برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر زهره داودپور
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
کارگاه شهرسازي (3) مخصوص دانشجويان ورودي مهر 97 ( ترم ششم)
برنامه ريزي مسکن مخصوص دانشجويان ترم آخر
نظريه ها و تحولات مديريت شهري مخصوص دانشجويان ترم آخر
شناخت و طراحي معماري روستا موازي با آموزشيار
مديريت شهري مخصوص دانشجويان ورودي 98 و ماقبل
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0کارگاه شهرسازي (3) مخصوص دانشجويان ورودي مهر 97 ( ترم ششم) : چهارشنبه08:00 تا 17:00
1برنامه ريزي مسکن مخصوص دانشجويان ترم آخر : پنجشنبه08:00 تا 10:00
2نظريه ها و تحولات مديريت شهري مخصوص دانشجويان ترم آخر : جمعه11:00 تا 13:00
3شناخت و طراحي معماري روستا موازي با آموزشيار : پنجشنبه13:00 تا 17:00
4مديريت شهري مخصوص دانشجويان ورودي 98 و ماقبل : پنجشنبه10:00 تا 12:00