صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي هوش مصنوعي - دانشگاه UPM - - - مالزي - سال 1390
- فوق ليسانس هوش مصنوعي - دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1377
- ليسانس نرم افزاركامپيوتر - دانشگاه آزاد اسلامي قزوين - قزوين - ايران - سال 1375
   آدرس پست الکترونیک : o_sojoodi@qiau.ac.ir
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/sojodishijani.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر اميد سجودي شيجاني   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات مسابقات
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 A Survey of Data Mining Techniques for Software Fault Prediction8th international conference on e-commerce with focus on e- trustبین المللیZ. Rahmani Ghobadi, H.Rashidi heramabaiاصفهان1393/02/04
2 تطبيق پارامتر احتمال رويداد مشاهدات در طول عمر الگوريتم ويتربيچهارمين کنفرانس هوش مصنوعي و رباتيک به همراه ششمين سمپوزيوم بين‌المللي روبوکاپ آزاد ايران بین المللینادر رضازادهدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1393/01/23
3 حاشيه نويسي تصاوير با استفاده از يادگيري ماشيناولين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعاتملیسيدمحمدرضا هاشمي، محسن زنگيان، عليرضا نوحيدانشگاه آزاد واحد رودسر و املش1392/07/15
4 بهبود الگوريتم K-means با استفاده از الگوريتم مبتني بر جمعيت سياه چالهسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانبین المللیبهروز معصومي ، محمد اسکندرزاده علمداريدانشگاه آزاد قزوين1392/06/07
5 مقايسه دو رويکرد تراکمي و مبتني بر تعداد در خوشه بندي اسناد با استفاده از Bisecting Kmeansششمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیمهدي حسيني، بهروز معصوميايران، تهران1391/09/29
6 خوشه بندي معنايي تصوير براي مشخص کردن مفهوم مکانهاسومين سمپوزيوم ملي سيستمهاي هوشمند و فناوري اطلاعاتملیوحيد رستمي، عبدالرحمن رملي، خيرالميزام سامسدين، اقبال ساريپانمالزي1389/07/21
7 طبقه بندي کننده خطي تطبيق پذير الهام گرفته از سيستم بيولوژيک براي جداسازي رنگها در فضاي بيرونکنگره بين المللي فناوري هاي پيشرفتهبین المللیوحيد رستمي، عبدالرحمن رملي، خيرالميزام سامسدين، اقبال ساريپانمالزي1388/08/10
8 تشخيص منظره الهام گرفته از سيستم هاي بيولوژيکي با استفاده از تبديل ويژگيهاي مستقل از مقياسکنگره بين المللي فناوري هاي پيشرفتهبین المللیوحيد رستمي، عبدالرحمن رملي، خيرالميزام سامسدين، اقبال ساريپانمالزي1388/08/10
9 قطعه بندي بلادرنگ تصاويررنگي بوسيله توابع عضويت نامتقارن گاوسيکنفرانس بين المللي گرافيک کامپيوتري، تصوير سازي بین المللیوحيد رستمي، عبدالرحمن رمليمالزي1387/08/13
10 کنترل بلادرنگ توزيع شده براي راهبري ربات فوتباليست همه جهتهپانزدهمين کنفرانس مديترانه اي کنترل و اتوماسيونبین المللیوحيد رستمي، سعيد ابراهيمي جميونان1386/04/06
11 مکان يابي رباتهاي متحرک در محيط هاي نادقيق با استفاده از فيلترهاي کالمنکنفرانس بين المللي کامپيوتر، برق و سيستم هاي علمي و مهندسيبین المللیسعيد ابراهيمي جم- وحيد رستمياسپانيا1386/02/27
12 اصلاح خطاي فازي در کنترل پسخورد براي ربات فوتباليست سه چرخ همه جهتهکنفرانس بين المللي فناوري هاي رباتيکبین المللیوحيد رستمي، سعيد ابراهيمي جم، علي محسنيترکيه1384/09/04
13 استخراج بلادرنگ لبه هاي نازک از تصويرسمپوزيوم خاورميانه اي شبيه سازي و مدل سازيبین المللیمهدي نقيان فشارکياردن1380/07/09
14 الگوريتم استخراج خطوط مستقيم با نرخ ويدئوييکنفرانس بين المللي پردازش تصاويربین المللیمهدي نقيان فشارکيکانادا1379/09/14
15 الگوريتم بلادرنگ استخراج خطوط مستقيم سمپوزيوم تصوير سازي الکترونيکي بین المللیمهدي نقيان فشارکيآمريکا1379/07/11
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS