صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي شهرسازي - آزاداسلامي علوم وتحقيقات - - ايران - سال 1388/06/17
- فوق ليسانس طراحي وبرنامه ريزي شهري ومنطقه اي - دانشگاه تهران - - ايران - سال 1379
- ليسانس زيست شناسي - دانشگاه شهيد بهشتي - - ايران - سال 1375
   آدرس پست الکترونیک : maryammoinifarp@yahoo.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/moinifar.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی خانم دكتر مريم معيني فر   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 مستندسازي بهسازي و نوسازي باغ هنرمندانسومين کنفرانس بين المللي مطالعات نوين مهندسي عمران، معماري، شهرسازي و محيط زيست در قرن 21بین المللیمريم اخلاقيدبيرخانه دائمي کنفرانس، شهر تهران1398/12/19
2 تحول برنامه محور رويکردي براي ارتقاء طرح هاي توسعه اي بافت کهن شهري (مطالعه موردي: محله مولوي قزوين)پنجمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيستبین المللیناصر لامعي رامندي، جواد حاج حسينيدبيرخانه دائمي کنفرانس، شهر کرج1398/10/30
3 وفاق اجتماعي اقوام و خرده فرهنگ هاي ساکن در شهردومين کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلامبین المللی آيت کاظم زاده هريستبريز، دانشگاه تبريز1398/07/29
4 بهسازي اكولوژيك منظر لبه با تمركز بر رفتار شهروندان جهت سهيم شدن در اهداف پايداري شهر تهران(نمونه موردي :محدوده لبعه غربي درياچه شهداي خليج فارس تهران)چهارمين همايش ملي معماري و شهر پايدارملیهديه احمدپورتهران، دانشگاه شهيد رجايي1397/12/08
5 كارايي انرژي در مسكنسومين همايش بين المللي عمران معماري و شهر سبز پايداربین المللیفرناز فردادهمدان1397/11/04
6 مروري بر الكتروريسي الياف نانو با استفاده از سيالات يوني حلالهاي دوستدار محيط زيستهجدهمين كنفرانس جهاني نساجيبین المللیمحمدعلي توانايياستانبول،تركيه1397/03/31
7 ايجاد فضايي خلاق باكيفيت محيطي كارامد در محور پياده (نمونه مورد بررسي: بلوار دانشكده كرج)كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلامبین المللیحميدرضا انامي نژاد ماسولهدانشگاه تبريز،ايران1397/02/20
8 تدوين چارچوب طراحي پياده راه، با تاکيد بر کيفيت محيطي فضاي شهريپنجمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهريبین المللیحميدرضا انامي نژاد ماسولهتهران، دانشگاه شهيدبهشتي1396/10/05
9 شناسايي و تحليل عوامل موثر در امنيت شبانه فضاهاي عمومي (مطالعه موردي: محله آخوند و استاندارد در شهر قزوين)پنجمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهريبین المللیفرهنگ وثيقتهران، دانشگاه شهيد بهشتي1396/10/05
10 راهكارهاي خلاقيت نقش پياده راه در بهبود كيفيت حس مكانچهارمين كنفرانس بين المللي فناوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازيبین المللیحميدرضا انامي نژاد ماسولهايران، تهران1396/07/14
11 طراحي و ساماندهي خيابانهاي هويتمدار با تاكيد بر پايداري اكولوژيكي (نمونه موردي خيابان لاله زار تهران)چهارمين كنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيتملیسوگند خوش نيتدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1396/02/30
12 ارزيابي اثرات زيست محيطي رشد هوشمند بر ساماندهي روددره فرحزاد تهرانسومين کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهريملیزهرا حسني فخرشيراز1396/02/21
13 طراحي كمپ تفريحي ورزشي گردشگري در منطقه بيستون كرمانشاهاولين كنفرانس ملي معماري اسلامي ميراث جهاني و توسعه پايدارملیمريم معيني فر،هما مسعودي ثاني جويباريتهران1395/02/23
14 بررسي ميدانهاي شهري همدان براساس نظريه راب كرير (ميدان امام خميني، بوعلي سينا، باباطاهر)دومين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پاكملیآيدا مراديهمدان1394/12/13
15 باززنده سازي پاركهاي قديمي شهر باتاكيد بر حفظ هويت تاريخي(مطالعه موردي باغ گلستان تبريز)اولين كنگره ملي طراحي نوين مهندسي بارويكرد توسعه پايدار و حفظ محيط زيستملیفاطمه كريم بورسمنان1394/07/16
16 زيبايي شناسي نمادين خيابان محدوده مورد مطالعه(خيابان امام خميني قزوين)همايش بين المللي معماري،عمران و شهرسازي از آغاز هزاره سومبین المللیالهه شجاعي،مريم معيني فرتهران،ايران1394/06/12
17 محيطهاي پاسخده در ارتباط با فضاي عمومي شهراولين همايش علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ايرانملیفاطمه سوزنيتهران1394/05/26
18 ساماندهي و بهسازي زيست محيطي سكونتگاههاي غيررسمي(نمونه موردي نسيم شهر روستاي سعيد آباد)اولين كنفرانس علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ايرانملیفاطمه سودني،مريم معيني فرتهران،ايران1394/05/26
19 بررسي علل وجودي سكونتگاههاي غيررسمي و رابطه اين سكونتگاه با محيط زيستاولين همايش علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ايرانملیفاطمه سوزنيتهران1394/05/26
20 شناخت ترجيحات محيطي شهروندان قزوين به روش ساختار ذهني محدوده مورد مطالعه(مجموعه بازار قزوين)كنفرانس بين المللي عمران،معماري وزيرساختهاي شهريبین المللیالهه شجاعي،مريم معيني فرتبريز،ايران1394/05/07
21 ارائه پيشنهاداتي جهت کاهش تا ثير منفي سکونتگاههاي غيررسمي شهريار بر شهر تهرانكنفرانس بين المللي پژوهش درمهندسي، علوم و تكنولوژيبین المللیساراسليماني آغجهاستانبول تركيه1394/04/30
22 برنامه ريزي و ساماندهي توسعه گردشگري داخلي شهرستان قزوين بر اساس تحليل SWOTکنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهربین المللیغزال دراجايران، تبريز1394/03/25
23 ارزيابي و قياس شاخصه هاي پدافند غير عامل در مسكن با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP (نمونه موردي منطقه 1و2 قزوين)همايش ملي معماري شهرسازي عمران و گردشگري توسعه پايدار شهريملیالهه يزدي ها، محدثه يزدي پور قزوينيايران، قزوين1394/03/20
24 ارزيابي تاثيرات منطقه گردشگري شانديز مشهد بر محيط زيست با هدف توسعه پايدارهمايش منطقه اي مهندسي عمرانمنطقه ایرويا معارفدوستدانشگاه آزاد اسلامي جويبار1390/02/22
25 مکتب اصفهان در شهرسازي ايراني دوره اسلامي درمقياس با رنسانس (مورد مطالعاتي بررسي تطبيقي ميدان نقش جهان در اصفهان و ميدان کاپيتول رمنخستين کنگره بين المللي طراحي شهريبین المللی اصفهان-ايران1385/06/13
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها