کتب منتشر شده مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين تا تاريخ 07/06/1388

رديف عنوان كتاب مؤلف / مترجم سال انتشار شرح نوبت چاپ
1 بودجه دکتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده 1380 منتشر شده است اول
2 مقدمه اي بر تاريخ سبكهاي معماري آقاي دكتر سعيد تيزقلم زنوزي 1381 منتشر شده است اول
3 مشخصات فني ISO/TS 16949 : 2002 دكتر مرتضي موسي خاني و مهندس سيداحسان شجاعي 1381 منتشر شده است اول
4 مقدمه اي بر تاريخ سبكهاي معماري آقاي دكتر سعيد تيزقلم زنوزي 1381 منتشر شده است اول
5 بودجه دکتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده 1382 منتشر شده است دوم
6 سازمان و مديريت (جلد اول) آقايان دكتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده نائين 1382 منتشر شده است اول
7 راهنماي كامل ميكروكنترلر 8XC196KC/KD مهندس سيدحسن ميرحسيني 1382 منتشر شده است اول
8 بودجه دکتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده 1383 منتشر شده است سوم
9 آشنايي با اصول حسابداري و مقدمات هزينه يابي آقايان دكتر ناصر حميدي و محمدمهدي حميدي زاده 1383 منتشر شده است اول
10 مهندسي سيستمها آقاي دكتر ناصر حميدي 1383 منتشر شده است اول
11 شناخت روشها و فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي دكتر مرتضي موسي خاني و مهندس سيد احسان شجاعي 1383 منتشر شده است اول
12 زبان تخصصي مديريت دكتر رضا حقيقت جو 1383 منتشر شده است اول
13 سازمان و مديريت (جلد اول) آقايان دكتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده نائين 1384 منتشر شده است دوم
14 سازمان و مديريت (جلد دوم) دكتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده نائين 1384 منتشر شده است اول
15 مدارهاي مجتمع ديجيتال آقايان دکتر احمد آيت الهي و مهندس سيدحسن ميرحسيني ديلمان 1384 منتشر شده است اول
16 مديريت مشارکتي دکتر محمد شريف ملک زاده 1384 منتشر شده است اول
17 بودجه دکتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده 1385 منتشر شده است چهارم
18 سازمان و مديريت (جلد اول) آقايان دكتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده نائين 1385 منتشر شده است سوم
19 سازمان و مديريت (جلد دوم) دكتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده نائين 1385 منتشر شده است دوم
20 سرپرستي سازمان دکتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده 1386 منتشر شده است اول
21 چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم؟ دكتر مرتضي موسي خاني و دكتر ناصر حميدي 1386 منتشر شده است اول
22 آشنايي با اصول حسابداري و مقدمات هزينه يابي آقايان دكتر ناصر حميدي و محمدمهدي حميدي زاده 1386 منتشر شده است دوم
23 نقشه برداري مهندسي جلد اول مهندس جعفر قراخاني 1386 منتشر شده است اول
24 نقشه برداري مهندسي جلد دوم مهندس جعفر قراخاني 1386 منتشر شده است اول
25 معادلات ديفرانسيل و کاربردهاي آن عظيم شريف زاده 1386 منتشر شده است اول
26 زبان تخصصي مديريت دکتر جواد محرابي و دکتر مهدي بابائي اهري 1387 منتشر شده است اول
27 احتمالات فازي و کاربرد آن در تئوري صف دکتر ماني شريفي و دکتر حميدرضاکارآموز 1387 منتشر شده است اول
28 مسأله مسير يابي وسايل نقليه همراه با پنجره زماني دکتر کيوان قصيري و فريد قناد پور 1387 منتشر شده است اول
29 مقدمه اي بر تحليل پوششي داده هاي فازي دکتر کيوان قصيري و مهندس حسين مهرنو و سيد احمدرضا جعفريان مقدم 1387 منتشر شده است اول
30 سازمان و مديريت (جلد اول) دكتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده نائين 1387 منتشر شده است چهارم
31 اقتصاد خرد علي رشيد شمخال – حسن ساماني پور 1387 منتشر شده است اول
32 ترکيب در معماري دکتر خسرو هاشمي نژاد 1387 منتشر شده است اول
33 تعادل عمومي محاسبه پذير دکتر بيت اله اکبري مقدم 1387 منتشر شده است اول
34 آشنايي با اصول حسابداري و مقدمات هزينه يابي دکتر ناصر حميدي، محمد مهدي حميدي زاده 1388 منتشر شده است چهارم
35 حسابداري صنعتي 1 حسن رازافشار 1388 منتشر شده است اول
36 آموزش تئوري صف دکتر ناصر حميدي،صادق عابدي و مسعود رفعتي 1388 منتشر شده است اول
37 محاسبات عددي حميد رضا کارآموز،بيژن سليماني ،علي عبدي کلاثور و محمد المکچي 1388 منتشر شده است اول
38 رياضيات کاربردي(رياضي7) علي رضا سادات نجفي،علي خالدي،مهدي محمدي محمدي و مرتضي عليشاهي 1388 منتشر شده است اول
39 مجموعه مقالات معماري زير نظر دکتر سلطان زاده 1388 منتشر شده است اول
40 زبان تخصصي کامپيوتر و IT آقاي دکتر حسن رشيدي 1387 منتشر شده است اول
41 اصول حسابداري3 دکتر ناصر حميدي و محمد مهدي حميدي زاده 1388 منتشر شده است اول
42 اصول بيمه حميده خواجوئي راد 1388 منتشر شده است اول
43 تعيين نيازهاي آموزشي: روش ها،ابزارها و تکنيک ها آقايان دکتر اکبر حسن پور،شمس اله جعفري نيا و مجتبي کياني 1388 منتشر شده است اول
44 Geomatica کاربرد در مهندسي ژئوماتيک مصطفي باغباني آراني، امير رضا مرادي و مهندس جعفر قراخاني 1388 منتشر شده است  اول
45 ترکيب در معماري دکتر خسرو هاشمي نژاد 1388 منتشر شده است  دوم
46 تعادل عمومي محاسبه پذير دکتر بيت اله اکبري مقدم 1388 منتشر شده است  دوم
47 فيزيک پايه حرارت و امواج سيد جواد مير شاه ولد 1388 تا اويل مهر ماه منتشر مي شود  اول
48 حسابداري شرکتهاي بيمه آقاي حسن رازافشار 1388 تا اويل مهر ماه منتشر مي شود  اول
49 اصول طراحي کارخانجات صنايع غذائي آقاي دکتر امير فرخ مظاهري و سرکار خانم دکتر نسرين مويدنيا 1388 تا اويل مهر ماه منتشر مي شود  اول
50 اصول کار باFPGA Xilingx و طراحي توسط ISE حسين حسيني نهوجي و حسن حسيني نهوجي 1388 تا اويل مهر ماه منتشر مي شود  اول
51 رياضي پيش آقاي بيژن سليماني 1388 تا اويل مهر ماه منتشر مي شود  اول
52 رفتار مصرف کننده آقاي دکتر کامبيز حيدر زاده 1388 تا اويل مهر ماه منتشر مي شود  اول
53 بودجه دکتر مرتضي موسي خاني و مسعود منشي زاده 1388 تا اويل مهر ماه منتشر مي شود  پنجم
54 مباني حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده آقاي حسن رازافشار 1388 تا اويل مهر ماه منتشر مي شود  اول
55 زبان تخصصي مديريت دکتر جواد محرابي و دکتر مهدي بابائي اهري 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود دوم
56 اقتصاد خرد علي رشيد شمخال – حسن ساماني پور 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود دوم
57 معادلات ديفرانسيل عظيم شريف زاده 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود دوم
58 رگرسيون خطي دکتر مرتضي موسي خاني، دکتر مقصود اميري، شيخي 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
59 آمار مهندسي دکتر مرتضي موسي خاني، دکتر مقصود اميري و همکاران 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
60 تئوري احتمالات دکتر مرتضي موسي خاني، دکتر مقصود اميري و همکاران 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
61 تحليل و طراحي آزمايشات با رويکرد روش هاي رويه .... دکتر مرتضي موسي خاني، دکتر مقصود اميري ، محمد علاقه بند ها 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
62 هنر نبرد سان تيزو در مديريت منابع انساني بهروز شريفي مقدم و محمد خوش قدم 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
63 هنر نبرد سان تيزو در بهروز شريفي مقدم و محمد خوش قدم 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
64 هنر نبرد سان تيزو در بهروز شريفي مقدم و محمد خوش قدم 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
65 هنر نبرد سان تيزو در بهروز شريفي مقدم و محمد خوش قدم 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
66 هنر نبرد سان تيزو در بهروز شريفي مقدم و محمد خوش قدم 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
67 هنر نبرد سان تيزو در بهروز شريفي مقدم و محمد خوش قدم 1388 تا اوايل آبان ماه منتشر مي شود اول
68 زبان تخصصي مديريت دکتر جواد محرابي و دکتر مهدي بابائي اهري 1388 در مرحله انجام اصلاحات جهت چاپ دوم دوم
69 اقتصاد خرد علي رشيد شمخال – حسن ساماني پور 1388 در مرحله انجام اصلاحات جهت چاپ دوم دوم
70 معادلات ديفرانسيل عظيم شريف زاده 1388 در مرحله انجام اصلاحات جهت چاپ دوم دوم
71 مهندسي ارزش *************** ***** در مرحله بررسي *****
72 مديريت سرمايه گذاري در بورس *************** ***** در مرحله بررسي *****
73 پرس هاي مکانيکي، نصب، نگهداري و تعمير *************** ***** در مرحله بررسي *****
74 A SPECIAL BOOK FOR TOFEL *************** ***** در مرحله بررسي *****
75 مديريت عملکرد *************** ***** در مرحله بررسي *****
76 تميز کاري سايشي قطعات(سندبلاست) *************** ***** در مرحله بررسي *****
77 طراحي قالب هاي پلاستيک به کمک Moldflow *************** ***** در مرحله بررسي *****

تلفن تماس مر کز انتشارات علمي دانشگاه : 3675787-0281