صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي رياضي كاربردي - آزاداسلامي علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1392/09/10
- فوق ليسانس رياضي كاربردي - دانشگاه علوم و تحققات تهران - تهران - ايران - سال 1388
- ليسانس رياضي كاربردي - دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکزي - تهران - ايران - سال 1385
   آدرس پست الکترونیک : moghaddas.sahar@gmail.com , Zmoghaddas@qiau.ac.ir

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی خانم دكتر زهره مقدس   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 مديريت بهينه سازي راندمان استحصال انرژي برق بادي با افزايش Efficiency توربين نبروگاه هاي بادي در ايرانپانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنابعبین المللیحسين بابايي محسن واعظ ليلا رضاييدانشگاه يزد1397/11/03
2 کارايي متقاطع با داده هاي تصادفي در تحليل پوششي داده هادهمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملیسميه رحماني رضا کاظمي متين محسن خون شياوش دانشگاه خوارزمي1397/06/14
3 ارزيابي کارايي و عملکرد با داده هاي زماني در تحليل پوششي داده ها29 امين کنفرانس بيت المللي تحقيق در عمليات بین المللیمحسن واعظ قاسميدانشگاه والنسيا1397/04/20
4 شبکه عصبي و تحليل پوششي داده ها براي حل مشکلات طبقه بندي دودوييشبکه عصبي و تحليل پوششي داده ها براي حل مشکلات طبقه بندي دودوييبین المللیمحسن واعظ قاسميدانشگاه دالارنا، سوئد1396/04/09
5 بررسي رابطه بين پرداخت و سود تقسيم کيفيت شرکت هاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومين کنفرانس جهاني در حسابداري مديريت اقتصاد و علوم انساني در آغاز هزاره سومبین المللیفاطمه رحمتي، اسماييل رمضانپوردانشگاه شيراز1395/08/20
6 سنجش ابر کارايي در مدل تحليل پوششي داده ها ي چند دوره اي با اختلاف زمانيهشتمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملیمهري يوسفي، فرهاد حسين زاده لطفيدانشگاه ازاد اردبيل1395/03/18
7 محاسبه پيشرفت و پسرفت واحد هاي تصميم گيرنده به کمک مدل تخليل پوششي داده ها ي چند دوره اي با اختلاف زمانيهشتمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملیمهري يوسفي، فرهاد حسين زاده لطفيدانشگاه ازاد اردبيل1395/03/18
8 ارزيابي عملکرد زنجيره تامين با ورودي و خروجي هاي مياني و برگشت محصولاولين همايش ملي مديريت توانمندي در سازمان هاي نوينملیمحسن واعظ قاسميدانشگاه ازاد رشت1395/02/13
9 رتبه بندي واحد هاي تصميم گيرنده بر اساس بازه کارايياولين کنفرانس ملي رياضيات و کاربردهاي آن در علوم و صنعتملیمحسن واعظ قاسميدانشگاه ازاد زاهدان1395/01/25
10 درجه بندي و رتبه بندي شعب بانک با تکنيک تحليل پوششي داده هااولين کنفرانس ملي رياضيات و کاربردهاي آن در علوم و صنعتملیمحسن واعظ قاسميدانشگاه ازاد زاهدان1395/01/25
11 انديس بهره وري مالمکوئسيت بر مبناي ارزش زماني پولششمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملی فرهاد حسين زاده لطفي، محسن واعظ قاسميدانشگاه آزاد لاهيجان1393/09/13
12 رتبه بندي واحد هاي چند مولفه اي با ورودي هاي مشترکسومين همايش ملي تحليل پوششي داده هاملیفرهاد حسين زاده لطفي، محسن واعظ قاسميدانشگاه آزاد اسلامي فيروزکوه1393/03/30
13 تحليل پوششي داده هاي شبکه اي براي ارزيابي صحيح زنجيره تامين چهار مرحله ايپنجمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملیفرهاد حسين زاده، محمد جهانتيغي، محسن واعظ قاسميموسسه آموزش عالي آيندگان1392/06/15
14 مدل قطعه اي خطي غير شعاعي در تحليل پوششي داده هاپنجمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملیF. Hosseinzadeh Lotfi, M. Vaez-Ghasemiتنکابن1392/06/14
15 ارزيابي کارايي درآمد قطعه اي خطيششمين کنفرانس بين المللي تحقيق در عملياتبین المللیفرهاد حسين زاده لطفي، محسن واعظ قاسميتهران1392/01/28
16 برآورد مرز صحيص کارايي دوره اي در چند دوره متوالي چهارمين کنفرانس تحليل پوششي داده هاملیفرهاد حسين زاده لطفي، محسن واعظ قاسميدانشگاه مازندران1391/05/14
17 برآورد بيشترين اندازه مقياس بهره وري در حضور داده هاي صحيصدومين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملیفرهاد حسين زادهدانشگاه آزاد اسلامي رشت1389/05/14
18 شناسايي اوت لاير ها به کمک ضرايب چولگيچهلمين کنفرانس رياضي کشورملی  دانشگاه شريف1388/05/26
19 رتبه بندي در حضور داده هاي با هزينه حاشيه اي نزولياولين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده هاملی Islamic azad university of shiraz1388/02/17
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS