صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي صنايع - دانشگاه تربيت مدرس - تهران - ايران - سال 1387/04/08
- فوق ليسانس مهندسي صنايع - دانشگاه علم و صنعت - تهران - ايران - سال 1379
- ليسانس مهندسي صنايع - دانشگاه علم و صنعت - تهران - ايران - سال 1376
   آدرس پست الکترونیک : a.sadeghi@qiau.ac.ir , sadeghi4764@yahoo.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/sadeghi.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر احمد صادقي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 providing an inventory non-linear model with two constraints in two echelon supply chain and tuned -parameters genetic algorithm to solve it international conference on nonlinear modeling &optimization بین المللیجواد صادقي-سعيد صادقي-سيد تقي اوان نياكيايران 
2 شناسايي و طبقه بندي عوامل موثر بر ايجاد تاخير در زنجيره هاي تامين پروژه هاي عمراني مناطق توريستي-تجاري (مطالعه موردي-جزيره قشم)4th International conference on Management & Industrial Engineeringبین المللیزهرا منزويدانشگاه جرجيا1395/09/11
3 ارايه يک مدل ترکيبي کنترل موجودي با يک مدل انتخاب تامين کننده سبز کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيکبین المللیامير احسان قاسميدانشکده مديريت دانشگاه تهران1394/06/26
4 بررسي عوامل موثر بر ريسک زنجيره تامين با استفاده از مدل معادلات ساختاري (مورد مطالعه شرکت چرخشگر تبريز)همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايعملیمحمدرضا غلاميدانشگاه شهيد بهشتي1394/06/12
5 آموزش و پرورش چارچوب توسعه پايدارهمايش چشم انداز منطقه تربت حيدريه در افق 1404منطقه ایمحسن ميري-پوران نوري-محمد اکبر آبادي-ماشااله رحيميدانشگاه تربت حيدريه1393/11/09
1234
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS