قراردادها ، تفاهم نامه ها و نمايندگي هاي منعقد شده

  • عناوين تعدادي از نمايندگي‌هاي اخذ شده از سازمانها و شركتها :
رديف عنوان نمايندگي
1 نمايندگي شركت توف آلمان TUV NORD
2 نمايندگي شركت فستو آلمان FESTO
3 نمايندگي شركت ETS جهت برگزاري آزمون زبان تافل
  • عناوين تعدادي از قرارداد هاي منعقد شده با سازمانها و شركتهاي استان قزوين :
رديف عنوان قرارداد شركت يا سازمان
1 بررسي تاثير خطوط انتقال برق (20 KV الي 400 KV) برروي خط لوله گاز و تعيين حريم بهينه شركت گاز استان قزوين
2 طراحي و نظارت بر اجراي بتن گرمازا و سيستم مانيتورينگ دماي سطح جاده در گردنه كوهين در محور قزوين – رشت اداره كل راه و ترابري استان قزوين
3 طراحي و نظارت بر اجراي مقاوم سازي پل شماره 3 محور اتوبان تهران – قزوين به وسيله مصالح بتني با عملكرد بالا با استفاده از تكنولوژي نانو اداره كل راه و ترابري استان قزوين
4 "بررسي گازهاي گم شده و ارائه فرآيند مهار آنها" شرکت گاز استان قزوين
5 راهنماي جاذبه¬هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور تونس سازمان بازرگاني
6 سيستم جامع مديريت اطلاعات در قالب يک سيستم مکانيزه کامپيوتري شركت مانوش
7 برگزاري كارگاه آموزشي سازمان بازرگاني
8 برگزاري دوره آموزشي كنترل كيفيت آماري براي مسئولين صنايع غذايي استان انجمن تحقيق و توسعه استان قزوين
9 ترجمه 50 جلد كتاب در زمينه تعاون سازمان تعاون
10 استقرار سيستم مديريت کيفيت در استانداري قزوين استانداري قزوين
11 قرارداد آموزشي (صنايع و معادن) سازمان صنايع و معادن استان قزوين
12 قرارداد آموزشي اداره كل محيط زيست استان قزوين
  • عناوين تعدادي از تفاهم نامه هاي منعقد شده با سازمانها و شركتها :
رديف عنوان تفاهم نامه شركت يا سازمان
1 همكاريهاي آموزشي و پژوهشي شركت ملي گاز استان قزوين
2 همكاريهاي آموزشي و پژوهشي وزارت راه و ترابري
3 همكاريهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه مولتي مديا مالزي MMU
4 همكاريهاي آموزشي و پژوهشي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين
5 همكاريهاي آموزشي و پژوهشي سازمان بورس منطقه اي استان قزوين
6 همكاريهاي آموزشي و پژوهشي اداره كل تعاون استان قزوين
7 همكاريهاي آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان قزوين
8 همكاريهاي آموزشي و پژوهشي شهرداري قزوين
9 همكاريهاي آموزشي و پژوهشي اداره كل تحقيق و توسعه امور مناطق شهرداري تهران