صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
تابلوی اعلانات (تشکیل کلاسها)
جستجو در پیام ها

Skip Navigation Links
دانشگاه
علوم و تحقیقات
برق،رایانه و فناوری اطلاعات
مدیریت و حسابداری
صنایع و مکانیک
عمران و نقشه برداری
معماری و شهرسازی
علوم پزشکی و پیراپزشکی
فنی و حرفه ای
1-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد رسول احمدزاده روز جمعه14:00 تا 16:00 [تاریخ درج:1398/03/03][1398/03/04]
2-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد رسول احمدزاده روز جمعه08:00 تا 10:00 [تاریخ درج:1398/03/03][1398/03/04]
3-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد رسول احمدزاده روز جمعه10:00 تا 13:00 [تاریخ درج:1398/03/03][1398/03/04]
4-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد رسول احمدزاده روز جمعه10:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1398/03/03][1398/03/04]
5-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد رسول احمدزاده روز جمعه16:00 تا 17:00 [تاریخ درج:1398/03/03][1398/03/04]
6-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد عليرضا نجاتيان روز جمعه08:00 تا 11:00 [تاریخ درج:1398/03/03][1398/03/04]
7-اطلاعيه تاريخ امتحان کتبي پايان ترم کميسيون پزشکي دروس تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه [تاریخ درج:1398/03/02][1398/04/15]
8-تاريخ ازمون جامع دکتري مديريت ورزشي سال 98 [تاریخ درج:1398/03/01][1398/05/01]
9-اطلاعيه عدم تشكيل كلاس استاد فاطمه ابراهيمي قزويني روز چهارشنبه08:00 تا 12:00 [تاریخ درج:1398/02/31][1398/03/05]
10-منابع درس فلسفه علم و روش شناسي تحقيق در آزمون جامع دکتراي مديريت دولتي استاد؛جناب آقاي دکتر عبايي [تاریخ درج:1398/02/30][1398/04/20]
11-قابل توجه دانشجويان دکتراي مديريت دولتي که ترم جاري آزمون جامع دارند [تاریخ درج:1398/02/30][1398/04/20]
12-اطلاعيه زمان آزمون جامع ( شفاهي ) دکتري رشته مهندسي مالي [تاریخ درج:1398/02/30][1398/04/31]
13-اطلاعيه زمان آزمون جامع ( شفاهي ) دکتري رشته مديريت بازرگاني - بازاريابي [تاریخ درج:1398/02/30][1398/04/31]
14-مواد و منابع ازمون جامع دکتراي مديريت دولتي کليه گرايشها در نيمسال دوم 97-98: [تاریخ درج:1398/02/30][1398/04/22]
15-اطلاعيه زمان آزمون جامع ( شفاهي ) دکتري رشته کارآفريني کليه گرايشها [تاریخ درج:1398/02/30][1398/04/31]
16-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي) دکتري رشته : علوم اقتصادي [تاریخ درج:1398/02/29][1398/05/31]
17-اطلاعيه آزمون جامع (شفاهي) دکتري رشته : حسابداري [تاریخ درج:1398/02/29][1398/05/31]
18-اطلاعيه برگزاري كلاسهاي استاد آيدين کياني [تاریخ درج:1398/02/27][1398/03/04]
19-برگزاري آزمون جامع دانشجويان مقطع دكتري در نيمسال دوم 97 رشته مديريت بازرگاني - بازاريابي [تاریخ درج:1398/02/26][1398/04/31]
20-برگزاري آزمون جامع دانشجويان مقطع دكتري در نيمسال دوم 97 رشته مهندسي مالي [تاریخ درج:1398/02/26][1398/04/31]
21-تاريخ و منابع آزمون جامع دکتري اقتصاد [تاریخ درج:1398/02/26][1398/04/31]
22-قابل توجه دانشجويان دکتراي مديريت صنعتي که ترم جاري آزمون جامع دارند [تاریخ درج:1398/02/26][1398/04/20]
23-مواد آزمون جامع دكتري رشته کارآفريني - كليه گرايشها در نيمسال دوم 98-97 [تاریخ درج:1398/02/26][1398/04/31]
24-مواد آزمون و زمان آزمون جامع دکتراي مديريت فناوري اطلاعات در نيمسال دوم 98-97 گرايش کسب وکار هوشمند: [تاریخ درج:1398/02/26][1398/04/30]
25-مواد آزمون و زمان آزمون جامع دکتراي مديريت فناوري اطلاعات در نيمسال دوم 98-97 گرايش خدمات و توسعه فناوري اطلاعات: [تاریخ درج:1398/02/26][1398/04/30]
26-تاريخ و منابع آزمون جامع رشته حسابداري [تاریخ درج:1398/02/26][1398/04/31]
27-منابع و مقالات آزمون جامع دروس مربوط به،دکتراي مديريت دولتي جناب آقاي دکتر الواني در نيمسال دوم 99-98 [تاریخ درج:1398/02/19][1398/03/30]
28-منابع آزمون جامع درس نظريه رفتاري سازمان رشته مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني، استاد جناب آقاي دکتر عطايي [تاریخ درج:1398/02/16][1398/03/31]
29-منابع آزمون جامع دکتراي مديريت فناوري اطلاعات نيمسال دوم 98-97(گرايش کسب و کار هوشمند): [تاریخ درج:1398/02/12][1398/03/31]
30-منابع آزمون جامع دکتراي مديريت فناوري اطلاعات نيمسال دوم 98-97(گرايش خدمات و توسعه فناوري اطلاعات): [تاریخ درج:1398/02/12][1398/03/30]
31-قابل توجه دانشجويان رشته حقوق [تاریخ درج:1398/02/11][1398/06/31]
32-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت فناوري(نيمسال دوم 97) [تاریخ درج:1398/01/29][1398/12/25]
33-منابع آزمون جامع دكتري رشته مديريت صنعتي - كليه گرايشها در نيمسال دوم 98-97 [تاریخ درج:1398/01/29][1398/12/25]
34-تاريخ آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي رشته مديريت دولتي (نيمسال دوم 97) [تاریخ درج:1398/01/29][1398/12/25]
35-منابع آزمون جامع دکتري رشته بازرگاني گرايش بازاريابي نيمسال دوم 98-97 [تاریخ درج:1398/01/28][1398/12/25]
36-برگزاري آزمون جامع دانشجويان مقطع دكتري در نيمسال دوم 97 رشته مديريت صنعتي [تاریخ درج:1398/01/22][1398/12/25]
37-اطلاعيه برگزاري امتحان ميان ترم استاد آقاي دکترسيداحمد مرتضوي [تاریخ درج:1397/12/22][1398/12/22]
38-منابع آزمون جامع دكتراي مهندسي مالي نيمسال دوم 98-97: [تاریخ درج:1397/12/02][1398/03/30]
39-مواد آزمون جامع دکتراي مديريت بازرگاني ،نيمسال دوم 98-97 در ارديبهشت سال 98 [تاریخ درج:1397/12/02][1398/03/30]
40-مواد دروس آزمون جامع دکتراي مهندسي مالي ، نيمسال دوم98-97 در ارديبهشت سال 98 [تاریخ درج:1397/12/02][1398/03/30]
41-اطلاعيه عدم تشکيل کلاسهاي استاد علي نيا [تاریخ درج:1394/08/17][24 /8 /94]
42-مهم- درباره انتخاب واحد [تاریخ درج:1391/10/11][20 /92/12]
43-جشن فارغ التحصيلان از 1390/12/1 الي 1391/11/30 [تاریخ درج:1391/10/05][30 /91/12]

خبر خوان


Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS