برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر نويد سعيدي‌رضواني‌
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
روستا 2
مباني برنامه ريزي شبکه حمل و نقل درون شهري مخصوص دانشجويان ورودي مهر 98 ( ترم چهارم)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0روستا 2 : دوشنبه13:00 تا 20:00
1مباني برنامه ريزي شبکه حمل و نقل درون شهري مخصوص دانشجويان ورودي مهر 98 ( ترم چهارم) : دوشنبه10:00 تا 12:00