برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر نيما زرين پنجه
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
زبان تخصصي
فتوگرامتري 3 (فتوگرامتري تحليلي)
طراحي و کاربرد نظام اطلاعات شهري مخصوص دانشجويان ترم اول( ورودي مهر98)- درس جبراني، پيشنهادي ترم اول مخصوص کليه رشته ها به جزء ليسانس (شهرسازي و عمران)
کاربرد نقشه برداري در شهرسازي
فتوگرامتري 3 (فتوگرامتري تحليلي)
کاربرد نقشه برداري در شهرسازي
زبان تخصصي
فتوگرامتري 4 (مثلث بندي هوايي)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0زبان تخصصي : يكشنبه14:00 تا 16:00
1فتوگرامتري 3 (فتوگرامتري تحليلي) : يكشنبه08:00 تا 12:00
2طراحي و کاربرد نظام اطلاعات شهري مخصوص دانشجويان ترم اول( ورودي مهر98)- درس جبراني، پيشنهادي ترم اول مخصوص کليه رشته ها به جزء ليسانس (شهرسازي و عمران) : چهارشنبه17:00 تا 19:00
3کاربرد نقشه برداري در شهرسازي : پنجشنبه08:00 تا 12:00
4فتوگرامتري 3 (فتوگرامتري تحليلي) : يكشنبه08:00 تا 12:00
5کاربرد نقشه برداري در شهرسازي : پنجشنبه08:00 تا 12:00
6زبان تخصصي : يكشنبه14:00 تا 16:00
7فتوگرامتري 4 (مثلث بندي هوايي) : چهارشنبه08:00 تا 12:00