صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - فوق ليسانس عمران - دانشگاه آزاداسلامي تهران جنوب - - ايران - سال 87
- ليسانس عمران - دانشگاه آزاداسلامي قزوين - - ايران - سال 84
- دكتري تخصصي سازه - آزاداسلامي علوم وتحقيقات - - ايران - سال 1395/05/05
   آدرس پست الکترونیک : reza_farokhzad@yahoo.com , R.farokhzad@qiau.ac.ir

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر رضا فرخ زاد   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات فعالیت های علمی و اجرائی طرح های پژوهشی کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 شناسايي خرابي در تير تيموشنکو يک سرگيردار با استفاده از الگوريتم ژنتيک چند هدفهدومين کنفرانس ملي زلزلهملیغلامرضا قدرتي اميري، بنيامين محبي، محسن غفوري آشتيانيدانشگاه بين المللي امام خميني (ره)2015/09/17
2 ايجاد ساختمان هاي پايدار با استفاده از نانوتکنولوژي و کاربرد انواع نانودر صنعت ساختمانکنفرانس ملي نظريه هاي نوين در معماري و شهرسازيملیسيد اميرحسين هاشمي، حاجي اقايي، محمديدانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين2014/10/11
3 ايجاد نماسازي پايدار و طراحي معماري مبتني بر نانوتکنولوزي و کاربرد آن در اجزاء غيرسازه ايکنفرانس ملي نظريه هاي نوين در معماري و شهرسازيملیسيد اميرحسين هاشمي، حاجي آقايي، محمديدانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين2014/10/11
4 بررسي خواص مکانيکي و دوامي بتن معمولي حاوي درصدهاي مختلف محصول فرعي شيشه(gbp)پنجمين کنفرانس ملي بتنملیمحمد پيروي، نيما امنيانتهران - انجمن بتن ايران2013/10/07
5 بررسي رفتار بتن حاوي ميکروسيليس و نانو سيليس در محيط هاي سولفاتي مختلفپنجمين کنفرانس ملي بتنملیامير ياوري، انتظاريان، محمديتهران - انجمن بتن ايران2013/10/07
6 مقايسه شبکه هاي عصبي مصنوعي تک هدفه و دو هدفه جهت تخمين مقاومت فشاريو اسلامپ بتن خود متراکمسومين کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايرانملیرضا جلوخاني نيارکيتهران1395/08/13
7 امکان سنجي استفاده از ميکروسيليس و نانوسيليس جهت ارتقا خواص مکانيکي و دوامي بتن ساخته شده با سنگدانه هاي يازيافتيسومين کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايرانملیمحسن مهر پوياتهران1395/08/13
8 بررسي جمع شدگي ملات سيمان حاوي نانو رس با استفاده از شبکه عصبي مصنوعيکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملی دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/03
9 بررسي مقاومت کششي و فشاري بتن هاي با روش هاي متعارف و آزمايش فراصوتيکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستنا مشخصمحمد مهدي جليلونددانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/03
10 بررسي جمع شدگي ملات سيمان حاوي متاکائولن با استفاده از شبکه عصبي مصنوعيکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستنا مشخصعليرضا افزوندانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/03
11 بررسي تاثير استفاده از نانو رس بر خواص مکانيکي و دوامي ملات سيمان حاوي متاکائولن و زئوليت در بلند مدتکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیعلي رضا افزوندانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/03
12 بررسي تاثير ضريب يکنواختي و ضريب انحنا بر روي کيفيت دانه بندي بتن خود متراکمکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیمهدي مهديخاني، جمشيد بغدادي، امير باقريدانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
13 بررسي تاثير ميزان نفوذ انواع سولفات ها بر مقاومت مکانيکي و دوام انواع بتنکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیسجاد ياسري، امير ياوري، محمد حسين انتظارياندانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
14 استفاده ازماسه ريخته گري پسماند در بتن و ارزيابي اثرات آن برمشخصات بتنکنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست ملیجواد پورشريفي، ميثم حضرتي، مسعود کشاورزدانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين1394/03/02
15 بررسي تاثير استفاده از مواد پسماند ماسه سيليسي بر بتن تازه غلتکي کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيستملیمصطفي حسين آبادي ازاد اسلامي قزوين1394/03/02
16 بررسي تاثير کوتاه مدت نانورس و پوزولان هاي متاکائولن و زئوليت بر مقاومت فشاري و ميزان جمع شدگي ملات سيماندومين کنفرانس ملي زلزلهملیعليرضا افزوندانشگاه بين المللي امام خميني(ره)1394/01/27
17 نقش 4 سولفات اصلي موجود در دريا بر روي بتن هاي حاوي پوزولان در سن زير 28 روزپنجمين کنفرانس ملي بتنملیامير ياوري، تهران - انجمن بتن ايران1392/07/16
18 کاربرد امواج فراصوتي جهت تعيين مدول ارتجاعي ديناميکي بتن و مقايسه با مدول ارتجاعي بتنهفتمين کنگره ملي مهندسي عمرانملی--زاهدان1392/02/17
19 تعيين مقاومت بتن سخت شده با استفاده از امواج فراصوتي و چکش اشميتدومين کنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمرانملیمحمد مهدي جليلونداصفهان1391/09/17
20 بررسي اشکالات و ضعف هاي اجرايي اتصالات سازه هاي فولادي رايجکنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهريملیمحمد مهدي جليلونداصفهان1391/09/16
21 بررسي تاثير آرايش آرماتورهاي عرضي بر مقاومت فشاري بتن در سازه هاي بتن مسلح به روش اجزاء محدوددومين کنفرانس ملي سازه ، زلزله ، ژئوتکنيکملیمحمد مهدي جليلوندبابلسر1391/09/10
22 بررسي تاثير سن قطعات بتني بر مقاومت فشاري بتن با استفاده از آزمايش فراصوتيچهارمين همايش ملي زلزلهملیمحمد مهدي جليلوندقزوين1391/07/20
23 بررسي عيوب رايج جوش در ساختمان هاي فولادي متعارف و تاثير متقابل آن بر رفتار لرزه اي سازه هاچهارمين همايش ملي زلزلهملیمحمد مهدي جليلوندقزوين1391/07/20
24 بررسي مقاومت فشاري نمونه هاي بتني و ميزان رشد آن در سنين مختلف چهارمين همايش ملي زلزلهملیمحمد مهدي جليلونددانشگاه تربيت معلم با همکاري دانشگاه بين المللي 1391/07/12
25 ارزيابي مقاومت بتن به روش امواج مافوق صوت ( التراسونيک ) با استفاده از رگرسيون غير خطي چند متغيره و مقايسه ميان روش هاي متعارفاولين کنفرانس ملي صنعت بتنملیمحمد مهدي جليلوندکرمان - مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته 1391/03/04
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها