همايشها و مسابقات برگزار شده

رديف عنوان همايش / کنفرانس / کارگاه آموزشي تاريخ برگزاري
1 همايش اداري 1383
2 همايش هفته پژوهش(مجموعه سخنراني ها و نمايشگاهها ) 1383
3 همايش صنايع 1383
4 همايش مهندسي ارزش 1384
5 همايش IT 1384
6 همايش کامپيوتر 1384
7 اولين همايش صنايع 1384
8 همايش معماري 1385
9 همايش هفته پژوهشي(مجموعه سخنراني ها و نمايشگاهها ) 1385
10 همايش مديريت زمان 1385
11 همايش معماري اسلامي 1385
12 دومين همايش IT 1385
13 اولين همايش مکاترونيک 1385
14 پنجمين همايش باشگاه پژوهشگران جوان 1385
15 همايش هفته راهداري 1386
16 همايش معماري نوين 1386
17 سومين همايش کامپيوتر 1386
18 اولين گردهمايي دانش اموختگان معماري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين 1386
19 دومين سمينار فنون و روش هاي تجارت 1386
20 همايش نانوالکترونيک و اولين کارگاه آموزشي نانوالکترونيک استان قزوين 1387
21 سومين دوره مسابقات بين الملل روبوکاپ 2009 1387
22 همايش دانشجويي مهندسي برق 1387
23 همايش هوش- تصوير بينايي 1387
24 همايش معماري به مناسبت هفته معماري( سخنراني و مسابقه طراحي المان) 1388
25 دومين همايش علمي فارغ التحصيلان معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين 1387
26 همايش مديريت بحران ، زلزله 1387
27 همايش GIS 1387
28 کارگاه آموزشي و پژوهشي منطقه 8 و 12 1387
29 سلسله کارگاههاي آموزشي هم انديشي راهبردي دانشگاه 1387
30 سمينار EFQM 1387
31 سمينار مديريت و کارآفريني 1387
32 مسابقات ربوکاپ خوارزمي 1387
33 چهارمين دوره مسابقات بين الملل روبوکاپ 2009 و اولين سمپوزيم بين المللي ربوکاپ ايران 1388
34 چهارمين همايش سراسري دانشجويان 1388
35 سمينار برنامه ريزي منابع سازمان در ايران (ERP) 1388
36 سخنراني علمي گروه زبان انگليسي(فرهنگ ارتباط و اموزش) 1388
37 برگزاري همايش معماري با عنوان ( اسکيس با هم) 1388
38 برگزاري همايش مديريت بازاريابي در صنايع غذايي 1388
39 همايش آموزش زبان انگليسي 1388