مرکز تحقيقات بتن و ساختمان

  • پروژه هاي در دست انجام :
رديف عنوان پروژه مجري طرح توضيحات
1 برآورد شاخص هاي دوام و پايايي بتن با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي دکتر مهران سيدرزاقي  
2 تحليل و ارزيابي چگونگي تاثير گذاري فضاي سبز در کاهش دماي محيط دکتر مهناز محمودي  
3 تحليل حساسيت روش طراحي تحليلي-تجربي روسازي هاي آسفالتي نسبت به پارامترهاي ورودي دکتر محمد آزادي  
4 استفاده از الياف PET در افزايش شکل پذيري بتن دکتر شمس کيا- دکتر صادقيان  
  • مقالات ارائه شده :
رديف ارائه کننده-نويسنده کنفرانس سال زمينه مقاله محل ارائه ملاحظات
1 دکتر مهران سيد رزاقي 14WCEE 2008 مهندسي زلزله پکن- چين  
2 دکتر مهران سيد رزاقي ASCE-TCLEE 2009 مهندسي زلزله آکلند-آمريکا  
3 دکتر مهران سيد رزاقي DSL-2009 2009 مهندسي سازه رم- ايتاليا Extended abstract
4 دکتر پدرام صادقيان و امير حسين شکاري CICE 2008 سازه-زلزله زوريخ-سوييس  
5 دکترپدرام صادقيان و امير حسين شکاري CCC 2008 سازه-زلزله پورتو-پرتقال  
6 محمد وحداني ACF 2008 تکنولوژي بتن ويتنام  
7 ايمان مهدي پور HPC 2008 تکنولوژي بتن توکيو- ژاپن نويسنده دوم
8 ايمان مهدي پور کنگره بين المللي عمران 2009 تکنولوژي شيراز-ايران نويسنده دوم
9 ايمان مهدي پور کنگره بين المللي عمران 2009 تکنولوژي بتن شيراز-ايران نويسنده دوم
10 ايمان مهدي پور کنگره بين المللي عمران 2009 تکنولوژي بتن شيراز-ايران نويسنده دوم
11 ايمان مهدي پور ACF 2008 تکنولوژي بتن ويتنام نويسنده دوم
12 ايمان مهدي پور ACF 2008 تکنولوژي بتن ويتنام نويسنده دوم
13 عليرضا محبي و پروين عزيز محمدي کنگره بين المللي عمران 2009 تکنولوژي بتن شيراز-ايران  
  • مقام هاي کسب شده توسط مرکز تحقيقات بتن و ساختمان :
رديف مشخصات تيم مقام کسب شده سال و محل برگزاري مسابقات
1 بتن سبک مقاومت بالا کسب تقدير نامه و جايزه ويژ? هيات داوران در بتن سبک پر مقاومت مسابقات کشوري روز ملي بتن (ICI )،شهريور85
مقام اول کشوري مسابقات کشوري بتن در دانشگاه فني و مهندسي بابل، ارديبهشت84
مقام اول کشوري مسابقات کشوري روز ملي بتن (ICI )، مهر84
2 بتن سبک سازه اي مقام دوم کشوري مسابقات سراسري باشگاه پژوهشگران جوان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين مرداد85
مقام اول کشوري مسابقات سراسري باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان
مقام دوم کشوري مسابقات کشوري بتن در دانشگاه فني و مهندسي بابل، ارديبهشت 84
3 بتن پر مقاومت مقام سوم کشوري مسابقات همايش سراسري دانشجويان کشور اروميه، مرداد86
مقام سوم کشوري مسابقات سراسري باشگاه پژوهشگران جوان در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
4 بتن هدفمند مقام اول کشوري مسابقات سراسري باشگاه پژوهشگران جوان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين مرداد85
مقام اول کشوري مسابقات سراسري باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان، شهريور84
مقام سوم کشوري پنجمين جشنواره دانشجويي عمران ، کاشان مرداد 88
5 بتن هدفمند ويژه مقام اول کشوري مسابقات سراسري باشگاه پژوهشگران جوان در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مرداد85
مقام دوم کشوري مسابقات سراسري باشگاه پژوهشگران جوان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين مرداد 85
6 مقاومت الکتريکي بتن مقام اول کشوري مسابقات کشوري روز ملي بتن (ICI ) شهريور 85
مقام اول کشوري مسابقات سراسري باشگاه پزوهشگران جوان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين مرداد85
7 جذب آب بتن مقام سوم کشوري مسابقات روز ملي بتن (ICI ) شهريور 87
کسب تقدير نامه و جايزه ويژه هئت داوران در شاخه جذب آب بتن مسابقات روز ملي بتن (ICI ) شهريور 85
مقام اول کشوري مسابقات سراسري باشگاه پژوهشگران جوان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين مرداد 85
مقام سوم کشوري مسابقات روز ملي بتن (ICI ) شهريور4 8
8 پل ماکاروني مقام اول کشوري مسابقات سراسري پل ماکاروني لارستان فارس، آذر85
مقام سوم کشوري مسابقات سراسري باشگاه پژوهشگران جوان در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مرداد85
مقام اول کشوري مسابقات سراسري پل ماکاروني رودهن، بهمن 87
مقام سوم کشوري پنجمين جشنواره دانشجويي عمران ، کاشان مرداد 88
مقام چهارم کشوري پنجمين جشنواره دانشجويي عمران ، کاشان مرداد 88
9 سازه محافظ بتني (EPD ) مقام سوم کشوري در بخش سازه اي مسابقات روز ملي بتن (ICI ) شهريور 87
مقام سوم (EPD ) در بخش سازه اي مسابقات انجمن بتن آمريکا(ACI )- شاخه ايران ،اسفند 85
مقام اول کشوري(EPD ) در بخش سازه اي مسابقات کشوري مرکزملي مقاوم سازي و به سازي ايران، دي85
مقام دوم (EPD ) در بخش معماري مسابقات انجمن بتن آمريکا(ACI )- شاخه ايران، شهريور 84
10 توپ بتني مسلح به الياف (توپ بولينگ) مقام سوم مسابقات انجمن بتن آمريکا(ACI )- شاخه ايران ،اسفند 85
11 طراحي نمونه استوانه اي در بخش سازه اي مقام اول مسابقات انجمن بتن آمريکا(ACI )- شاخه ايران ،اسفند 85
12 طراحي نمونه استوانه اي در بخش معماري مقام سوم مسابقات انجمن بتن آمريکا(ACI )- شاخه ايران ،اسفند 85
13 طراحي سازه هاي فضا کار مقام برتر ايران مسابقات کشوري طراحي سازه هاي فضاکار، خرداد86
  • مقامهاي کسب شده توسط مرکز تحقيقات بتن و ساختمان در زمينه اختراعات و اکتشافات :
رديف نام تيم مقام هاي کسب شده نوع مکان و تاريخ مسابقات
1 کسب عنوان برترين تيم پزوهشي در زمينه بتن در کشور در سال84
2 ثبت اختراعات مدال طلاي جهاني ثبت اختراع کاربرد نانو تکنولوژي در بتن جشنواره ثبت اختراعات و اکتشافات ژنو سوييس ، ارديبهشت 86
مدال طلاي جهاني ثبت اختراع تقويت ستون هاي لاغر با کامپوزيت هاي FRP جشنواره ثبت اختراعات و اکتشافات ژنو سوييس ، ارديبهشت 86
مدال طلاي جهاني براي بتن هوشمند گرمازا نمايشگاه اختراعات روماني، مهر86
مدال نقره براي استفاده از پسماند صنعتي به عنوان مواد افزودني سيماني نمايشگاه اختراعات انگليس، مهر87
مدال طلاي استفاده از الياف پلي پروپيلن بازيافتي در بتن نمايشگاه اختراعات کره جنوبي، مهر87
  • همايشهاي برگزار شده :
    • نشست متخصصان و مهندسان سازه و معماري در زمينه کاهش خسارات ناشي از زلزله
    • اولين کنفرانس بين المللي مهندسي سازه و ژئوتکنيک