باشگاه پژوهشگران جوان

 - برگزاري پنجمين همايش سراسري فني و مهندسي باشگاه پژوهشگران جوان در مرداد ماه 1385:
 در مرداد ماه سال 1384 از طرف سازمان مرکزي باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين از بين دانشگاه هاي داوطلب برگزاري اين همايش، به عنوان برگزارکننده پنجمين دوره همايش اعلام گرديد. پس از مشخص شدن دبير علمي و دبير اجرايي اين همايش، از سوي رياست محترم دانشگاه به عنوان رياست کميته برگزاري، کميته هاي مربوطه مشخص و شرح وظايف هر کدام مشخص شد که بلافاصله فعاليت هاي خود را با نظارت ايشان آغار کرده و با شور و حرارت امور مربوط به همايش را پيگيري و به انجام مي رساندند. اين فعاليت ها در روزهاي نزديک به برگزاري همايش به صورت شبانه روزي دنبال مي شد تا اينکه در تاريخ 25 مرداد ماه با حضور جناب آقاي دکتر ملاباشي رياست محترم باشگاه پژوهشگران جوان افتتاح گرديد و در طي دو روز ارائه مقالات و مسابقات بتن انجام گرفت و در تاريخ هاي 27 و 28 مرداد ماه نيز مسابقات روبوتيک برگزار گرديد. عمده فعاليت هاي صورت گرفته دراين همايش عبارتند از :
 •   تعيين 10 گروه علمي - تخصصي
 •   دريافت 543 مقاله
 •   داوري مقالات توسط بيش از 30 نفر از اساتيد دانشگاه
 •   ارائه 100 مقاله بصورت شفاهي
 •   ارائه 120 مقاله بصورت پوستر
 •   برگزاري مسابقات بتن در 8 گرايش با بيش از 170 شرکت کننده
 •   برگزاري مسابقات روبوتيک در 3 گرايش و بيش از 500 نفر شرکت کننده
 •   تجليل از نفرات برتر ارائه مقالات و مسابقات
 - ساير فعاليت هاي صورت گرفته توسط دفتر باشگاه پژوهشگران جوان :

 •   عضويت بيش از 100 نفر در سال جاري
 •   برگزاري کارگاه هاي روش تحقيق و مقاله نويسي
 •   برگزاري دوره هاي آموزشي براي بيش از 150 نفر از اعضاء
 •   چاپ 10 مقاله در پنجمين همايش سراسري فني و مهندسي باشگاه پژوهشگران جوان در سال 85
 •   چاپ دو مقاله در کنفرانس هاي خارج از کشور توسط اعضاء
 •   تهيه برنامه جهت شناسايي دانشجويان داراي شرايط عضويت در باشگاه
 •   برگزاري دوره هاي آموزشي و کارگاه هاي روش تحقيق و مقاله نويسي و ...

 - برگزاري اولين همايش سراسري بورس الکترونيک :
اولين همايش سراسري بورس الکترونيک روز پنج شنبه مورخ 3/12/85 در دانشگاه برگزار گرديد در برگزاري اين همايش بورس منطقه اي استان قزوين و شرکت کارگزاري بانک کشاورزي با دانشگاه همکاري داشتند. تعداد 30 مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال گرديده بود که پس از اعلام نظر داوران در جلسه کميته داوري بررسي و تعداد 6 مقاله جهت ارائه به صورت شفاهي و 3 مقاله نيز به صورت پوستر برگزيده شدند .