رشته های درخواستی دانشگاه

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

مهندسی رباتیک

 مترجم زبان انگلیسی

معماری

ارتباط تصویری

حسابرسی

مدیریت صنعتی

تربیت مترجم زبان انگلیسی

مهندسی مالی

مهندسی معماری- طراحی مجموعه ها

 

مهندسی فناوری اطلاعات- سیستم چند رسانه ای

علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

 

علوم کامپیوتر

مدیریت- مدیریت مالی

 

مهندسی عمران- سیستم های اطلاعات جغرافیایی

مدیریت- مدیریت تولید و عملیات

 

آینده پژوهی

حسابداری

 

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 

نانو فیزیک

مدیریت دولتی- تصمیم گذاری و خط مشی گذاری عمومی

 

مهندسی صنایع- لجستیک در زنجیره تامین

مدیریت دولتی- رفتار سازمانی

 

مهندسی پزشکی - بیو الکتریک

مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه

 

علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی

 

مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی

مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی

 

علوم مهندسی- مهندسی محاسباتی

مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

 

آمار بیمه

مهندسی مکانیک

 

مهندسی معماری- منظر

مهندسی فناوری اطلاعات

 

مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

مهندسی کامپیوتر- سیستم های نرم افزاری

 

مدیریت امور شهری

مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

 

ریاضی محض

مهندسی عمران- مهندسی سازه

 

جامعه شناسی ورزشی

مهندسی عمران- مهندسی زلزله

 

 

مهندسی صنایع- اتوماسیون

 

 

مهندسی صنایع- تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم

 

 

مهندسی صنایع- مدیریت تولید در برنامه ریزی

 

 

مهندسی برق- الکترونیک

 

 

مهندسی برق- مخابرات

 

 

مهندسی برق- کنترل

3

20

26