صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

مهم- درباره انتخاب واحد
توضیحات
1- 1- دانشجويان در زمان اخذ درس از پاس نمودن پيشنياز درس مذکور مطمئن شده 2- درصورت وجود دو درس پيشنياز پاس نمودن هر دو درس الزاميست3- دانشجويان (ميهمان به )و دانشجويان (انتقالي از ) که ريزنمرات ايشان دير ارسال ميشوددر صورت اخذ دروس وابسته يا همنيازنمودن دروس با آموزش مشورت نمايند4- در صورت همنياز نمودن دروس (اخذ باهم درس وابسته و پيشنيازدر يک ترم) زماني صحيح است که از درس پيشنياز نمره افتاده کسب کرده باشد يا ترم آخر باشد و درصورت حذف ويا انصراف از آزمون و غيبت در درس پيشنياز جهت عدم حذف درس وابسته تاييد مديران گروه الزاميست5- در صورت ترم آخر بودن (24 واحد کمتر يا بيشتر) با آموزش در ارتباط باشيد 6- درصورت مجبور شدن به همنيازي جهت صحت آن به آموزش مراجعه نماييد 7- اخذ نمره 25/. تقلب به عنوان نمره افتاده قابل قبول نيست 2- 1-دانشجويان زمانيکه مشروط ميگردند در ترم بعد ميبايست 14 واحد اخذ نمايند(مگر با دروس آشناي باقرآن کريم و وصاياي امام (ره) 2- درصورتيکه آخرين ترمي که دانشجو درس داشته و مشروط گرديده و در ترمهاي بعد بدلايلي مرخصي يا عدم مراجعه بوده و.... در اولين ترمي که شروع به تحصيل مينمايد نميتواند بيشتر از 14 واحد اخذ نمايد(دانشجويان ميهمان و انتقال نيز بدين ترتيب) 3- دانشجوياني که به اختيار زير سقف واحد درس اخذ نموده اند ضمن عدم تکرار آن در صورت کسب معدل زير 12 مشروط شده در ترم بعد مجاز به اخذ 14 واحد ميباشند 4- درصورت ترم آخر بودن (24 واحد کمتر يا بيشتر) به آموزش مراجعه نماييد
تاریخ درج 1391/10/11

 
  بازگشت
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها