صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي صنايع - دانشگاه تربيت مدرس - تهران - ايران - سال 1387/04/08
- فوق ليسانس مهندسي صنايع - دانشگاه علم و صنعت - تهران - ايران - سال 1379
- ليسانس مهندسي صنايع - دانشگاه علم و صنعت - تهران - ايران - سال 1376
   آدرس پست الکترونیک : a.sadeghi@qiau.ac.ir , sadeghi4764@yahoo.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/sadeghi.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر احمد صادقي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 providing an inventory non-linear model with two constraints in two echelon supply chain and tuned -parameters genetic algorithm to solve it international conference on nonlinear modeling &optimization بین المللیجواد صادقي-سعيد صادقي-سيد تقي اوان نياكيايران 
2 شناسايي و طبقه بندي عوامل موثر بر ايجاد تاخير در زنجيره هاي تامين پروژه هاي عمراني مناطق توريستي-تجاري (مطالعه موردي-جزيره قشم)4th International conference on Management & Industrial Engineeringبین المللیزهرا منزويدانشگاه جرجيا1395/09/11
3 مروري بر مساله انتخاب تامين کننده ها با رويکرد توليد بر مبناي سفارشاولين کنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و صنايع ايرانبین المللیفرهاد آقاجانيهمدان1395/06/14
4 انتخاب تامين کننده ها و تخصيص محصول با رويکرد توليد بر مبناي سفارش و لحاظ کردن تخفيف و ريسک تامين کننده با استفاد از الگوريتم هاي فراابتکاريسومين کنفرانس بين المللي مميزان و ارزيابان سيستم هاي مديريتيبین المللیفرهاد آقاجانيتهران1394/09/03
5 ارايه يک مدل ترکيبي کنترل موجودي با يک مدل انتخاب تامين کننده سبز کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيکبین المللیامير احسان قاسميدانشکده مديريت دانشگاه تهران1394/06/26
6 بررسي عوامل موثر بر ريسک زنجيره تامين با استفاده از مدل معادلات ساختاري (مورد مطالعه شرکت چرخشگر تبريز)همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايعملیمحمدرضا غلاميدانشگاه شهيد بهشتي1394/06/12
7 آموزش و پرورش چارچوب توسعه پايدارهمايش چشم انداز منطقه تربت حيدريه در افق 1404منطقه ایمحسن ميري-پوران نوري-محمد اکبر آبادي-ماشااله رحيميدانشگاه تربت حيدريه1393/11/09
8 شناسايي، ارزيابي و مديريت ريسک هاي HSE عمليات جوشکاري در پروژه هاي ساخت و ساز پالايشگاهي کشور با بهره گيري از تکنيک تلفيقي Delphi و مدل ارزيابي ريسک 3D-Melbourneهمايش ملي جوشکاري صنعتي و نوين ساختمانملیمحمد رضايي-محبوبه قديريدانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير1393/09/06
9 مهندسي الگويي جهت بررسي کيفيت خدمات هتل ها از ديد گردشگران با مدل رياضي ANPهمايش ملي گردشگري معاصر، فرصتها، چالشها و راهکارهاملیمنوچهر اميدواري-حسن حاله-محسن ميري-ماشااله رحيميدانشگاه شيراز1393/03/07
10 کسب مزاياي بازار منطقه اي در صنعت بيمه با استفاده از يک الگوي مهندسيهمايش منطقه اي چالش ها و راه کارهاي توسعه پايدار ممسني و رستممنطقه ایMohsen Miri-Manouchehr Omidvari-Hasan Haleh-Nadia Safikhaniدانشگاه آزاد نورآباد ممسني1393/02/30
11 ارائه يک الگوريتم مهندسي براي افزايش سهم بازار در صنعت بيمهاولين همايش ملي حسابداري، حسابرسي و مديريتملیمحسن ميري-عليرضا شهبازي-وجيد فياضيموسسه آموزش عالي جامي1393/02/18
12 رتبه بندي شعب بيمه بر اساس سطح کيفيت خدمات با استفاده از مدل سروکوال و مدل ANPکنفرانس بين المللي تمايز، تکنولوژي و نوآوري براي رقابت پذيري عملياتيبین المللی دانشگاه ملي علوم و تکنولوژي سئول1392/12/03
13 کسب برتري بازار در بيمه دارايي از طريق يک الگوريتم مهندسيکنفرانس بين المللي تمايز، تکنولوژي و نوآوري براي رقابت پذيري عملياتيبین المللی دانشگاه ملي علوم و تکنولوژي سئول1392/12/03
14 ارائه مدل موجودي با رويكرد مديريت موجودي توسط فروشنده و حل آن با الگوريتم فراابتكاري آنيل شبيه سازي شدهسومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستمملیبهروز محموديايران1391
15 ارايه مدل رياضي مديريت توزيع فرآورده هاي کشاورزي همراه با دو محدوديتهمايش ملي انارملیجواد صادقي-سميه مولايي-محمد سعيدي مهرآبادمرکز تحقيقات انار فردوس1390/07/13
16 ارائه مدل رياضي مديريت موجودي توسط فروشنده در زنجيره تامين يک فروشنده-چند خرده فروشدر حالت چندکالايي همراه با دو محدوديتهمايش ملي معرفي فرآيندهاي برتر ساخت و بهبود سيستمملیمحمد سعيدي مهرآباد-جواد صادقي-سميه مولاييدانشگاه فردوسي مشهد1390/04/26
17 ارائه يك مدل سه سطحي مديريت موجودي در زنجيره تامين و حل آن با الگوريتم ژنتيكدومين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي لجستيك و زنجيره تامين نا مشخصبهروز محمودي-اسماعيل مهدي زادهايران1390
18 ارايه مدل مديريت موجودي فرآورده ها و حل آن با الگوريتم ژنتيکهمايش ملي فناوري هاي نوين در صنايع نفت و گازملیمحمد سعيدي مهرآباد-جواد صادقيدانشگاه آزاد واحد اميديه1389/12/12
19 مکانيابي اقتصادي جهت سرمايه گذاري در احداث صنايع فرآوري شير و محصولات لبني بر اساس شرايط ريسک و عدم قطعيتهمايش ملي کشاورزي در افق 1404ملیعلي اعتمادي-مهدي سيف برقيدانشگاه آزاد واحد رشت1389/07/08
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها