ليست طرحهاي پژوهشي اساتيد و دانشجويان
رديف عنوان طرح نام مجري مدت طرح
1 ارائه يك مدل چند هدفه براي مسأله برنامه ريزي توليد توزيع در يك زنجيره تأمين ابوالفضل كاظمي 12 ماه
2 ارائه يك سيستم خبره فازي جهت تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري ابوالفضل كاظمي 9 ماه
3 بررسي و ارائه راهكارهايي براي كنترل اثر شلاقي در زنجيره هاي تأمين با رويكرد توسعه مدلهاي رياضي احمد صادقي 12 ماه
4 استفاده از فيلتر مقاوم براي مسأله اجماع در سيستمهاي چند عامله احمد فخاريان 12 ماه
5 طراحي و ساخت ماهواره كوچك هوشمند جهت ارسال اطلاعات جوي به زمين (كن ست1) احمد فخاريان 12 ماه
6 شبيه سازي جذب پليمرهاي PE/PT/PPV به نانو لوله كربني تك ديواره (SWNT) با روش ديناميك مولكولي و نيروي Reaxff اسماعيل زمين پيما 12 ماه
7 بهينه سازي مسائل چند هدفه تلفيقي مكانيابي- قيمت گذاري- صف اسماعيل مهدي زاده 9 ماه
8 ارائه يك الگوريتم تركيبي براساس مكانيزمهاي الكترومغناطيس و K-Means براي حل مسأله خوشه بندي داده ها اسماعيل مهدي زاده 12 ماه
9 تأثير شش ماه فعاليت ورزشي كنترل شده هوازي بر عوامل التهابي خطر ساز در زنان يائسه اعظم عبداله پور 12 ماه
10 تهيه هنجارهاي آمادگي جسماني دختران دانشگاه آزاد اسلامي قزوين الهام عطاري 6 ماه
11 موقعيت يابي رباتهاي انسان نماي فوتبالست در زمين بازي اميد اميرغياثوند 4 ماه
12 يادگيري غير پارامتريك معيار فاصله در محيطهاي پوياي جريان داده اي اميد سجودي 12 ماه
13 ارائه يك كرنل معنايي به منظور كاربرد در دسته بندي خودكار متون با حجم اندكي از داده هاي آموزشي اميرحسين جديدي نژاد 8 ماه
14 توسعه يك روش جديد در تحليلهاي مديريت ارزش حاصله (EVM) اميرعباس نجفي 6 ماه
15 محاسبه يک انديس توپولوژيکي جديد براي چندين نانو لوله ايرج نجفي خليل سرايي 6 ماه
16 زمانبندي فعاليتهاي پروژه با محدوديت منابع و وحدت رويه اجرايي ( مطالعه موردي برنامه ريزي و زمانبندي كلاسهاي دانشكده مهندسي صنايع و مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي قزوين) بهروز افشارنجفي 12 ماه
17 زمانبندي پروژه با وضعيتهاي اجرايي مختلف و امكان تغيير وضعيت بهروز افشارنجفي 12 ماه
18 زمانبندي مسئله كارگاهي عمومي چند هدفه با فرض وجود ماشينهاي انعطاف پذير با استفاده از الگوريتمهاي فراابتكاري تركيبي هوشمند بهمن نادري 12 ماه
19 طراحي يک مدل جديد تصميم گيري سازشي گروهي براي رتبه بندي در محيط فازي مطالعه موردي در ارزيابي پيمانکاران دانشگاه آزاد اسلامي قزوين بهنام وحداني 12 ماه
20 ارائه مدلهاي هوشمند بر پايه شبكه هاي عصبي پيشرفته براي تخمين هزينه، زمان و انتخاب پروژه ها بهنام وحداني 16 ماه
21 شناسايي و بررسي تحليلي مجلات علمي-پژوهشي، ISI و كنفرانسهاي مهندسي صنايع بهنام وحداني 3 ماه
22 يك مدل بهينه سازي براي طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته در شرايط عدم قطعيت با در نظر گرفتن سيستم صف چند اولويته بهنام وحداني 15 ماه
23 ارائه مدل هاي هوشمند بر پايه شبکه هاي عصبي پيشرفته و الگوريتم هاي فرا ابتکاري براي انتخاب لجستيک شخص ثالث بهنام وحداني 12 ماه
24 تاثير ثبات رشد سنجه هاي عملکرد مالي بر ادراک سرمايه گذاران بيت اله اكبري مقدم 6 ماه
25 تأثير هدفمندسازي يارانه ها بر سطح رفاه خانوارهاي شهري و روستايي ايران بيت اله اكبري مقدم 5 ماه
26 بررسي ارتباط بين نظريه جبر و نظريه گراف پرستو ملكوتي راد 6 ماه
27 بهبود عملكرد يك گمرك آبي از طريق ايجاد يك محوطه انبارش موقت( مطالعه موردي گمرك شهيد رجايي بندرعباس) پرهام عظيمي 5 ماه
28 بهينه سازي اندازه ناوگان حمل و نقل در يك بندر بر اساس مدلهاي صف و تكنيك بهينه سازي از طريق شبيه سازي ( مطالعه موردي: بندر خدماتي پارس عسلويه) پرهام عظيمي 7 ماه
29 تحليل استوانه ها با پوشش مواد هدفمند پيمان فرهپور 9 ماه
30 تهيه سنسور گاز بر پايه دي اكسيد تيتانيوم و بهبود خواص حسگري از طريق فاز ثانويه پيمان فرهپور 9 ماه
31 ساخت ربات پله نورد مخصوص معلولين و جابجايي اجسام سنگين جعفر چگيني 6 ماه
32 گردآوري اسناد تصويري آثار معماري قديم قزوين جمال الدين سهيلي 9 ماه
33 تدوين معيارهاي طراحي محوطه كمپوسهاي دانشگاهي جمال الدين سهيلي 8 ماه
34 بررسي راهكارها و فرآيند ساخت در ابعاد نانو با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي حامد رئيسي فرد 6 ماه
35 تدوين طرح جامع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي قزوين) حامد رحماني 3 ماه
36 تأثير تقارن در تحمل وزن بر ويژگيهاي سينماتيك و سينتيك كنترل وضعيتي در خم شدن و رساندن دست به شي در بيماران مبتلا به سكته مغزي مزمن حامد قماشچي 10 ماه
37 بررسي تأثير ايجاد تقارن در تحمل وزن بر پيچيدگي الگوي رفتار حركتي كنترل پوسچرال در حالت ايستاده ارام در بيماران همي پارزي حامد قماشچي 24 ماه
38 تشخيص فايلهاي PDF مخرب توسط الگوريتم هاي داده كاوي حبيب رضا غلامي 8 ماه
39 برآورد پارامترتشديد ساختگاه براي خاکهاي با پتانسيل روانگرايي مطابق با گروه IV آئين نامه 2800 حسن آقابراتي 6 ماه
40 نقش جغرافيا بر شكل گيري بام در معماري ايراني حسين سلطان زاده 10 ماه
41 بررسي الزامات کليدي براي ايجاد ERP در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين حسين ميرشجاعي 8 ماه
42 كاربرد الگوريتمهاي متاهيوريستيك در مسئله كنترل موجودي تك دوره اي دو مرحله اي تحت شرايط تخفيف و محدوديتهاي عملياتي حميدرضا پسنديده 12 ماه
43 بهبود رزولوشن دنباله تصوير به كمك گشتاورهاي متعامد حميدرضا رشيدي كنعان 18 ماه
44 استخراج مدل ديناميكي و كنترل يك فضاپيما با اجزاء انعاف پذير در مانورهاي چرخشي خليل عالي پور 4 ماه
45 تدوين برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين داود حق خواه 4 ماه
46 بررسي تأثيرات سولفاتهاي موجود در آب درياها بر روي انواع بتن و تعريف الگوي رفتار نفوذ سولفاتهاي مختلف در سنين مختلف و درصد نفوذ آنها رضا فرخزاد 6 ماه
47 بررسي تأثير سنگدانه بر خصوصيات ( رئولوژي) بتن خود تراكم رضا فرخزاد 18 ماه
48 ارائه مدلي براي موفقيت كارآفريني با استفاده ازANFIS رضا كياني ماوي 12 ماه
49 برآورد بيشترين اندازه مقياس بهره وري در تحليل پوششي داده ها در حضور داده هاي حقيقي و صحيح زهره مقدس 6 ماه
50 آناليز عملكرد مغز در حين يادگيري مكاني ناوبري در يك محيط واقعيت مجازي سميه رئيس دانا 12 ماه
51 ارائه روشي نوين به منظور ايجاد مصالحه بين گذردهي و تأخير در شبكه هاي بي سيم موردي سيد مسعود ميررضائي 8 ماه
52 حل عددي معادلات بوسينوس و دگاسپريس- پروسيسي با استفاده از روشهاي تكراري عددي شادان صديق بهزادي 6 ماه
53 بررسي ميزان نفوذ يون کلرايد در بتنهاي سبک علي دلنواز 12 ماه
54 بررسي اثر سختي الياف CFRP در باربري خمشي تيرهاي فلزي علي دلنواز 3 ماه
55 برآورد الگوي نابرابري درآمد (هزينه) خانوارها و منحني انگل در استان قزوين 1382-1377 علي رشيد شمخال 9 ماه
56 تحليل و مدلسازي ميكروسوييچ هيبريدي با كاربرد همزمان بصورت عملگر حسگر علي كفاش هوشيار 4 ماه
57 يك روش تلفيقي جديد جهت تعيين ظرفيت بافرها و تخصيص ماشينها در خطوط توليد و مونتاژ نامطمئن با پارامترهاي زماني توابع توزيع عمومي مبتني بر الگوريتمهاي فراابتكاري علي محتشمي 12 ماه
58 يك روش جديد FAHP جهت در نظرگيري ترجيحات فازي LR غيرخطي با استفاده از الگوريتمهاي فراابتكاري علي محتشمي 12 ماه
59 كاربرد تحليل بنيادي و تكنيكي جهت رتبه بندي سهام در بازار بورس عليرضا علينژاد 12 ماه
60 مدلسازي و حل مساله زمان بندي پروژه هاي ساخت با لحاظ تورم فاطمه عظيمي 8 ماه
61 رويكرد جامعه شناسي در آثار سيمين دانشور فاطمه محسني گرده كوهي 6 ماه
62 بررسي تركيبات انتي اكسيداني و ويژگيهاي شميايي چاي سياه در مناطق مختلف شمال ايران فرزانه عبدالملكي 9 ماه
63 نقش سرمايه هاي فکري در چرخه حيات شرکتها فرزين رضايي 7 ماه
64 بررسي رشد فيزيكي شهري در منطقه قزوين با استفاده از مدل عامل- بنيان و سيستمهاي اطلاعات مكاني فرهاد حسينعلي 8 ماه
65 طراحي و ساخت هواپيماي بدون سرنشين قاسم اكبري 6 ماه
66 طراحي و ساخت هواپيماي بدون سرنشين انرژي خورشيدي قاسم اكبري 12ماه
67 چگونگي انجام تست ضربه با استفاده از روش ميله فشاري هاپكينسون و بررسي تأثيرات اندازه نمونه در اين تست كيوان حسيني صفري 6 ماه
68 بررسي قابليت اطمينان سيستم هاي پيچيده با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري و مقايسه الگوريتم ها با يکديگر ماني شريفي 6 ماه
69 بررسي قابليت اطمينان سيستمهاي K-out-of -n با استفاده از الگوريتمهاي فرابتكاري و مقايسه الگوريتمها با يكديگر ماني شريفي 6 ماه
70 بررسي و اصلاح فرايند كارمنديابي و جذب در اداره كارگزيني دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مجيد حرآبادي فراهاني 4 ماه
71 بررسي تأثير ميزان ناخالصي قلع در ساختار كريستالي اكسيد اينديوم In2o3 مجيد فرهمند جو 5 ماه
72 بكارگيري الگوريتمهاي تقسيم بندي داده كاوي براي تعيين نوع كاربري خيابانهاي شهري از ديد وسايل حمل و نقل عمومي محسن جهانشاهي 5 ماه
73 اثر شرايط آب وهوايي مناطق مختلف ايران بر روي تغيير شکل دائمي لايه هاي روسازي محمد آزادي 6 ماه
74 تحليل حساسيت روش طراحي تحليلي - تجربي روسازي هاي آسفالتي ( اشتو 2004) نسبت به پارامترهاي ورودي محمد آزادي 6 ماه
75 ارزيابي روشي نو جهت تثبيت خاكهاي ماسه اي (مطالعه موردي از خاكهاي استان قزوين) محمد آزادي 7 ماه
76 طراحي مدلي براي ارزيابي پايايي مسيرهاي حرکت وسايل نقليه خودکار هدايت شونده چندگنه (AVG) محمد سعيدي مهرآباد 8 ماه
77 بررسي و شناخت مشكلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين محمد عطايي 4 ماه
78 برنامه ريزي ايده آل و ضد ايده آل براي مدل چندهدفه استوار انتخاب سبد سهام محمدحسين رضايي 8 ماه
79 طراحي، ساخت و کنترل هوشمند انگشت مصنوعي با محرکهاي SMA محمدمهدي خيري خواه 12 ماه
80 تحليل ارتعاشات آزاد ورقهاي ساندويچي كامپوزيتي موجدار محمدمهدي خيري خواه 9 ماه
81 آناليز ، طراحي و شبيه سازي تقويت كننده نويز در باند موج ميليمتري با تاكيد بر همزماني حداقل نويز و حداكثر گين محمود محمدطاهري 6 ماه
82 بررسي اثر استفاده از ضايعات لاستيك در كاهش خسارات ناشي از سيكلهاي يخبندان و ذوب يخ بر خاكهاي ريزدانه محيا روستايي حسين آبادي 6 ماه
83 مقايسه بين روشهاي استخراج و خصوصيات پكتين از تفاله چغندر قند مريم اميري 12 ماه
84 مهندسي مجدد فرآيندها در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با اجراي پروژه مديريت دانش مسعود مشفق نيا 8 ماه
85 بررسي نيازهاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مسعود منشي زاده 8 ماه
86 تخمين پارامتر سختي تاير با شناسايي مدل ديناميكي خودرو با استفاده از شبكه مدلهاي محلي براساس داده هاي واقعي مهدي ابطحي 5 ماه
87 تحليل ديناميكي و كنترل غيرخطي سيستم تعليق خودرو مهدي ابطحي 12 ماه
88 مسئله برنامه ريزي ساعات کلاسهاي دانشگاهي (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي قزوين) مهدي يزداني 10 ماه
89 طراحي مدل برنامه ريزي انبارهاي متقاطع در زنجيره تأمين صنايع مواد غذايي و لبنيات مهدي يزداني 12 ماه
90 مدلسازي و روش زمانبندي کارگاه هاي توليدي با چند خط توليد منعطف مهدي يزداني 10 ماه
91 برآورد شاخصهاي دوام و پايايي بتن با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي مهران سيد رزاقي 6 ماه
92 تحليل وارزيابي چگونگي تأثيرگذاري فضاي سبز در کاهش دماي محيط ( با تکيه بر بام سبز) مهناز محمودي 6 ماه
93 بررسي زنده ماني باكتري پروبيوتيكي در ماست غني شده با فيبر رژيمي جهت امكان سنجي توليد ماست سينبيوتيك نسرين مويدنيا 10 ماه
94 بررسي اثر استفاده از بتن سبك در هزينه تمام شده ساختمانهاي بتني متعارف نيكلاس علي ليبر 12 ماه
95 بررسي رفتار رئولوژي و پارامترهاي مؤثر بر کارپذيري بتن خودتراکم نيكلاس علي ليبر 12 ماه
96 تهيه هنجارهاي آمادگي جسماني دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين وحيد مقدم 6 ماه
97 تحليل فرورفتگي تيرهاي ساندويچي هدفمند با خواص وابسته به دما تحت بار مكانيكي موضعي و بار حرارتي يونس محمدي 5 ماه