باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با عنایت به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر شناسایی، هدایت و حمایت از پژوهشگران، استعدادهای برتر و نخبگان جامعه و در راستای ایجاد شبکه‌های هم‌افزا از پژوهشگران توانمند، با روحیه جهادی، امیدوار و مسئولیت‌پذیر ایجاد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای دانشجویان و دانش‌آموزان خود در جهت رفع نیاز کشور به نیروی متخصص با توانایی آسیب‌شناسی، ارائه راهکار و جسارت حل مسائل کشور است. بدین‌منظور شناسایی افراد مستعد با شرایط حداقلی و بدون نیاز به احراز و تجمیع سوابق پژوهشی، ساده‌سازی روش احراز عضویت، شیوه ساماندهی دانشجویان و دانش‌آموزان واجد شرایط به صورت اعضای پژوهشگر، استعداد برتر و استعداد درخشان و همچنین عضویت افتخاری افراد خارج از شرایط سنی باشگاه در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين به همت جناب آقاي دکتر موسي‌خاني رياست محترم پیشین دانشگاه و از بنيانگذاران و اعضای اصلی تدوین اساسنامه باشگاه در سال 1382 به طور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود. از فعاليت‌هاي برجسته اين باشگاه مي‌توان به برگزاري مسابقات علمي و فرهنگي، سمينارها، همايش‌ها، کارگاه‌هاي تخصصي و ارائه تسهيلات موردنياز دانشجويان به منظور انجام فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي اشاره داشت.

مطابق اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی کليه تصميمات لازم در باشگاه واحد توسط شوراي آن متشکل از رييس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، رييس باشگاه و يکي از اعضاي هيات علمي واحد اتخاذ می‌گردد. در حال حاضر نیز ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برعهده آقای دکتر وحید بیگدلی راد می‌باشد.
ارتباط با ما

نشاني: دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، ساختمان اداری، اتاق 320، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه
شماره تماس: 02833665275- داخلی 4004
پست الکترونيکي: eliteclub.qiau@gmail.com