سايت هاي کامپيوتري

از مهم ترين اهداف انجمن ها مي توان به موارد ذيل اشارهسايت مركزي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با بهره گيري از عنايت حضرت حق و تلاش و همت رياست, مديران وكاركنان دانشگاه و به دست تواناي رياست عاليه دانشگاه جنا ب آقاي پروفسور جاسبي در تاريخ دوازدهم خرداد هزار و سيصد و هشتاد و چهار با تعداد 150 دستگاه كامپيوتر پيشرفته مورد بهره برداري قرار گرفت. اين سايت يكي از بزرگترين سايتهاي كامپيوتر دانشگاهي كشور بشمار مي رود که در فضايي به مساحت 2200 متر مربع در ضلع غربي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين واقع است. سايت از دو بخش سايت آزاد و سايت اينترنت تشكيل گرديده است که مورد استفاده دانشجويان مقاطع کارشناسي, کارشناسي ارشد و دکتري مي باشد .

- سايت آزاد مشتمل بر بيش از 120 سيستم پيشرفته مي باشد كه با توجه به نياز دانشجويان و به صورت شبكه با توپولوژي ستاره اي به يكديگر مرتبط مي باشند. بانک نرم افزاري سايت مجهز به كليه نرم افزار هاي مورد نياز دانشجويان بوده و مشتمل بر نرم افزارهايي با سطوح كاربردي و تحقيقاتي مي باشد. سايت از طريق نرم افزار ويژه اي ساعات كاركرد كاربران را محاسبه و كنترل مي نمايد .
- سايت اينترنت با بيش از 30 سيستم پيشرفته، يك سرور Local و يك خط پرسرعت DSL متصل به سرور اصلي از طريق كابل فيبر نوري و خطوط ديتاي 8MB پاسخگوي نيازهاي اينترنتي دانشجويان و اساتيد مي باشد كه با استفاده از نرم افزار پيشرفته Accounting امكان محاسبه كاركرد كاربران اينترنت را ميسر مي سازد.
علاوه بر سايت مرکزي, سايت دانشکده فني و حرفه اي وابسته به سايت مرکزي در مساحتي در حدود 850 متر مربع و در فضاي مستقلي واقع گرديده که مورد استفاده دانشجويان مقطع کارداني مي باشد. اين سايت نيز از 2 بخش سايت آزاد و سايت اينترنت تشكيل گرديده است که با داشتن بيش از 50 سيستم به صورت شبكه ستاره اي و خطي به ارائه سرويس مشغول مي باشد .