صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي صنايع غذايي - آزاداسلامي علوم وتحقيقات - - ايران - سال 1397/04/26
- فوق ليسانس صنايع غذايي - دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم وتحقيقات - تهران - ايران - سال 1383
- ليسانس صنايع غذايي - دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم وتحقيقات - تهران - ايران - سال 1379
   آدرس پست الکترونیک : atoosafarrokh@yahoo.com

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی خانم دكتر آتوسا فرخ   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 ضرورت توسعه دانه کينوا در بخش کشاورزي و غذا ششمين همايش بين المللي دانش و فناوري علوم کشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست ايرانبین المللی تهران1399/10/30
2 دستاوردهاي جديد در رابطه با ارزش تغذيه اي و اثرات سلامت بخشي اسيد لينولئيک کونژوگه (CLA)پنجمين همايش بين المللي در پژوهش هاي علوم کشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيستبین المللی همدان1399/10/29
3 مروري بر کاربرد آنزيم‌‌‌‌ها در صنايع لبني پنجمين همايش بين المللي در پژوهش هاي علوم کشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيستبین المللیدلنيا کاکاوندهمدان1399/10/29
4 ميکروجلبک ها، منابع نويد بخش در توليد غذاهاي جديدششمين همايش بين المللي دانش و فناوري علوم کشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست ايرانبین المللی تهران1399/10/29
5 تازه هاي جلبک اسپيرولينا به عنوان غذاي فراسودمندپنجمين همايش بين المللي در پژوهش هاي علوم کشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيستبین المللی همدان1399/10/22
6 حقايق تغذيه اي دانه کينوا:بايدها و نبايدهاکنگره ببين المللي علوم و صنايع غذايي،کشاورزي و امنيت غذايينا مشخصزينت الهيدانشگاه کرج1399/06/31
7 شيرشتر:واقعيت هاي تغذيه اي ،خطرات و فوايدآنکنگره ببين المللي علوم و صنايع غذايي،کشاورزي و امنيت غذايينا مشخصزينت الهيدانشگاه کرج1399/06/31
8 تاثير و نقش مکانيزاسيون درامنيت غذايي همايش بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيستبین المللی همدان1398/11/07
9 مروري برانواع روشهاي اصلاح نشاسته همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيستبین المللی همدان1398/11/07
10 کاربردهاي بالقوه فناوري نانو در فرايند و بسته بندي گوشتکنفرانس بين المللي بسته بندي ايراننا مشخص تهران1397/08/06
11 رويکرد جديد علم نانومواد در بسته بندي مواد غذاييکنفرانس بين المللي بسته بندي ايراننا مشخص تهران1397/08/06
12 بررسي تاثير پوشش دهي با ژل آلوئه ورا و چاي سبز بر خصوصيات فيزيکو شيميايي برش هاي تازه آناناسکنفرانس بين المللي بسته بندي ايراننا مشخصزهرا مصري ، امير حسين الهامي راد1 ، اکرم شريفي*2، آتوسا فرخ2تهران1397/02/02
13 کفير غذاي درمانگرو پروبيوتيککنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در صنايع غذايي و تغذيه سالمنا مشخص تهران1396/10/28
14 کاربردهاي بالقوه فناوري نانو در فرايند و بسته بندي گوشتکنفرانس بين المللي بسته بندي ايراننا مشخص تهران1396/08/06
15 آشنايي با گياه دارويي گلپر(پادزهر سموم)هشتمين همايش گياهان دارويي و کشاورزي پايدارنا مشخص همدان1396/06/23
16 خصوصيات گياه دارويي ميخکهشتمين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدارنا مشخص همدان1396/06/23
17 تنوع زيستي و نقش آن در محيط زيستدومين همايش ملي علوم محيط زيست ،کشاورزي و منابع طبيعينا مشخص همدان1396/06/23
18 کلياتي در مورد پرورش کرم ابريشمهشتمين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدارنا مشخص همدان1396/06/23
19 علف هرز تاج خروسسومين همايش بين المللي پژوهش در کشاورزي و محيط زيستنا مشخص تهران1396/06/01
20 کشت و خواص درماني گياه بارهنگسومين همايش بين المللي پژوهش در کشاورزي و محيط زيستنا مشخص تهران1396/06/01
21 کشت و خواص درماني گياه گل گاوزبانسومين همايش بين المللي پژوهش در کشاورزي و محيط زيستنا مشخص تهران1396/06/01
22 کاشت ،داشت،برداشت و خواص دارويي گياه سيرهفتمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدارنا مشخص تهران1396/04/21
23 زراعت و خواص دارويي گياه دارويي افسنتينهفتمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدارنا مشخص تهران1396/04/21
24 تاثير کود بيولوژيک بر روي ميزان ذرتکنفرانس بين المللي کشاورزي ،محيط زيست و منابع طبيعي هزاره سومنا مشخص رشت1396/03/01
25 تاثير سطوح کودي مختلف روي ميزان توليد گندم کنفرانس بين المللي کشاورزي ،محيط زيست و منابع طبيعي هزاره سومنا مشخص رشت1396/03/01
26 قسمت هاي مورد استفاده، تركيبهاي موجود، زراعت و خواص دارويي گياه زوفااولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي گياهان دارويي،طب سنتي و کشاورزي ارگانيکنا مشخص تهران1396/02/26
27 بررسي مروري برخي ازخواص گياه دارويي بابا آدمهفتمين همايش ملي يگاهان دارويي و کشاورزي پايدارنا مشخص همدان1395/12/15
28 بررسي مروري برخي از خواص گياه دارويي سماقهفتمين همايش گياهان دارويي و کشاورزي پايدارنا مشخص همدان1395/12/15
29 خواص گياه دارويي اسفناجسومين همايش بين المللي همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدارنا مشخص تهران1395/09/11
30 خواص درماني گياه اسطوخودوسسومين همايش بين المللي ششمين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدارنا مشخص همدان1395/09/11
31 آگروفارستري نقش آن در توسعه پايدارپنجمين کنگره زيست شناسي و علوم طبيعي ايراننا مشخص تهران1395/08/15
32 آزولا(سرخس آبي)پنجمين کنگره زيست شناسي و علوم طبيعي ايراننا مشخص تهران1395/08/15
33 خواص دارويي گياه بابونهسومين همايش بين المللي ششمين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدارنا مشخص همدان1395/08/11
34 کلياتي راجع به درخت توت و توتستانهشتمين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدارنا مشخص همدان1395/06/24
35 گياه دارويي اسپند(سونر)سومين همايش بين المللي پژوهش در کشاورزي و محيط زيستنا مشخص تهران1395/06/01
36 گياه دارويي بادرنجبويه، کاشت و خواص درماني آنهمايش ملي گياهان دارويي و داروهاي گياهينا مشخص سالن همايشهاي دانشگاه شهيد بهشتي1395/03/13
37 آشنايي با زراعت، زيست گاه و خواص درماني گياهان دارويي همايش ملي گياهان دارويي و داروهاي گياهينا مشخص سالن همايشهاي دانشگاه شهيد بهشتي1395/03/13
38 تغذيه اي و خواص دارويي روغن گياه پالم ، نقشاولين همايش بين المللي وسومين همايش ملي گياهان دارويي و داروهاي گياهينا مشخص تهران1395/02/08
39 کشاورزي و محيط زيستسومين همايش برنامه ريزي حفاظت حمايت از محيط زيست و توسعه پايدارنا مشخص همدان1394/12/15
40 قسمتهاي مورد استفاده،ترکيبات موجود ،زراعت خواص دارويي گياه شيرين بياندومين همايش علمي پژوهشي زيست شناسي و علوم باغباني ايراننا مشخص تهران1394/12/03
41 تاثير کاربرد نيتروژن و اسيد هاي امينه بر خصوصيات فنولوژيک و مرفولوژيک ذرتدومين همايش ملي فناوري هاي نوين در کشاورزي و منابع طبيعينا مشخص رشت1394/08/24
42 بررسي اثر افزايش تراکم بوته و مقادير مختلف آبياري بر عملکرد برنج رقم هاشمييافته هاي نوين در علوم کشاورزينا مشخص رشت1393/12/12
43 تاثير نيتروژن و پتاسيم روي برخي از خصوصيات مرفولوژي زراعي و کيفي توتون گرمخانه اي رقم کوکر 347يافته هاي نوين در علوم کشاورزينا مشخص رشت1393/12/12
44 بررسي تاثير نيتروژن وگوگرد بر عملکرد دانه و کارايي مصرف نيتروژن در کلزا رقم هايولا401يافته هاي نوين در علوم کشاورزينا مشخص رشت1393/12/12
45 تاثير نيتروژن و پتاسيم روي برخي از خصوصيات مرفولوژي زراعي و کيفي توتون گرمخانه اي رقم کوکر 347يافته هاي نوين در علوم کشاورزينا مشخص رشت1393/12/12
46 اندازه گيري نفوذ عمقي آب در بافت هاي مختلف خاک هاي شاليزار در فصل رشد برنجيافته هاي نوين در علوم کشاورزينا مشخص رشت1392/12/12
47 ROLE OF MAGNESIUM SULPHATE ON WHEAT YIELD IN QUALITY AND QUANTITY IN KARAJ, IRAN  نا مشخص  1392/04/13
48 The Effect of Nitrogen and Potassium Fertilizers on Yield of FlueCured Tobacco cv.Coker347 in IranEnvironmental and Agriculture Engineering نا مشخص Jeju Island, South Korea 1390/11/10
49 بسته بندي ضد ميکروبي غذا در صنعت گوشتهمايش منطقه اي صنايع غذايينا مشخص قوچان1388/12/13
50 مروري بر مشکلات محيطي در فرايند چغندر :راه حل هاي ممکنهمايش منطقه اي صنايع غذايي نا مشخص قوچان1388/12/13
51 روغن کانولا و اثرات سلامت بخش آندومين همايش منطقه اي روغن ها و چربي هاي خوراکينا مشخص تهران1388/10/02
52 تاثير فرايند سرخ کردن برتوليد آکريلآميد در سيب زميني و راهکارهاي کاهش آنهمايش روغن و چربي خوراکينا مشخص تهران1388/10/02
53 روغن درخت چاي و کاربردهاي آن دومين همايش منطقه اي دستاوردهاي نوين صنعتي و تغذيه اي روغن ها و چربي هاي خوراکينا مشخص تهران1388/10/02
54 نقش روغن پالم در صنعت غذاهاي اسنکدومين همايش منطقه اي دستاوردهاي نوين صنعتي و تغذيه اي روغن ها و چربي هاي خوراکينا مشخص تهران1388/10/02
55 ارزش تغذيه اي پالم دومين همايش منطقه اي دستاوردهاي نوين صنعتي و تغذيه اي روغن ها و چربي هاي خوراکينا مشخص تهران1388/10/01
56 پيشرفت اخير در زمينه فرايندهاي هضم غير هوازي به منظور بازيافت انرژي از ضايعاتهمايش ملي سوخت و انرژي و محيط زيستنا مشخص تهران1388/03/07
57 تاثير صبحانه هاي حاوي غلات در رژيم هاي غذايي حاوي آنتي اکسيدان بر سلامتيکنفرانس ملي غذاي عملگرنا مشخص تهران1387/09/04
58 متد خالص سازي محلولهاي قندي توسط پلي آکريل آميدهاسمينار شيمي کاربردي و معرفي دستاوردهاي علمي جديدنا مشخص لاهيجان1386/11/25
59 شيمي پروتئين گلوتنسمينار شيمي کاربردي و معرفي دستاوردهاي جديدنا مشخص لاهيجان1386/11/25
60 کاربرد تکنولوژِي فشار هيدروستاتيک بالا به عنوان يک روش غير حرارتي در توليد شير و فراورده هاي شيريشانزذهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايراننا مشخص گرگان1385/01/23
61 ارزيابي ويژگي و حساسيت روشpcrدر شناسايي باکتري بروسلا در شير با استفاده از پرايمر B5,B4شانزدهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايراننا مشخص گرگان1385/01/23
62 تضمين کيفيت و ايمني شير از مزرعه تا يخچالکنگره منطقه اي صنايع تبديلي کشاورزينا مشخص سنندج1384/07/12
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها