صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي نرم افزاركامپيوتر - دانشگاه ESSEX - بيرمنگام - انگليس - سال 1385
- فوق ليسانس نرم افزاركامپيوتر - دانشگاه صنعتي اصفهان - اصفهان - ايران - سال 1368
- ليسانس نرم افزاركامپيوتر - دانشگاه صنعتي اصفهان - اصفهان - ايران - سال 1365
   آدرس پست الکترونیک : Hrashidi@qiau.ac.ir; hrashi@gmail.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/rashidi.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر حسن رشيدي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 ايجاد خودکار قالب تست مبتني بر در نظر گرفتن مسيرهاي اجرا نشدني در نرم افزارسومين کنفرانس بين المللي مسائل معاصر در علوم کامپيوتر و اطلاعاتبین المللیشهرام مودب - اسلام ناظميزنجان1391/03/09
2 توليد خودکار داده ي آزمون مبتني بر مسير با استفاده از اجراي نمادين هفدهمين کنفرانس انجمن کامپيوتر ايرانملیشهرام مودبدانشگاه صنعتي شريف1390/12/17
3 پروتكل انتقال قابل اعتماد رويدادهاي متعدد همزمان براي بهبود ازدحام درشبكه هاي حسگربي سيم SMESRT كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصاديملیفضل ا.. اديب نيا - سيد مجتبي سالاري کازرون1390/12/03
4 بهبود كنترل ازدحام پروتكل CODA درشبكه هاي حسگر بيسيم كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصاديملیفضل ا.. اديب نيا - سيد محتبي سالاري کازرون1390/12/03
5 طبقه بندي معيارهاي کيفيت نرم افزاراولين کنفرانس ملي دانش پژوهان کامپيوتر و فناوري اطلاعاتملیفاطمه گلي چناري - الناز پاشاييتبريز1390/08/25
6 طبقه بندي معيارهاي کيفيت نرم افزاراولين کنفرانس ملي دانش پژوهان کامپيوتر و فناوري اطلاعاتملیفاطمه گلي چناري، الناز پاشاييتبريز، دانشگاه تبريز1390/08/25
7 رويکردي جديد براي ارزيابي عملکرد بر اساس معماري نرم افزار مبتني بر مولفهپنجمين سمپوزيوم اروپا در مدل سازي و شبيه سازي کامپيوتريبین المللیاسلام ناظمي، سيد صابر جلاليمادريد، اسپانيا1390/08/25
8 کاربرد الگوريتم هاي داده کاوي در علوم پزشکياولين کنگره کاربرد فن آوري اطلاعات در سلامتملیسامره فلاح پور،امير پناهمازندران1390/08/19
9 رويکردي جديد با استفاده از الگوريتم کلوني مورچه براي بهينه سازي تعادل با اولويت بندي پردازشها در مدلهاي مستقل و وابستهدومين کنفرانس بين المللي اطلاعات کاربردي و تئوري محاسباتبین المللیمهسا وزيريWisconsin, USA 1390/07/05
10 مدلي براي بهبود عملكرد دولت الكترونيك با استفاده ا زمعماري سرويس گرا چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايرانملی--کرمانشاه1390/06/15
11 تحقيقات اخير در انفورماتيک کاربردي دومين کنفرانس بين المللي کاربرد انفورماتيک و تئوري محاسبات بین المللی جمهوري چک1390/06/15
12 ارائه رويكردي براي چالش روش چابكي در xp از منظر معماري نرم افزاراولين همايش منطقه اي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعاتمنطقه ایزعفر كريمي - علي برومندنيادانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش 1390/03/11
13 ارائه متريک هايي براي ارزيابي ريسک هاي محصولات نرم افزاري و طبقه بندي متريک هاي ارائه شدهشانزدهمين انجمن کامپيوتر ايرانملیآرمن کشيشياندانشگاه صنعتي شريف1389/12/17
14 معماري مهندسي متدولوژي - بررسي ادبيات موضوع و يک مقايسهاولين کنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعاتملیعلي يعقوبي ماهشهر1389/12/12
15 معماري هاي مهندسي متدولوژِي- بررسي ادبيات موضوع و يک مقايسهاولين کنفرانس ملي محاسبات نرم و فناوري اطلاعات ملیعلي يعقوبيماهشهر1389/12/12
16 بررسي الگوهاي ايمني موجود براي امنيت نرم افزار سومين همايش ملي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعاتملی سالار عظيمي هره دشتهمدان1389/11/06
17 مقايسه و اريابي محيط ها در مهندسي متدولوژيکنفرانس سالانه مهندسي نرم افزاربین المللیعلي يعقوبياندونزي1389/09/15
18 ارزيابي و طبقه بندي رويکرد هاي چند پايگاه داده کاوي با بهره گيري از معيارهاي کاربرديچهارمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیآيدين داوران؛ محمدرضا کيوان پوردانشگاه صنعتي شريف1389/09/09
19 تحمل پذيري خطا در سيستمهاي عامل- سيار با استفاده از عامل شاهد شبکه هاي مشکنفرانس بين المللي در زمينه علوم کاربردي کامپيوتربین المللیاحمد رستميمالت1389/06/10
20 يک رويکرد جديد براي انتخاب پايگاه داده در چند-پايگاه داده کاويکنفرانس چند گانه IADIS در علوم کامپيوتر و سيستمهاي اطلاعاتيبین المللیآيدين داورانآلمان1389/05/06
21 ارائه يک راهبرد عملي براي طراحي واسط کاربر در محيط آمورشي مجازيجهان کامپيوتر 2010بین المللیمحمد شجاع فر- آيدين حق پرست- سيامک برزگرامريکا1389/04/21
22 معماري نرم افزار- يک برسي و دسته بنديدومين کنفرانس بين المللي نرم افزار ارتباطي و شبکه هابین المللیعماد مجيدي - مهديه عالميسنگاپور1388/12/07
23 حل مساله زمان بندي و برنامه ريزي Job shop با استفاده از سلولار اتوماتاسمپوزيوم مدلسازي اروپا 2009بین المللیمسعود عبدل زادهيونان1388/09/04
24 ارائه يک الگوريتم الکترومگنتيسم هيبريد براي زمان بندي job shopسومين UKSim سمپوزيوم اروپا در مدل سازي کامپيوتر و شبيه سازيبین المللیالهام گيلکيونان1388/09/03
25 بهبود دسترس پذيري با بکارگيري تکنيک برنا سازي نرم افزار در کاربرد هايي با نسخه تکرارياولين همايش منطقه اي برق و کامپيوترمنطقه ایزهرا رحماني قبادي ، مختار ورديسنندج1388/08/27
26 طبقه بندي و آناليز ريسک در مهندسي نرم افزارآکادمي جهاني علوم، مهندسي و فن آوريبین المللیهومن حودتسنگاپور1388/06/04
27 رهيافتي نوين از مديريت، زمانبندي و برنامه ريزي پروژه هاي نرم افزاري با استفاده از تکنولوژي هاي کاربردي جديددومين کنفرانس مهندسي برق و الکترونيک ايرانمنطقه ایفرنوش مريخ بياتگناباد1388/05/28
28 اراده يک روش الکترومگنتيسم هيبريد براي بهينه سازي عموميدومين کنفرانس منطقه اي مهندسي برق و اکترونيک ايرانمنطقه ایالهام گيلکگناباد1388/05/28
29 رهيابي به قالبي براي مديريت چابک بر پايه تئوري سيستمهاي پيچيده و آشوبشانزدهمين کنفرانس هاي سالانه IEEE بين المللي و کارگاه آموزشي مهندسي سيستم هاي مبتني بر کامپيوتربین المللیبابک محمدزاده خوشروامريکا1388/01/25
30 روشي مبتني بر الگوريتم كلوني مورچه براي نگاشت برنامه هاي كاربردي نيازمند داده بر روي گريد داده سراسري چهاردهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران ملیبابك مطهريدانشگاه صنعتي امير كبير 1387/12/20
31 مهندسي نرم افزار مبتني بر مؤلفه در محيطهاي محاسبات فراگيردومين همايش مهندسي کامپيوتر، برق و فناوري اطلاعاتداخلی همدان1387/12/01
32 ارائه يک روش براي اجتناب از بي نظمي در رفتارهاي گروهيدومين همايش مهندسي کامپيوتر، برق و فناوري اطلاعاتداخلی همدان1387/12/01
33 طبقه بندي و تحليل ريسک هاي نيازمندي هاي پروژه هاي نرم افزاري و نقش آن در مديريت ريسک نرم افزاراولين کنفرانس ملي کاربردهاي مهندسي نرم افزار لاهيجانملیهومن حودتلاهيجان1387/12/01
34 بکارگيري روشهاي چابک در ايجاد توزيعي و سراسري نرم افزاردومين همايش مهندسي کامپيوتر، برق و فناوري اطلاعاتداخلیبابک محمد زاده خوشروهمدان1387/12/01
35 تحليل و ارزيابي ريسکهاي کيفي در مهندسي نرم افزاردومين همايش مهندسي کامپيوتر، برق و فناوري اطلاعاتداخلی--همدان1387/12/01
36 ايجاد يک روش ترکيبي جديد براي بهبود قابليت اطمينان نرم افزاردومين همايش مهندسي کامپيوتر، برق و فناوري اطلاعاتداخلی همدان1387/12/01
37 پياده سازي مهندسي متد بر پايه اسمبلي توسط راهکار مهندسي Architecture - centric Methodدومين سمپوزيوم UKSIM اروپا در مدلسازي رايانه ايبین المللیحامد احمدي- شهروز معاون- جعفر حبيبيپرتغال1387/06/18
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS