شرکت و برگزاري نمايشگاه ها

 - نمايشگاه کتاب و نرم افزار در تاريخ هاي 18 و 19 آبان ماه 1384
 - نمايشگاه کتاب همزمان با مراسم هفته پژوهش استان سال 1384
 - نمايشگاه تخصصي کتاب هاي لاتين از 6 تا 10 اسفند ماه 1384
 - نمايشگاه تخصصي کتاب هاي لاتين از 13 تا 17 اسفند ماه 1384
 - نمايشگاه توانمندي هاي پژوهشي دانشگاه همزمان با مسابقات آزاد روبوکاپ ايران 1385
 - نمايشگاه توانمندي هاي پژوهشي دانشگاه همزمان با جشن دانشجويان جديدالورود در مهرماه سال هاي 84 و 85
 - نمايشگاه توانمندي هاي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در شهريورماه 1385 (PETEX 2006)
 - نمايشگاه کتاب هاي تخصصي و دانشگاهي از 7 تا 14 آبان ماه 1385
 - نمايشگاه چهارمين فن بازار ملي 85 از 24 تا 30 دي ماه 1385
 - نمايشگاه هفتمين دستاوردهاي پژوهشي از 24 تا 30 دي ماه 1385
 - مسابقات روبوكاپ فروردين 86
 - نمايشگاه پ‍‍ژوهشي مصادف با بازديد آقاي رفسنجاني خرداد 86
 - نمايشگاه پژوهشي مصادف با بازديد سفرا مهرماه86،
 - نمايشگاه پژوهشي مصادف با نمايندگان مجالس آبان ماه 86،
 - نمايشگا دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه بين الملل به مناسبت هفته پژوهش آذرماه86
 - نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه علوم تحقيقات 86
 - نمايشگاه تجهيزات مخابراتي آبان ماه 86
 - نمايشگاه سازمان زمين شناسي بهمن ماه 86
 - نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي به مناسبت برگزاري سومين مسابقات روبوکاپ آزاد ايران 2008 فروردين 87 مکان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
 - نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي در حاشيه کنفرانس برق ايران تهران (علوم تحقيقات )ارديبهشت 87
 - نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي در حاشيه نمايشگاه بين المللي کتاب مکان نمايشگاه بين المللي تهران ارديبهشت 87
 - نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي به مناسبت هفته پژوهش نمايشگاه بين المللي تهران آذر ماه 87
 - نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي در محل شرکت ساپکو بهمن 87