صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

 

کارگاه ها و آزمایشگاه ها
نـام حـوزه شمـاره داخلي

مدیر برنامه ریزی آزمایشگاه ها

2060

کارشناس برنامه ریزی

2062

کارشناس آموزشی( امور کلاسها )

2057

کارشناس تجهیزات کارگاهها و آزمایشگاهها

2050

کارشناس امور پژوهشی(اتاق پروژه)

2021

کارشناس آزمایشگاه اتومکانیک

2023

کارشناس آزمایشگاه معماری و مدار منطقی

2026

کارشناس کارگاه کنترل خطی وPLC

2028

کارشناس آزمایشگاه فیزیک 1 برق

2029

کارشناس آزمایشگاه تجزیه مواد

2031

کارشناس کارگاه نجاری و مدلسازی عمومی

2032

کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک و ماشین افزار

2034

کارشناس آزمایشگاه مدار الکترونیکی و دیجیتال

2037

کارشناس آزمایشگاه فیزیک 1

2039

کارشناس آزمایشگاه زیست و فیزیولوژی

2040

کارشناس آزمایشگاه شیمی

2041

انبار نقشه برداری

2042

کارشناس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

2043

کارشناس آز ماشین های الکتریکی 1و2

2045

کارشناس مسئول آزمایشگاههای برق

2046

کارشناس آزمایشگاه سیستم عامل

2048

کارشناس آزمایشگاه میکروب

2049

کارشناس مسئول آزمایشگاه های کامپیوتر

2051

کارشناس مسئول آزمایشگاه صنایع و مکانیک

2052

اتاق متصدی آزمایشگاه کامپیوتر

2056

متصدی گروه آزمایشگاه برق

2058

کارشناس آزمایشگاه فیزیک 2

2061

متصدی گروه مکانیک

2065

کارشناس مسئول آزمایشگاه صنایع غذایی و پایه

2073

آز تحقیقاتی_پژوهشی گروه صنایع غذایی

4238

 
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها