوق ليسانس طراحي وبرنامه ريزي شهري ومنطقه اي - دانشگاه تهران - - ايران - سال 1379
- ليسانس زيست شناسي - دانشگاه شهيد بهشتي - - ايران - سال 1375
   آدرس پست الکترونیک : maryammoinifarp@yahoo.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/moinifar.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی خانم دكتر مريم معيني فر   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 مروري بر الكتروريسي الياف نانو با استفاده از سيالات يوني حلالهاي دوستدار محيط زيستهجدهمين كنفرانس جهاني نساجيبین المللیمريم معيني فر ،محمدعلي توانايياستانبول،تركيه1397/03/31
2 تدوين چارچوب طراحي پياده راه با تاكيد بر كيفيت محيطي فضاي شهريپنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران،معماري و توسعه شهريبین المللیحميدرضا انامي نژاد ماسوله،مريم معيني فردانشگاه شهيدبهشتي،تهران،ايران1396/10/07
3 شناسايي عوامل موثر بر امنيت شبانه فضاهاي عمومي(مطالعه موردي محله آخوندواستاندارد درشهرقزوين)پنجمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهريبین المللیفرهنگ وثيق،مريم معيني فرتهران دانشگاه شهيد بهشتي1396/10/05
4 راهكارهاي خلاقيت(نقش پياده راه در بهبود كيفيت حس مكان)چهارمين كنفرانس بين المللي فناوريهاي نوين در مهندسي عمران،معماري و شهرسازيبین المللیحميدرضا انامي نژاد ماسوله،مريم معيني فردانشگاه علامه طباطبايي،تهران،ايران1396/07/14
5 طراحي و ساماندهي خيابانهاي هويتمدارباتاكيد بر پايداري اكولوژيكي(نمونه موردي خيابان لاله زار تهران؛چهارمين كنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيتملیسوگندخوش نيت،مريم معيني فردانشگاه آزاد قزوين1396/02/30
6 ارزيابي اثرات زيست محيطي رشد هوشمند بررود دره فرحزاد تهرانسومين كنفرانس سالانه معماري شهرسازي و مديريت شهرينا مشخصزهراحسني فخر،مريم معيني فرشيراز1396/02/21
7 طراحي كمپ تفريحي ورزشي گردشگري در منطقه بيستون كرمانشاهاولين كنفرانس ملي معماري اسلامي ميراث جهاني و توسعه پايدارملیمريم معيني فر،هما مسعودي ثاني جويباريتهران1395/02/23
8 باززنده سازي پاركهاي قديمي شهر باتاكيد بر حفظ هويت تاريخي(مطالعه موردي باغ گلستان تبريز)اولين كنگره ملي طراحي نوين مهندسي بارويكرد توسعه پايدار و حفظ محيط زيستملیفاطمه كريم بورسمنان1394/07/16
9 زيبايي شناسي نمادين خيابان محدوده مورد مطالعه(خيابان امام خميني قزوين)همايش بين المللي معماري،عمران و شهرسازي از آغاز هزاره سومبین المللیالهه شجاعي،مريم معيني فرتهران،ايران1394/06/12
10 ساماندهي و بهسازي زيست محيطي سكونتگاههاي غيررسمي(نمونه موردي نسيم شهر روستاي سعيد آباد)اولين كنفرانس علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ايرانملیفاطمه سودني،مريم معيني فرتهران،ايران1394/05/26
11 محيطهاي پاسخده در ارتباط با فضاي عمومي شهراولين همايش علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ايرانملیفاطمه سوزنيتهران1394/05/26
12 بررسي علل وجودي سكونتگاههاي غيررسمي و رابطه اين سكونتگاه با محيط زيستاولين همايش علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ايرانملیفاطمه سوزنيتهران1394/05/26
13 شناخت ترجيحات محيطي شهروندان قزوين به روش ساختار ذهني محدوده مورد مطالعه(مجموعه بازار قزوين)كنفرانس بين المللي عمران،معماري وزيرساختهاي شهريبین المللیالهه شجاعي،مريم معيني فرتبريز،ايران1394/05/07
14 ارزيابي تاثيرات منطقه گردشگري شانديز مشهد بر محيط زيست با هدف توسعه پايدارهمايش منطقه اي مهندسي عمرانمنطقه ایرويا معارفدوستدانشگاه آزاد اسلامي جويبار1390/02/22
15 مکتب اصفهان در شهرسازي ايراني دوره اسلامي درمقياس با رنسانس (مورد مطالعاتي بررسي تطبيقي ميدان نقش جهان در اصفهان و ميدان کاپيتول رمنخستين کنگره بين المللي طراحي شهريبین المللی اصفهان-ايران1385/06/13
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS